Nieuwscentrum

Kloof dichten in de gezondheidszorg: drie belangrijke inzichten uit de Future Health Index 2024

jul 01, 2024 | 6 minuten leestijd

Shez Partovi-Chief Innovation & Strategy Officer and Chief Business Leader of Enterprise Informatics-Royal Philips
Shez Partovi
Chief Innovation & Strategy Officer and Chief Business Leader of Enterprise Informatics
Royal Philips
About the author About the author

Shez Partovi obtained his medical degree from the McGill University, in Montreal, Canada and completed his neuroradiology subspecialty at Barrow Neurological Institute in Phoenix, AZ. He is a serial entrepreneur and has launched several health IT companies, including two on telehealth.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Wereldwijd staat de toegang tot zorg onder druk. De Future Health Index 2024 – de grootste enquête in zijn soort – onderzocht enkele van de meest urgente knelpunten in de huidige gezondheidszorgsystemen, hoe deze de patiëntenzorg beïnvloeden en hoe zorgleiders deze kloof proberen te overbruggen. Dit zijn onze bevindingen – en waarom ik optimistisch ben over een toekomst waarin we betere zorg aan meer patiënten kunnen leveren.

A nurse attending to a patient in a hospital bed

Tijdige toegang tot zorg: een fundamenteel probleem

 

Een tijdige toegang tot zorg is een hoeksteen van een goed functionerend zorgsysteem. Lange wachttijden en personeelstekorten maken het echter steeds moeilijker voor mensen om de zorg te krijgen die ze nodig hebben wanneer ze die nodig hebben. Deze druk op de toegang tot zorg is niet alleen te vinden in afgelegen en landelijke gebieden, maar zelfs in stedelijke gebieden. Meer dan 3 op de 4 zorgleiders (77%) in de Future Health Index van dit jaar zeggen dat vertragingen in de zorgverlening een probleem zijn. Dit sluit aan bij andere rapporten die aantonen dat in bijvoorbeeld het VK de wachttijden voor diagnostische tests en behandelingen zoals operaties en kankerzorg het langste ooit zijn [1].

Wanneer onze gezondheid op het spel staat, mag zorgverlening niet worden uitgesteld. Verloren tijd betekent gemiste kansen voor vroege diagnose en interventie, wat mogelijk leidt tot slechtere gezondheidsuitkomsten en hogere zorgkosten op de lange termijn. De menselijke en economische tol van uitgestelde zorg is enorm [2]. Bovendien, zoals een Amerikaanse ziekenhuisdirecteur tijdens onze onderzoeksinterviews zei, worden patiënten in gevaar gebracht wanneer clinici taken buiten hun rol moeten uitvoeren door personeelstekorten. Het is dus niet alleen de toegang tot zorg die onder druk staat – ook de kwaliteit van de zorg is in het geding.

Impact of staff shortages on patient care

Impact van personeelstekorten op de patiëntenzorg


Voor degenen die al moeite hadden om op het juiste moment de juiste zorg te krijgen, worden de barrières alleen maar groter. Meer dan de helft van de leiders (53%) in de Future Health Index 2024 zegt dat een verminderde capaciteit om aan de behoeften van achtergestelde gemeenschappen te voldoen een probleem is in hun organisatie. Als we niet radicaal heroverwegen hoe en waar zorg wordt geleverd, zullen de stedelijk-landelijke gezondheidsverschillen – die de afgelopen 20 jaar al aanzienlijk zijn gegroeid in landen zoals de VS [3] – alleen maar blijven toenemen.

Deze bevindingen schetsen een somber beeld van de uitdagingen waarmee gezondheidszorgsystemen worden geconfronteerd en hoe deze uitdagingen de patiëntenzorg beïnvloeden. Toch is er ook reden tot hoop. Ons onderzoek toont aan dat zorgleiders de uitdagingen rechtstreeks aanpakken door gebruik te maken van workflow-automatisering, virtuele zorg en kunstmatige intelligentie (AI) om de kloof in de gezondheidszorg te overbruggen en betere zorg te leveren aan meer patiënten.

Drie belangrijke thema's voor de toekomst van de gezondheidszorg:

1. Automatisering kan personeelstekorten verlichten, mits goed gebruikt

 

Het aantrekken van meer personeel is in veel gevallen geen realistische optie meer. We moeten de last voor het bestaande personeel verlichten door omslachtige administratieve taken zo veel mogelijk te automatiseren. Bijna alle zorgleiders in de Future Health Index 2024 (92%) geloven dat automatisering van repetitieve taken en processen cruciaal is om personeelstekorten aan te pakken. Daarnaast denken evenveel leiders dat het de tijd van zorgprofessionals zal besparen door administratief werk te verminderen – waardoor ze meer tijd kunnen besteden aan patiënten.

Perceptions of automation in healthcare

Uit mijn eigen ervaring als arts weet ik dat zorgprofessionals niets liever willen dan tijd. De hoeveelheid administratie die ze dagelijks moeten uitvoeren is uiterst frustrerend. Ik herinner me dat ik na een twee uur durende angiografieprocedure bij een patiënt nog eens 25-30 minuten bezig was met het documenteren van wat ik zojuist had gedaan. En ik was niet de enige. De ondersteunende verpleegkundige, de angiotechnicus, de anesthesist – we zaten allemaal in onze eigen hoek van de kamer, bezig met onze rapporten. Het nam kostbare tijd in beslag die we beter hadden kunnen besteden aan de zorg voor patiënten.

Het verraste me dan ook niet dat klinische documentatie of notities maken een van de top drie gebieden is waar zorgleiders van plan zijn om automatisering in te voeren in de komende drie jaar. Als ik vasthoud aan het voorbeeld dat ik net gaf, zou het veel efficiënter zijn als technologie bijvoorbeeld automatisch documenteert wanneer de patiënt de angio-kamer binnenkwam, wanneer de katheter in de femorale slagader werd ingebracht, welk type katheter werd gebruikt, wanneer de stent werd geplaatst, enzovoort. Door al die informatie te synthetiseren, zou generatieve AI vervolgens voorgevulde rapporten kunnen maken die zijn afgestemd op elke clinicus in de procedure, die ze alleen hoeven te beoordelen en goed te keuren voor hun doeleinden. Door zo'n intelligente 'ogen in de kamer' te hebben, kunnen we eenvoudig en moeiteloos maken wat vroeger tijdrovend was.

Physicians pointing at a screen with intravascular images

Ik begrijp ook waarom sommige zorgprofessionals twijfels kunnen hebben over automatisering, zoals te zien is in het Future Health Index-rapport. Onze bevindingen tonen aan dat 65% van de zorgleiders zegt dat hun personeel sceptisch is over automatisering. Met hoge verwachtingen komt vaak de bezorgdheid dat we onze hoop vestigen op iets dat uiteindelijk teleurstelt. Kwaliteitsborging in automatisering is een vereiste. Meer uitkomstevidentie van de effectiviteit ervan is essentieel. Het belangrijkste is dat we altijd moeten innoveren vanuit de behoeften van clinici, in plaats van technologie omwille van technologie te pushen. Door te innoveren namens clinici om hun meest urgente behoeften aan te pakken, vermijden we ook onbedoeld hun professionele autonomie te ondermijnen (waarvan ik, eerlijk gezegd, ook sceptisch was toen ik een praktiserend arts was).

Juist gebruikt gaat automatisering niet over het vervangen van de vaardigheden van artsen – het gaat erom hen te bevrijden van vervelend werk dat ze in de eerste plaats niet zouden moeten doen.

2. Virtuele zorg kan de reikwijdte van de patiëntenzorg vergroten

 

Zorgleiders zien virtuele zorg als een andere manier om de kloof in personeelsbezetting te overbruggen. De Future Health Index van vorig jaar toonde aan hoe zorgleiders doorgingen met het uitbreiden van virtuele zorgdiensten na de investeringspiek tijdens de pandemie. Dit jaar biedt de enquête een duidelijk antwoord: bijna 9 op de 10 zorgleiders (89%) zien een positieve impact van virtuele zorg bij het verlichten van personeelstekorten in hun organisatie – of het nu gaat om een verhoogde capaciteit om patiënten te bedienen, verbeterde samenwerking tussen personeel op verschillende locaties of een verminderde behoefte aan personeel ter plaatse in bepaalde rollen.

Physicians consulting virtually about ultrasound scans

Wat ook bemoedigend is, is dat zorgleiders doorgaan met het implementeren van externe patiëntbewaking, wat wijst op een verdere verschuiving van zorg van het ziekenhuis naar thuis. In de komende drie jaar zijn hun belangrijkste investeringsgebieden in externe patiëntbewaking onder andere telestroke zorg (40%), moeder- en foetale gezondheid (36%) en postoperatieve bewaking (35%). Ik verwacht dat deze trend alleen maar zal toenemen. Ziekenhuispersoneel is overbelast en bedden zijn schaars. Hoe eerder je een patiënt naar huis kunt sturen, terwijl je hun gezondheid nauwlettend in de gaten houdt, hoe beter. Het biedt patiënten een betere ervaring omdat ze kunnen herstellen in het comfort van hun eigen huis of een zorgomgeving met een lagere intensiteit. Het maakt ziekenhuiscapaciteit vrij voor de volgende patiënt. En het creëert ook nieuwe carrièrepaden voor ervaren personeel, zoals virtuele verpleging, wat kan helpen om cruciale expertise in de gezondheidszorg te behouden.

Planned investments in remote patient monitoring

3. Leiders omarmen AI, maar pleiten ook voor gematige aanpak

 

AI blijft het gesprek over innovatie in de gezondheidszorg domineren, en terecht. Bijna 4 op de 10 zorgleiders (38%) in de Future Health Index 2024 zeggen dat personeel kostbare tijd verliest bij het verkrijgen of integreren van verschillende patiëntgegevens, waardoor er minder tijd overblijft om voor patiënten te zorgen. Er is geen gebrek aan data in de gezondheidszorg. Integendeel, er is meestal te veel van. Wat vaak ontbreekt, zijn manieren om al die verschillende gegevens samen te brengen en om te zetten in een samenhangend patiëntverhaal dat clinici helpt beslissen wat ze vervolgens moeten doen. AI – gebouwd op open platforms die gegevens uit verschillende systemen en apparaten integreren – is de manier om deze kloof te overbruggen.

Onze enquêtebevindingen tonen aan dat zorgleiders deze kans volop omarmen. Ze hebben AI al geïmplementeerd voor klinische beslissingsondersteuning in verschillende delen van het ziekenhuis, met monitoring van patiënten in het ziekenhuis, behandelplanning en medicatiebeheer als koplopers. Terwijl leiders zich steeds meer richten op het uitbreiden van zorg buiten de muren van het ziekenhuis, is het implementeren van AI in externe patiëntbewaking een aandachtspunt voor de komende drie jaar. Dat is volkomen logisch, aangezien AI-gestuurde externe patiëntbewaking bijvoorbeeld kan helpen voorspellen of een patiënt risico loopt op het ontwikkelen van atriumfibrilleren, waardoor vroege interventie mogelijk is om nadelige gevolgen te voorkomen.

Planned investments in AI for clinical decision support

Tegelijkertijd pleiten zorgleiders voor een gematigde aanpak van AI. Bijna 9 op de 10 van hen (87%) zijn bezorgd dat de mogelijkheid van databias in AI-toepassingen bestaande ongelijkheden in gezondheidsuitkomsten kan vergroten. Het verminderen van dit risico is inderdaad cruciaal. Bijvoorbeeld, als een algoritme is getraind op een specifieke gegevensset van patiënten in een Amerikaanse stad, kunnen we niet verwachten dat het even goed presteert voor patiënten in een stad in Azië – of omgekeerd. We moeten AI-modellen trainen met voldoende volume en variëteit aan diverse, betrouwbare gegevens om ervoor te zorgen dat ze effectief kunnen inspelen op de specifieke zorgbehoeften van verschillende bevolkingsgroepen en regio's.

In overeenstemming met recente aanbevelingen van het American College of Radiology [4], zie ik ook de noodzaak voor verhoogd toezicht na de marktintroductie om de prestaties van AI-toepassingen in diverse zorgomgevingen continu te monitoren. Deze voortdurende evaluatie zal helpen om eventuele opkomende biases, afwijkingen of prestatieverminderingen te identificeren en aan te pakken – zodat AI daadwerkelijk helpt om betere zorg voor iedereen te leveren.

Meer weten? Lees het volledige rapport

 

Ik nodig u uit om de bevindingen van de enquête in meer detail te verkennen in het volledige Future Health Index 2024 rapport en na te denken over wat ze betekenen voor uw organisatie. Hoe kan slim en verantwoord gebruik van AI, automatisering en virtuele zorg helpen om de kloof te dichten en betere zorg te leveren aan meer patiënten? Ik hoop dat u inspiratie vindt bij uw collega-zorgleiders in het rapport!

Deel dit artikel met je netwerk

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/blogs/2024/kloof-dichten-in-de-gezondheidszorg-drie-belangrijke-inzichten-uit-de-future-health-index-2024.html Link gekopieerd

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.