Feb 16, 2022 door Sjoerd Niehof
Leestijd: 8 - 10 minuten

Maasstad Ziekenhuis pioniert met mogelijkheden zorg op afstand

Maasstad

Het monitoren van patiënten op afstand kan in veel situaties een uitkomst zijn; om thuis herstellen na een operatie mogelijk te maken, om contact met COVID-patiënten op de afdeling tot een minimum te beperken, om de werkdruk te verlagen en zelfs om de doorstroom van de spoedeisende hulp te bevorderen. 


Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is volop aan het pionieren met de mogelijkheden van de technologie. De ambitie is om binnen Santeon een voortrekkersrol te spelen op het gebied van patiëntmonitoring.


Murk Westerterp, Head of Connected Care Philips Benelux ging hierover in gesprek met stafvoorzitter Sjoerd Niehof van het Maasstad Ziekenhuis over de kansen, maar ook eerste lessen van het toepassen van zorg op afstand binnen het ziekenhuis. 

Deel dit artikel

Vond je dit interessant?

 

Abonneer je nu op de Medisch Perspectief nieuwsbrief en ontvang maandelijks relevante artikelen over technologische innovaties in de zorg. Al ruim 9000 vakgenoten gingen je voor.

 

Als stafvoorzitter houd je je met name bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg met behulp van technologie. Wat is daarbij het belangrijkste uitgangspunt? De vraag vanuit de zorg of het beschikbare aanbod van technologie?


Sjoerd: “Eigenlijk is ons uitgangspunt altijd de patiënt. Die staat in het middelpunt. Daar omheen kun je technologie inzetten die ons steeds beter in staat stelt om bijvoorbeeld diagnoses te stellen of patiënten te behandelen. 


Ook het monitoren van patiënten op afstand moet je zien vanuit de behoefte van de patiënt; hoe kunnen we ervoor zorgen dat patiënten eerder naar huis kunnen of überhaupt niet naar het ziekenhuis hoeven te komen? Dat maakt het leven van de patiënt aangenamer, en heeft als niet onbelangrijk gevolg dat we de werkdruk in de zorg behapbaar kunnen houden. Als we zorg anders inrichten, kunnen we met dezelfde middelen veel meer doen.”

 

Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat jullie klinisch innoveren met behulp van technologie. Voorop staat het belang van de patiënt. Daarnaast wil je processen optimaliseren, en vervolgens ga je de juiste innovaties erbij zoeken om dat mogelijk te maken. Dus geen technologie-push, maar een proces-pull?


Sjoerd: “Precies dat. We merkten dat de druk op de verpleegafdeling hoog was en zijn toen gaan kijken hoe we die zouden kunnen verlagen. Na een maagverkleiningsoperatie kunnen patiënten ook prima thuis herstellen, als we vanuit het ziekenhuis de vitale functies kunnen monitoren met behulp van slimme sensoren. Patiënten met een longontsteking of ingewikkelde urineweginfectie kunnen we eerder laten doorstromen naar het Aafje zorghotel, terwijl de internist of longarts van het ziekenhuis op afstand een digitale vinger aan de pols houdt.


We hebben verschillende casussen bekeken, van COPD-patiënten tot geriatrie- en urologiepatiënten. Wat ook hielp, was dat er veel vertrouwen was vanuit de raad van bestuur. Deze vorm van zorg op afstand wordt nog niet gefinancierd, dus dat was niet vanzelfsprekend. Onze bestuursvoorzitter heeft het project toch groen licht gegeven. Niet alleen omdat het leerzaam is, maar ook omdat er vertrouwen is dat als je goede zorg kunt leveren, er altijd wel een partij is die meehelpt om het financieel te ondersteunen.” 

Onze bestuursvoorzitter heeft het project toch groen licht gegeven; niet alleen omdat het leerzaam is, maar ook omdat er vertrouwen is dat als je goede zorg kunt leveren, er altijd wel een partij is die meehelpt om het financieel te ondersteunen."

Sjoerd Niehof

Stafvoorzitter Maasstad Ziekenhuis

Hoe evalueer je de toegevoegde waarde van de inzet van technologie? Traditioneel zijn we natuurlijk gewend om te berekenen wat de inzet van een bepaalde technologie oplevert aan efficiency-voordelen, welke besparingen je realiseert. Jullie zetten nu onder meer de Healthdot-sensor in om patiënten eerder te laten doorstromen naar Zorghotel Aafje, waarmee je de druk op de SEH verlicht. Hoe druk je dat uit in een business case?

 

Sjoerd: “Daarvoor grijpen we terug op wat onze missie is als ziekenhuis, namelijk de juiste zorg bieden, op de juiste plek. En die plek hoeft niet altijd het ziekenhuis te zijn. Je zou kunnen zeggen dat we de vraag hebben omgedraaid: we zijn een ziekenhuis, wanneer moet een patiënt nu echt in het ziekenhuis liggen? Daar zijn vaak twee redenen voor. Ten eerste is er de veiligheid; je wil een patiënt goed in de gaten houden. Daarnaast is het belangrijk om de patiënt de verzorging te geven die deze nodig heeft. Dat laatste hoeft niet op een verpleegafdeling of een IC te gebeuren, dat kan ook in een zorghotel. En zo hou je weer bedden vrij in het ziekenhuis.


Slimme sensoren zoals de Biosensor en Healthdot en software helpen in zo’n situatie om de veiligheid te vergroten. We zetten dan dus technologie in zodat we zowel de kwaliteit van de zorg als de veiligheid van de patiënt kunnen blijven waarborgen, terwijl we toch de bezetting van ziekenhuisbedden verlagen. En dat is ook onderdeel van de business case, want elke ziekenhuisbestuurder weet dat ligdagen kostbaar zijn.”

Hoe evalu

Toen jullie net van start gingen, kwam de coronapandemie. Welke gevolgen heeft dat gehad?


Sjoerd: “We hebben de patiënten vanuit de SEH eerder kunnen laten doorstromen naar het zorghotel. Daarnaast konden we de Biosensor ook inzetten om COVID-patiënten te monitoren. Dat zijn we al in maart 2020 gaan doen, zodat verpleegkundigen patiënten in de gaten kunnen houden maar minder vaak de afdeling op hoeven. Wat ook nog op de planning staat, is dat we monitoring willen inzetten om patiënten na een maagverkleining eerder naar huis te kunnen laten gaan om te herstellen van de operatie. Met de uitkomsten van deze projecten willen we binnen Santeon een voortrekkersrol gaan spelen op dit vlak. We hebben nu al twee jaar ervaring. Die kennis stellen we graag ter beschikking zodat andere ziekenhuizen daar ook weer van kunnen leren. Zo zouden we onze ervaring met slimme pleisters kunnen combineren met die van een ander Santeon-ziekenhuis op het gebied van hartfalen. Waarom zouden we die twee niet kunnen combineren om vanuit een centraal regiecentrum de patiënt te bedienen?”


Het voordeel van een organisatie als Santeon is natuurlijk dat je ook de slagkracht hebt van zeven ziekenhuizen om dit op grote schaal uit te rollen. Wat is nu nog de grootste drempel om wel met deze innovaties aan de slag te gaan?


Sjoerd: “Sowieso niet de technologie, het is al lang mogelijk om patiënten op afstand te monitoren en zo de druk op de zorg aanzienlijk te verlagen. De grootste bottleneck is nu de financiering. Veel afdelingen binnen het ziekenhuis worden helaas nog altijd door zorgverzekeraars afgerekend op de zorg die ze hebben geleverd, op het aantal contactmomenten. Waar we naar toe moeten, is sturen op kwaliteit. Bijvoorbeeld; hoe tevreden is de patiënt over de geleverde zorg? 

 

We zijn daar nog niet, maar we kunnen al wel naar andere modellen kijken. Binnen het Maasstad Ziekenhuis hebben we een werkgroep die kijkt naar verschillende aspecten van zorg op afstand, van processen tot verandermanagement en de juridische kant. Daarin zitten ook zorgverzekeraars, die meedenken over hoe we dit zouden kunnen financieren.”

 

Wat verwacht je binnen zo’n proces van een partner als Philips?


Sjoerd: “Van Philips hebben we juist geleerd dat innovatie niet alleen draait om de technologie. Het gaat erom dat je partijen bij elkaar brengt, samen kijkt naar het zorgproces en dat op een andere manier gaat inrichten. Daar zijn bijna altijd verschillende expertises voor nodig die met elkaar moeten samenwerken om dingen te veranderen.” 

Van Philips hebben we juist geleerd dat innovatie niet alleen draait om de technologie. Het gaat erom dat je partijen bij elkaar brengt, samen kijkt naar het zorgproces en dat op een andere manier gaat inrichten.”

Sjoerd Niehof

Stafvoorzitter Maasstad Ziekenhuis

Meer weten over onze werkwijze?


Digitalisering, innoveren en opschalen zijn grote uitdagingen in de zorg. Deze samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis is een nieuwe methode voor ons bij het implementeren van innovatieve oplossingen in de zorg. Heb je interesse in samenwerking op innovatie- en digitaliseringsprojecten? Of wil je verder praten over hoe zorg op afstand de werkdruk kan verlagen? Neem vrijblijvend contact op.

We gaan graag met je in gesprek.

Hoe kunnen we je helpen?

1
Selecteer je interessegebied
2
Contactgegevens

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.