Nieuwscentrum
masthead aline l

aug 20, 2020

80.000 verschillende drijfveren, één doel: de levens van mensen verbeteren

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

English version below

Wie een sterke drive heeft om de wereld te veranderen, krijgt op een gegeven moment te maken met een belangrijke afweging. Namelijk: kan ik in mijn eentje impact maken op de wereld, of kan ik meer bereiken als onderdeel van een team? En in het laatste geval, past het doel van die organisatie dan nog wel bij wat ik zelf voor ambities en drijfveren heb?

 

Bij Philips heeft iedere collega een eigen, persoonlijke motivatie. We vinden het belangrijk dat wat wij doen, ook daadwerkelijk iets bijdraagt aan een betere wereld. Eigenlijk zijn we 80.000 collega’s met allemaal zo onze eigen drijfveren, maar één gemeenschappelijk doel: de levens van drie miljard mensen verbeteren door middel van innovatie.

 

In de videoserie Innovators with a Purpose spraken we met vier collega’s die aan het begin van hun carrière staan. Wat doen ze, welke impact maken ze op de wereld en wat zijn hun persoonlijke drijfveren om zich in te zetten voor het verbeteren van de gezondheidszorg?

‘Ik wil graag bijdragen aan betere zorg voor patiënten’

Als productmanager werkt Marije Reef aan software waarmee artsen in een enkel overzicht een compleet beeld kunnen krijgen van de patiënt. “Ik heb mensen in mijn omgeving die problemen hadden met hun gezondheid en wilde daarom graag bijdragen aan betere zorg voor patiënten”, is haar motivatie om te kiezen voor de gezondheidstechnologie. “En ik kan werken aan een softwareoplossing die ik misschien zelf in de toekomst ook nodig ga hebben.”

Marije afbeelding

‘Je werkt ook aan een beter leven voor mensen’

Alex Zahradnic is iemand bij wie de ogen gaan fonkelen als hij het heeft over technische innovaties. “We zijn nu bezig met het testen van het nieuwste systeem. Dit heeft als voordeel dat de behoefte aan helium is verlaagd van 1500 liter naar 7 liter”, aldus de System tester MRI scanners. Het werken met high-tech voelt als een voorrecht: “Hierbij ben ik het laatste station. Na mijn testen, afregelen en configureren zet ik mijn handtekening eronder en gaat het de wijde wereld in.” Jeroen Rommers werkt als Sustaining Engineer ook in de Philips-fabriek in Best: “Ik werk bij Philips omdat ik een bedrijf zoek dat meer doet dan zich alleen maar bezighouden met technische ontwikkelingen. Naast dat je mooie technische producten maakt, werk je ook aan een beter leven met mensen.” 

Jeroen & Alex

Werken aan dingen waar je echt in gelooft

“Ik heb vooral voor Philips gekozen vanwege de werkomgeving”, aldus Aline Serteyn. Als Biomedical Engineer werkt ze aan software voor het monitoren van vitale functies, zoals de hartslag en ademhalingsfrequentie van baby’s. “We hebben hier de vrijheid om te werken aan dingen waar we echt in geloven”, aldus Aline. Vooral het werken in een internationaal team vindt ze prettig: “Je kunt naar het buitenland gaan om te leren van andere manieren van werken. Er is altijd ergens iemand die je vragen kan beantwoorden.” 

Aline afbeelding

Meer weten over de carrièremogelijkheden bij Philips? Kijk dan hier voor de mogelijkheden en vacatures.

80,000 different motivations, one mission: to improve people's lives

Anyone who has a strong drive to change the world will at some point have to deal with an important consideration: can I make an impact on the world on my own, or can I achieve more as part of a team? And in the latter case, does the goal of that organization still match my own ambitions and motives?

 

At Philips, every colleague has their own personal motivation. We think it is important that what we do contributes to a better world. In fact, we are 80,000 colleagues, each with our own motivation, but one common mission: improving the lives of three billion people through innovation.

 

In the video series Innovators with a Purpose, we spoke to colleagues who are at the start of their careers. What do they do, what impact do they make on the world and what are their personal motives for dedicating themselves to improving healthcare?

‘I want to contribute to patient care'

As a product manager, Marije Reef is working on software that allows doctors to get a complete picture of the patient in a single overview. “I have people in my surroundings that have had troubles with their health, and I wanted to be able to contribute to patient care”, is her motivation for choosing health technology. "And I get to work on a software solution that I may also need in the future."

Marije afbeelding

Working on things you really believe in

“I chose for Philips especially because of the working environment,” says Aline Serteyn. As a Biomedical Engineer she is working on software for monitoring vital signs such as the heart rate and respiratory rate of babies. “We have the freedom to work on what we really believe in,” said Aline. She particularly enjoys working in an international team: “You can learn from other ways of working. There is always somewhere someone that has the right answer to your question.”

Aline afbeelding

Click here to learn more about career opportunities at Philips.

Deel op social media

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/articles/2020/20200819-80000-verschillende-drijfveren-een-doel-de-levens-van-mensen-verbeteren.html Link gekopieerd

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.