Masthead Best Visual Tour

mrt 31, 2022

Ontdek het Best bewaarde geheim van Philips

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

Iedere seconde wordt ergens in de wereld een scan gemaakt met een apparaat van Philips. Het overgrote deel daarvan wordt ontwikkeld en gemaakt in Best. Als een van Philips’ grootste productie- en innovatielocaties lijkt de Campus Best het Best bewaarde geheim van Philips: verscholen in het groen, achter de blauwe PHILIPS-letters langs de A58.

 

Nu de deuren in Nederland weer helemaal open mogen, opent Campus Best ook de virtuele deuren zodat je met eigen ogen te zien waarom deze Campus het Best bewaarde geheim van Philips is.

 

Neem hier een virtuele wandeling over de Philips Best Campus!

Co-creatie en innovatie staan centraal

De campus in Best vormt, samen met de High Tech Campus, de grootste innovatiehub van Philips; 40 procent van de R&D-investeringen wereldwijd wordt hier ingezet om de medische technologie van morgen te ontwikkelen. “Al meer dan vijftig jaar is deze campus een unieke locatie waar researchers, productontwikkelaars en productie samen komen om te werken aan de medische technologie van morgen”, aldus Sofie Van den Brandt, Site Leader van Philips Best Campus. “Co-creatie en innovatie staan centraal op deze Campus, die zo is ingericht dat de 3.500 medewerkers met elkaar in contact komen en samen kunnen werken.”

En dat werkt: zo werd in Best, samen met artsen van over de hele wereld, Azurion-technologie ontwikkeld - het platform voor minimaal invasieve beeldgestuurde chirurgie. Ook is Best het centrum van Philips Refurbished Systems, waar medische apparatuur een tweede, soms zelfs derde leven krijgt.

Zo groot als 60 voetbalvelden

Op het terrein zo groot als 60 voetbalvelden is er veel ruimte voor groen, en biodiversiteit, je vindt er wandelroutes, buitenruimtes, een gym en zelfs food trucks in de zomer. Neem in de digitale tour een wandeling over de Campus en laat je rondleiden door Philips-medewerkers door het Philips Customer Experience Center, de Philips Academy of de Factories: IGT, MRI, DXR en Refurbished Systems.

Virtual Tour

“Het is een inspirerende plek om te werken, waar natuur en welzijn een belangrijke rol speelt”, aldus Sofie. “Ik ben er trots op dat we met deze virtuele tour nu aan de hele wereld kunnen laten zien.”

header Best Virtual Tour

Discover the best kept secret of Philips

Every second, somewhere in the world, a scan is made with a Philips device. The vast majority of dese devices are developed and manufactured in Best, near Eindhoven in the Netherlands. As one of Philips' largest production and innovation sites, Campus Best seems to be Philips' best kept secret: hidden in green, behind the blue PHILIPS letters along the A58 motorway.


Now that the doors in the Netherlands are fully open again after the pandemic, Campus Best is also opening its virtual doors. See for yourself why this Campus is Philips' best kept secret.


Take a virtual walk around the Philips Best Campus here!

Co-creation and innovation are key

Together with the High Tech Campus, the campus in Best is Philips' largest innovation hub; 40 percent of R&D investments worldwide are used here to develop the medical technology of tomorrow. "For more than fifty years, this campus has been a unique location where researchers, product developers and production come together to work on the medical technology of tomorrow," said Sofie Van den Brandt, Site Leader of Philips Best Campus. "Co-creation and innovation are at the heart of this Campus, which is designed so that its 3,500 employees can connect with each other and work together."

Refurbished

And it works: for example, in Best, together with doctors from all over the world, Azurion technology was developed - the platform for minimally invasive image-guided surgery. Best is also the center of Philips Refurbished Systems, where medical equipment gets a second, sometimes even third life.

As large as 60 soccer fields

On the site, which has the size as large as 60 soccer fields, there is plenty of room for greenery, and biodiversity, you will find walking trails, outdoor spaces, a gym and even food trucks in the summer. Take a walk around the Campus in the digital tour and let Philips employees guide you through the Philips Customer Experience Center, the Philips Academy or the Factories: IGT, MRI, DXR and Refurbished Systems.

Virtual Tour

"It's an inspiring place to work, where nature and well-being play an important role," says Sofie. "I am proud that with this virtual tour we can now show it to the whole world."

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.