Nieuwscentrum
masthead open dag l

mei 27, 2019

Philips populair tijdens High Tech Ontdekkingsroute

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

For English see below

Dutch Technology Week eindigt elk jaar met de High Tech Ontdekkingsroute. Op deze dag zetten veel bedrijven hun deuren open voor het publiek. Philips Innovation Center Eindhoven was met twee locaties goed vertegenwoordigd: zowel het Philips Museum als de campus in Best waren van 11.00 tot 17.00 gratis toegankelijk. En met succes: het museum kon met bijna 1.200 bezoekers twee keer zoveel mensen verwelkomen dan verwacht en in Best betraden 3.750 bezoekers het terrein. Ook dit aantal lag een stuk hoger dan vooraf ingeschat. 

 

Door deel te nemen aan de High Tech Ontdekkingsroute biedt Philips toekomstig talent een unieke kans om met de high tech innovaties en unieke werkomgeving van het bedrijf kennis te maken. Met eigen ogen konden bezoekers verschillende demo’s en productinnovaties bekijken, in zowel het museum als op de campus in Best. In Best waren bovendien enkele fabrieken toegankelijk, evenals het recent geopende Customer Experience Center. In het Philips museum is het allereerste fabriekje van Philips een extra trekpleister voor bezoekers: het museum is hieromheen gebouwd en verleden, heden en toekomst van Philips komen hier samen. 

open dag foto article

Innovatieve kracht

Dutch Technology Week, dit jaar voor de achtste keer georganiseerd, heeft als motto ‘Make tech yours’. Dat motto is niet voor niets gekozen, want de week is in het leven geroepen om het succes van de Nederlandse hightechindustrie te vieren en te laten zien. Philips neemt daar in volle overtuiging aan deel, omdat de technische sector een van de belangrijkste motoren achter de innovatieve kracht van Nederland is en de sector bovendien veel talenten nodig heeft in de toekomst. 

 

Daarom waren er gedurende de week meerdere activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. Het doel is om bewustzijn en interesse te creëren voor het belang van de technische sector en daarmee kinderen, en hun ouders, te inspireren om een technische opleiding te volgen. Tijdens de open dag op beide locaties was iedereen welkom en dat was te zien aan het diverse publiek. Jong en oud kwamen langs om te ervaren hoe interessant en leuk techniek en technologie zijn, maar ook hoe technologie daadwerkelijk kan helpen bij het verbeteren van de levens van mensen en hoe de oplossingen van Philips daaraan bijdragen.

open dag foto article

Philips popular during High Tech Discovery Route

Dutch Technology Week each year ends with the High Tech Discovery Route. On this day, many companies open their doors to the public. Philips Innovation Center Eindhoven was well represented with an open day on two locations: both the Philips Museum and the campus in Best were accessible free of charge from 11:00 to 17:00. And with success: with almost 1,200 visitors, the museum was able to welcome twice as many people as expected and in Best 3,750 visitors entered the site. This number was also much higher than estimated. 

 

By participating in the High Tech Discovery Route, Philips offers future talent a unique opportunity to become acquainted with the company's high tech innovations and unique working environment. Visitors were able to see various demos and product innovations with their own eyes, both in the museum and on the campus in Best. In addition, some of the factories were accessible in Best, as well as the recently opened Customer Experience Center. In the Philips museum, the very first Philips factory is an extra attraction for visitors: the museum is built around it. Past, present and future of Philips come together here. 

open dag foto article

Innovative power

Dutch Technology Week, organized for the eighth time this year, has as its motto 'Make tech yours'. That motto was chosen for a reason, because the week was created to celebrate and show the success of the Dutch high tech industry. Philips is convinced of the importance of this week. The technical sector is one of the most important driving forces behind the innovative power of the Netherlands and this sector needs many talents in the future. 

 

That is why there were several activities for different age groups during the week. The aim is to create awareness and interest in the importance of the technical sector and thus to inspire children, and their parents, to follow a technical education. During the open day at both locations, everyone was welcome and that could be seen by the diversity of the public. Young and old came to see and experience how interesting and fun technology is, but also how technology can actually help improve people's lives and how Philips' solutions contribute to this.

open dag foto article

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.