Net als andere medische apparaten zijn de koelsystemen en systeemfilters van Philips ontworpen om te zorgen voor een goede werking van de machines in diverse ziekenhuissituaties en klinische omgevingen. De filters van het koelsysteem zijn ontworpen om ophoping van stof en deeltjes in onze systemen te voorkomen, maar zijn niet ontworpen voor het filteren van pathogenen. De meeste systeemfilters van echografieproducten van Philips kunnen door de gebruiker worden verwijderd en kunnen worden gereinigd en gedesinfecteerd. We verwijzen u naar de officiële richtlijnen van CDC over de transportclassificatie en -mechanismen voor het SARS-CoV-2-virus.