Zorgcoördinatie

Hoe draagt Philips VitalHealth bij aan goede zorgcoördinatie?

Alle zorgverleners die betrokken zijn bij een patiënt worden samen vaak het zorgnetwerk genoemd. De grootte van een zorgnetwerk verschilt per patiënt. In de praktijk blijkt dat de verschillende zorgverleners niet allemaal beschikken over dezelfde informatie van de patiënt. Daarnaast ontbreekt vaak een goede koppeling met de dossiers in de tweedelijn. Dit vereist afspraken over zorgcoördinatie.

Geïntegreerde zorg is de volgende stap Netwerkzorg, zorgcoördinatie en zelfmanagement voor zorggroepen en gezondheidscentra.

Philips VitalHealth denkt mee in oplossingen voor de eerstelijnszorg. Software zoals een keteninformatiesysteem (KIS) is speciaal ontworpen om informatie-uitwisseling en samenwerking tussen zorgverleners te verbeteren. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat door bijna de helft van de zorggroepen mét een KIS de uitwisseling van informatie met de tweedelijn niet langer een knelpunt wordt genoemd1. Wij geloven dat een goede integratie met de meest gangbare HISsen daarin een randvoorwaarde moet zijn, zodat gebruikers niet steeds van scherm hoeven te verwisselen tijdens het consult.  

Geïntegreerde zorg is de volgende stap Netwerkzorg, zorgcoördinatie en zelfmanagement voor zorggroepen en gezondheidscentra.

Ontdek hoe zorggroep Cohesie omgaat met Ouderenzorg

We hebben veel te maken met afvinklijstjes, waardoor we per consult al tien minuten kwijt zijn aan inleidende zaken. Door het gebruik van de consultvoorbereidingsfunctie besparen we die tijd en kunnen we die aan andere revelante zaken besteden, zoals het individueel zorgplan. Hierbij ga je doelgericht aan de slag met de betreffende patiënt.

 

Hans van Selm

Huisarts bij Gezondheidscentrum Dillenburg

Zorgprogramma’s

 

Coordinate, ons keteninformatiesysteem,beschikt over diverse zorgprogramma's zoals diabetes, cvrm, copd en astma, ouderenzorg en de ggz. Zo worden zorgverleners ondersteunt in het vastleggen en registreren van medische gegevens binnen het NHG-protocol van het ketenzorgprogramma. Zorgverleners hebben binnen Coordinate de mogelijkheid om een derde partij* toegang te geven tot het dossier. Hierdoor heeft elke betrokken partij overlappende medische informatie van de patiënt. Een KIS kan veel meer toevoegen dan enkel gegevensuitwisseling. Daarom bevat Coordinate ook extra functionaliteiten, zoals consultvoorbereiding, het online multidisciplinair overleg en beslisondersteuning.

 

*met toestemming van de patiënt

Consultvoorbereiding
 

Er wordt steeds meer gevraagd van de zorgprofessional, maar niemand vraagt zich af wat er nu afgehaald kan worden”, aldus huisarts Hans van Selm. Normaliter heeft een huisarts gemiddeld 20 minuten per consult, waarvan tien minuten gebruikt worden voor het invullen van standaard vragenlijsten2. Coordinate bevat daarom consultvoorbereiding. Dankzij deze consultvoorbereidingsfunctie kunnen patiënten thuis de standaardvragenlijst van het consult al ontvangen en invullen. Dit kan ervoor zorgen dat de zorgverlener zich vóór het consult al kan inlezen op basisinformatie zodat er tijdens het consult direct ingegaan kan worden op bepaalde aandachtspunten.

Online multidisciplinair overleggen


Voor de behandeling van sommige patiënten is een multidisciplinaire samenwerking en overleg nodig. Het multidisciplinair overleg (MDO) wordt dan ook steeds vaker genoemd als belangrijk middel om kwaliteit van zorg te garanderen. Uit een Amerikaanse studie blijkt dat MDO’s worden gelinkt aan betere patiëntuitkomsten, minder conflicten in teams en een afname van onnodige schade bij patiënten3. Met Coordinate kan het overleg online met verschillende betrokken zorgprofessionals plaatsvinden.

Zorgtoewijzing
 

Wanneer patiënten hulp nodig hebben van bijvoorbeeld een specialist op het gebied van geestelijke gezondheid, worden zij doorgestuurd naar een psycholoog. Dit wordt zorgtoewijzing genoemd. Om zorgtoewijzing zo makkelijk mogelijk te maken, bestaan er ondersteunde functies binnen Coordinate. Een voorbeeld hiervan is de screener van Transparant Next. De screener werkt als beslisondersteuner voor verwijzing naar ggz-zorg en bevat meerdere digitale vragenlijsten.

De poh-ggz zet een vragenlijst klaar voor een patiënt en de patiënt vult deze zelf thuis in. De screener zegt niet of er sprake is van een stoornis, maar geeft aanwijzingen om ergens op door te vragen, waarna een (vermoedelijke) diagnose kan worden gesteld. Sterre Buitenhuis, kwaliteitsmedewerker ggz bij Haarlemmermeer Ketenzorg, vindt de screener van toegevoegde waarde bij het gesprek met de patiënt: "Als behandelaars lijden we soms aan zelfoverschatting. We denken een goed beeld te kunnen schetsen op basis van een intake van een half uur tot drie kwartier. Maar soms sluit je al te snel dingen uit, waardoor bepaalde vragen achterwege blijven. Een screener kan voorkomen dat je dingen over het hoofd ziet. Het is echt een extraatje."
 

Naast bovengenoemde functionaliteiten bevat Coordinate ook basisfunctionaliteiten, zoals beveiligde communicatie, declaratie en facturatie.

1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (2012). De organisatie van zorggroepen anno 2011. Den Haag: Minsterie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport. Opgehaald van https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=ae672fc5-8f8d-4fed-9829-577e7e9c2c5f&type=org&disposition=inline

2 van Selm, H., & Koole, A. (2018, Augustus 7). Tijdswinst en vermindere werkdruk door module Consultvoorbereiding. In gesprek met een Alphense huisarts en praktijkondersteuner. (A. Voortman, Interviewer)

3 Elsbeth C.M. Ten Have, R. E. (2015). Interdisciplinary Rounds in the Intensive Care Unit. Scholars' Press.

Wat zijn uw uitdagingen in de eerstelijnszorg? 

1
Selecteer je interessegebied
2
Contactgegevens

We gaan graag met je in gesprek.

Hoe kunnen we je helpen?

1
2
Contactgegevens

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.