Nieuwscentrum
Dutch Technology Festival

mei 16, 2023

Virtual Reality brengt gezondheidstechnologie tot leven tijdens Dutch Technology Festival

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

Zelf een patiënt voorbereiden voor een MRI scan, rondlopen door de fabriek op de Campus in Best en met eigen ogen zien hoe kunstmatige intelligentie artsen kan helpen in het stellen van een diagnose. Jongeren kunnen het dit jaar allemaal beleven tijdens de Philips demo’s in het Klokgebouw tijdens het Dutch Technology Festival. Ook het Philips Museum opent de deuren voor jong en oud tijdens de High Tech Ontdekkingsroute om fysiek door de wereld van de technologie te lopen.

Philips demo’s in het Klokgebouw

Op donderdag 8 en vrijdag 9 juni vindt het Dutch Technology Festival plaats in het Klokgebouw in Eindhoven. Scholieren, jongeren en studenten kunnen hier zien en ervaren hoe een baan in technologie eruit kan zien in de area’s over security, health, energy, food en mobility. Bij Philips kunnen jongeren virtueel oefenen op het voorbereiden van een patiënt op een MRI scan en ervaren hoe Virtual Reality gebruikt kan worden in productontwikkeling. Ook kunnen ze virtueel over de Philips Campus in Best lopen om te zien waar deze MRI-scans geproduceerd worden en kunnen ze met eigen ogen zien hoe kunstmatige intelligentie kan helpen om een MRI-scan te verbeteren. Op vrijdagmiddag is het Klokgebouw toegankelijk voor alle tech-liefhebbers van 0 tot 99 jaar.

Philips Museum “Hotspot” tijdens High Tech Ontdekkingsroute

Het Philips Museum is ook dit jaar een van de “hotspots” tijdens de High Tech Ontdekkingsroute op zaterdag 10 juni. Vanaf 11 uur kan iedereen hier gratis binnenlopen om te zien hoe Philips met innovatieve technologie een belangrijke rol speelt bij maatschappelijke veranderingen. Eerst met elektrisch licht, later bij radio, televisie, de komst van het digitale tijdperk, en met gezondheidstechnologie. Het publiek kan gedurende de dag Minicolleges bijwonen over technologische ontwikkelingen om te begrijpen waar de alom aanwezig digitale technologie in ons dagelijks leven vandaan komt.

Minicolleges

Dutch Technology Festival

Het Dutch Technology Festival is een jaarlijks terugkerend festival waarbij jongeren kunnen zien én beleven dat technologie fun is en oplossingen biedt voor maatschappelijke uitdagingen. Tijdens het festival laten bedrijven en kennisinstellingen uit de Brainport regio hun technologie proeven, ervaren, beleven en ontdekken.

Dutch Technology Festival

Virtual Reality brings health technology to life during Dutch Technology Festival

Preparing a patient for an MRI scan as if you are a doctor, walking around the Best Campus and see where MRI scans are being produced, and see for yourself how artificial intelligence can help doctors make better diagnosis. Children and students can experience it all at this year's Philips demos in the Klokgebouw during the Dutch Technology Festival. The Philips Museum is also opening its doors during the High Tech Discovery Route where young and old can physically walk through the world of technology.

Philips demos at the Klokgebouw

On Thursday, June 8 and Friday, June 9, the Dutch Technology Festival will take place in the Klokgebouw in Eindhoven. This is where the future tech talents can see and experience what a job in technology can look like in the areas on security, health, energy, food and mobility. At the Philips demos, they can practice preparing a patient for an MRI scan using Virtual Experience and learn how Virtual Reality can be used in product development. To see where the MRI scans are being produced, they can virtually walk around the Philips Campus in Best and visit the factories. They will learn how Artificial Intelligence can improve MRI images and help doctors in making diagnosis. On Friday afternoon, the Klokgebouw is open to all tech enthusiasts from 0 to 99 years old.      

Philips Museum "Hotspot" during High Tech Discovery Route

The Philips Museum is one of the "hotspots" during the High Tech Discovery Route on Saturday, June 10. From 11 a.m., tech enthusiasts can walk in for free to see how Philips plays an important role in societal change with its innovative technology. Visitors can follow the journey Philips has made in the past 132 years, starting with light, later with radio, television, at the advent of the digital age, and with health technology. Throughout the day, the public can attend Mini-lectures on technological developments to understand where digital technology in our daily lives comes from.

Minicolleges

Dutch Technology Festival

The Dutch Technology Festival is an annual festival where future tech talents can see and experience how fun technology is and how it offers solutions to societal challenges. During the festival, companies and knowledge institutions from the Brainport region showcase their technologies for the visitors to experience and discover.

Deel op social media

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/articles/2023/20230516-virtual-reality-brengt-gezondheidstechnologie-tot-leven-tijdens-dutch-technology-festival.html Link gekopieerd

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.