Zorgcoördinatie

Hoe draagt Philips VitalHealth bij aan goede zorgcoördinatie?

Alle zorgverleners die betrokken zijn bij een patiënt worden samen vaak het zorgnetwerk genoemd. De grootte van een zorgnetwerk verschilt per patiënt. In de praktijk blijkt dat de verschillende zorgverleners niet allemaal beschikken over dezelfde informatie van de patiënt. Daarnaast ontbreekt vaak een goede koppeling met de dossiers in de tweedelijn. Dit vereist afspraken over zorgcoördinatie.

Geïntegreerde zorg is de volgende stap Netwerkzorg, zorgcoördinatie en zelfmanagement voor zorggroepen en gezondheidscentra.

Software zoals een keteninformatiesysteem (KIS) is speciaal ontworpen om informatie-uitwisseling en samenwerking tussen zorgverleners te verbeteren. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat door bijna de helft van de zorggroepen mét een KIS de uitwisseling van informatie met de tweedelijn niet langer een knelpunt wordt genoemd1.

Geïntegreerde zorg is de volgende stap Netwerkzorg, zorgcoördinatie en zelfmanagement voor zorggroepen en gezondheidscentra.

We hebben veel te maken met afvinklijstjes, waardoor we per consult al tien minuten kwijt zijn aan inleidende zaken. Door het gebruik van de consultvoorbereidingsfunctie besparen we die tijd en kunnen we die aan andere revelante zaken besteden, zoals het individueel zorgplan. Hierbij ga je doelgericht aan de slag met de betreffende patiënt.

 

Hans van Selm

Huisarts bij Gezondheidscentrum Dillenburg

Kant-en-klare zorgprogramma’s

 

Philips VitalHealth denkt mee in oplossingen voor de eerstelijnszorg. Zo beschikt Coordinate, ons KIS, over diverse modules die bestaande ketenzorgprogramma’s zoals diabetes, CVRM, COPD en astma, ouderenzorg en de GGZ ondersteunen. Op deze manier kunnen zorgverleners geprotocolleerd werken en ontvangt de praktijk hiervoor de juiste vergoeding. Zorgverleners hebben binnen Coordinate de mogelijkheid om een derde partij, met toestemming van de patiënt, toegang te geven tot het dossier. Hierdoor heeft elke betrokken partij dezelfde medische informatie van de patiënt. Maar een KIS kan veel meer toevoegen dan koppelingen voor gegevensuitwisseling. Daarom bevat Coordinate ook andere functionaliteiten, zoals consultvoorbereiding, het online multidisciplinair overleg en beslisondersteuning.

Consultvoorbereiding
 

“Er wordt steeds meer gevraagd van de zorgprofessional, maar niemand vraagt zich af wat er nu afgehaald kan worden”, aldus huisarts Hans van Selm. Coordinate bevat daarom consultvoorbereiding voor patiënten. Normaliter heeft een huisarts gemiddeld 20 minuten per consult, waarvan tien minuten gebruikt worden voor het invullen van standaard vragenlijsten2. Met de consultvoorbereidingsfunctie in Coordinate kunnen patiënten de standaardvragenlijst voorafgaand aan het consult al invullen. Dat zorgt ervoor dat de huisarts tijdens het consult gelijk in kan gaan op de persoonlijke input van de patiënt, wat resulteert in efficiëntere – als het goed is – effectievere consulten.

Online multidisciplinair overleggen


Voor de behandeling van sommige patiënten is een multidisciplinaire samenwerking en overleg nodig. Het multidisciplinair overleg (MDO) wordt dan ook steeds vaker genoemd als belangrijk middel om kwaliteit van zorg te garanderen. Uit een Amerikaanse studie blijkt dat MDO’s worden gelinkt aan betere patiëntuitkomsten, minder conflicten in teams en een afname van onnodige schade bij patiënten3. Met Coordinate kan het overleg met verschillende zorgverleners online plaatsvinden.

Zorgtoewijzing
 

Wanneer patiënten hulp nodig hebben van bijvoorbeeld een specialist op het gebied van geestelijke gezondheid, worden zij doorgestuurd naar een psycholoog. Dit wordt zorgtoewijzing genoemd. Om zorgtoewijzing zo makkelijk mogelijk te maken, bestaan er ondersteunde functies binnen Coordinate. Een voorbeeld hiervan is de screener van Transparant Next. De screener is een beslisondersteuner voor verwijzing naar GGZ-zorg en bevat meerdere digitale vragenlijsten. Uit iedere ingevulde vragenlijst rollen uitkomsten en op basis van de combinatie van die uitkomsten wordt gekeken wat het echelonadvies is, oftewel waar de patiënt het beste behandeld kan worden.

De POH-GGZ zet een vragenlijst klaar voor een patiënt en de patiënt vult deze zelf thuis in. De screener zegt niet of er sprake is van een stoornis, maar geeft aanwijzingen om ergens op door te vragen, waarna een (vermoedelijke) diagnose kan worden gesteld. Sterre Buitenhuis, kwaliteitsmedewerker GGZ bij Haarlemmermeer Ketenzorg, vindt de screener van toegevoegde waarde bij het gesprek met de patiënt: ‘’Als behandelaars lijden we soms aan zelfoverschatting. We denken een goed beeld te kunnen schetsen op basis van een intake van een half uur tot drie kwartier. Maar soms sluit je al te snel dingen uit, waardoor bepaalde vragen achterwege blijven. Een screener kan voorkomen dat je dingen over het hoofd ziet. Het is echt een extraatje.’’
 

Naast bovengenoemde functionaliteiten bevat Coordinate ook basisfunctionaliteiten, zoals veilige communicatie en declareren en factureren.

1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (2012). De organisatie van zorggroepen anno 2011. Den Haag: Minsterie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport. Opgehaald van https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=ae672fc5-8f8d-4fed-9829-577e7e9c2c5f&type=org&disposition=inline

2 van Selm, H., & Koole, A. (2018, Augustus 7). Tijdswinst en vermindere werkdruk door module Consultvoorbereiding. In gesprek met een Alphense huisarts en praktijkondersteuner. (A. Voortman, Interviewer)

3 Elsbeth C.M. Ten Have, R. E. (2015). Interdisciplinary Rounds in the Intensive Care Unit. Scholars' Press.

Wat zijn uw uitdagingen in de eerstelijnszorg? 

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht
*

Contactgegevens

*
*
*

Bedrijfsgegevens

*
*
*
Philips waardeert en respecteert uw privacy. Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u terecht op