Nieuwscentrum
masthead night of the nerds l

mei 23, 2019

Philips laat jongeren zien hoe leuk en essentieel techniek en technologie zijn

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

For English see below

Maar liefst 5.000 jongeren tussen de 12 en 18 jaar bezochten deze week tijdens Dutch Technology Week het evenement Night of the Nerds. Dit evenement is erop gericht om leerlingen in het voortgezet onderwijs kennis te laten maken met techniek en technologie en ze te enthousiasmeren voor een studie in deze richting. Ook Philips was op Night of the Nerds aanwezig om met een aantal activiteiten aan de aanwezige jongeren te laten zien hoe leuk technologie kan zijn, maar ook hoe technologie daadwerkelijk kan helpen bij het verbeteren van de levens van mensen.

 

Fysiotherapie met behulp van AR/VR is daar een goed voorbeeld van. Oefeningen doen om lichamelijk beter te worden, is niet altijd even leuk. Maar als er een spelelement in zit, zoals het kapot prikken van zoveel mogelijk ballonnen, helpt dit bij een juiste uitvoering en het volhouden van de oefeningen. Het spelelement maakt het sowieso interessant voor de jongeren, want de een na de ander meldt zich bij de Philips stand voor een rondje virtueel ballonnen prikken.

ballonnen article

Slapen in een verticaal bed

De rij bij een verticaal bed is nog langer. Goed slapen is essentieel om te functioneren. En een goede nachtrust hoort dan ook bij gezond leven. Philips heeft ook voor mensen met slaapproblemen een keur aan oplossingen, maar tijdens Night of the Nerds laat het bedrijf de jongeren vooral ervaren hoe de wereld eruitziet als je níet voldoende nachtrust hebt gehad. Met een VR-bril op krijgen ze te zien hoe gevaarlijk deelname aan het verkeer is als je niet goed bent uitgerust. Een leerzame ervaring, maar natuurlijk wordt er ook gelachen. Want een verticaal bed, met een knuffelbeer én een VR-bril; het is maar al te leuk om je vrienden en vriendinnen zo te fotograferen en dit te delen met de rest van de klas  via social media als Snapchat.

verticaal bed article

Missie geslaagd

Dat techniek, en er zelf mee werken, gewoon leuk is, bewijst de drukte bij de tafels waar de jongeren zelf kunnen programmeren. Met behulp van de micro:bit kunnen ze hier zelf een valdetector maken; een vorm van personenalarmering voor mensen die een verhoogd risico lopen akelig ten val te komen. Een serieus onderwerp, met serieuze blikken tijdens het programmeren. Maar ná het programmeerstuk moet natuurlijk wel even uitgeprobeerd worden of het ook echt werkt. En dan is er natuurlijk niets leukers dan je valdetector expres te laten vallen, in de hoop dat het alarm ook echt afgaat. En als dat dan lukt, is de missie geslaagd. En niet alleen die van degene met de goed gelukte valdetector, maar ook die van Dutch Technology Week en Philips: op een leuke, speelse manier hebben heel veel jongeren vandaag ervaren hoe leuk en interessant techniek en technologie kunnen zijn.

microbit article

Philips shows young people how fun and essential technology is

No fewer than 5,000 young people between the ages of 12 and 18 visited the event Night of the Nerds this week during Dutch Technology Week. The aim of this event is to introduce secondary school students to technology and to make them enthusiastic about studying in this field. Philips was also present at Night of the Nerds to show the young people how fun technology can be, but also how technology can actually help improve people's lives.

 

Physiotherapy using AR/VR is a good example of this. Doing exercises to become physically better is not always fun. But if there is an element of play in it, such as puncturing as many balloons as possible, it helps to ensure a proper execution of the exercises. The game element also made it interesting for the youngsters who were present at the event, because one after the other lined up to give it a go.

ballonnen article

Sleeping in a vertical bed

The queue at a vertical bed is even longer. A good night's sleep is essential to function. And a good night's sleep is therefore part of a healthy life. Philips also has a wide range of solutions for people with sleeping problems, but during Night of the Nerds the company mainly lets young people experience what the world looks like when you haven't had enough sleep. Wearing VR glasses, they get to see how dangerous it is to take part in traffic when not well rested. An educational experience, but of course there is also laughter. Because a vertical bed, with a teddy bear and VR-glasses; it's all too much fun to photograph your friends like this and to share this with the rest of the class via social media like Snapchat.

verticaal bed article

Mission accomplished

The fact that technology, and working with it themselves, is simply fun is demonstrated by the hustle and bustle at the tables where the young people can program themselves. With the help of the micro:bit, they can make their own fall detector, a form of personal alarm for people who are at increased risk of a nasty fall. A serious subject, with serious looks during programming. But after the programming, of course, they have to try it out to see if it really works. And then there's nothing more fun than deliberately dropping your detector, hoping that the alarm will actually go off. And if it does, the mission is accomplished. And not only for the person with the successful fall detector, but also for Dutch Technology Week and Philips: in a fun, playful way, many young people today have experienced how fun and interesting technology can be.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.