Nieuwscentrum
masthead BvOF 2018 0829 APP Master kick off TUe visit HTCE l

sep 03, 2018

Tweehonderd masterstudenten te gast bij Philips 

Gemiddelde leestijd: 3-5 minuten

        

for English see below

Philips ontving afgelopen woensdag 200 masterstudenten van de Technische Universiteit Eindhoven op de High Tech Campus. Zij maakten deel uit van een groep van in totaal 500 studenten die vanuit de universiteit een driedaagse Master Kick-off volgden om zo hun masterstudie een goede start te geven. Als onderdeel daarvan gingen ze een dag lang op bezoek bij verschillende bedrijven op de Eindhovense campus. 

 

Verdeeld in een aantal groepen volgden de 200 bezoekers bij Philips 3 workshops om kennis te maken met de manier van werken bij Philips. Zo kregen ze een rondleiding door het recentelijk volledig vernieuwde HTC36 gebouw, spraken ze met software-ontwerpers en ontmoetten ze scrum-teams die lieten zien aan welke innovaties ze momenteel werken. 

Het is hier makkelijk om even bij een collega aan te kloppen voor overleg of hulp.

Abdul Aziz

student TU/e

teaser BvOF APP Master kick off TUe visit HTCE

Verrassende inzichten

Het binnenkijken bij Philips beviel de studenten goed en leverde voor sommige nog verrassende inzichten op. Abdul Aziz, (24, Data Science student uit Indonesië) kwam er tijdens zijn bezoek achter dat software-ontwikkeling heel belangrijk is binnen Philips. “En ik houd ervan hoe mensen hier samenwerken. Ik vind de werkomgeving heel dynamisch en omdat het zo open is, is het makkelijk om even bij een collega aan te kloppen voor overleg of hulp.”

 

In HTC33, bij Philips Design, namen de studenten deel aan co-creatie sessies waarin ze samen op zoek gingen naar antwoorden op complexe gezondheidszorgvraagstukken. De derde sessie waaraan ze deelnamen, nam de studenten mee in de wereld van de VR/AR-oplossingen van Philips. 

Deze dag gaf me de kans om te ontdekken hoe het eraan toegaat bij Philips Design.

Marcello

student TU/e

Marcello (24, uit Italië), studeert Industrial Design aan de TU/e en was zeer te spreken over de co-creatie workshop. “Het gaf me de kans om te ontdekken hoe het er bij Philips Design aan toegaat en hoe de werkomgeving is, maar ook om zelf nog even stil te staan bij wat je zelf nodig hebt om een goede ontwerper te worden. Eerlijk gezegd zie ik mezelf hier wel werken in de toekomst.”

We laten de studenten graag zien wat we hier doen en hoe we hier werken. Zo hopen we ze te stimuleren en te enthousiasmeren.

Suzanne Verzijden

HR-directeur Philips Benelux

Stimuleren en enthousiasmeren

En dat is een van de doelen die Philips voor ogen heeft met het deelnemen aan initiatieven als deze. Suzanne Verzijden, HR-directeur Philips Benelux: “Technisch talent aantrekken en behouden, is heel belangrijk voor ons bedrijf. Voor onze missie om in 2025 jaarlijks het leven van 3 miljard mensen wereldwijd te verbeteren, hebben we niet alleen nu, maar zeker ook in de toekomst goede en gedreven mensen nodig. We werken daarom graag mee aan initiatieven zoals de Master Kick-off van de TU/e. We laten de studenten graag zien wat we hier doen en hoe we hier werken. Zo hopen we ze te stimuleren en te enthousiasmeren. Voor hun verdere studie, maar ook voor Philips.”

Fotocredit: TU/e, Bart van Overbeeke

Two hundred Master's students visit Philips 

Last Wednesday, Philips welcomed 200 of Eindhoven Technical University's Master's students to its High Tech Campus. They were part of a group of a total of 500 students participating in a three-day Master Kick-off organized by the university to get their Master's education off to a good start. As part of this, they visited various companies based on the Eindhoven campus for a day. 

 

The 200 visitors were split into several groups and took part in 3 workshops at Philips to get to know the way Philips works. Among other things, they were offered a tour through the recently fully renovated HTC36 building, spoke to software developers and met scrum teams which demonstrated the innovations they were currently working on. 

It's easy to quickly approach a colleague here, to discuss something or ask for help.

Abdul Aziz

student TU/e

teaser BvOF APP Master kick off TUe visit HTCE

Surprising insights

The students greatly enjoyed taking a look inside Philips, which offered some of them a few surprising insights. During his visit, Abdul Aziz (24 and a Data Science student from Indonesia) discovered that software development is extremely important at Philips. "And I love the way people work together here. The working environment seems very dynamic and its openness makes it easy to quickly approach a colleague to discuss something or ask for help."

 

In HTC33, where Philips Design is based, the students participated in co-creation sessions during which they jointly went in search of answers to complex healthcare questions. The third session they participated in carried the students into the world of Philips' VR/AR solutions. 

This day offered me an opportunity to discover the way things work at Philips Design and what kind of working environment it is.

Marcello

student TU/e

Marcello (24, from Italy) is a student of Industrial Design at the TU/e was very positive about the co-creation workshop. "It offered me an opportunity to discover the way things work at Philips Design and what kind of working environment it is, but also to reflect a bit on what I'd need to know to become a good designer. To be honest, I could picture myself working here in the future."

We love showing the students what we do here and how we work here. By doing so, we hope to encourage and enthuse them.

Suzanne Verzijden

HR director Philips Benelux

Encourage and enthuse

That is precisely one of Philips' objectives in participating in this kind of initiative. Says Suzanne Verzijden, HR director Philips Benelux: "Attracting and retaining technical talent is very important to our company. Our mission to improve the lives of 3 billion people world-wide annually by 2025 requires capable and driven people, not only today, but definitely in the future as well. That is why we are happy to participate in initiatives such as the TU/e's Master Kick-off. We love showing the students what we do here and how we work here. By doing so, we hope to encourage and enthuse them. About their further education, but also about Philips."

Photocredit: TU/e, Bart van Overbeeke

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.