Interoperabiliteitsoplossingen

Programma nationale uitwisseling XDS-netwerken

Ongeveer 80% van de Nederlandse ziekenhuizen beschikt over een XDS-infrastructuur voor gegevensuitwisseling. Het overgrote deel van deze XDS-infrastructuren wordt momenteel geleverd door twee leveranciers: Philips en Enovation. In ons gezamenlijke programma zijn alle XDS-infrastructuren nu (inter)regionaal met elkaar verbonden. Deze technisch verbinding is de opmaat naar een makkelijke functionele ingebruikname.

 

Philips en Enovation hebben zich gericht op het onderling koppelen van deze XDS-infrastructuren, zodat een landelijk XDS-netwerk is ontstaan waarmee gegevensuitwisseling sneller en efficiënter kan worden opgeschaald. Dit komt de kwaliteit van de zorg ten goede door bijvoorbeeld het voorkomen van dubbele onderzoeken. Dat is prettig voor de patiënt. Deze pagina richt zich tot de betrokken instellingen in het programma van de nationale uitwisseling van XDS-netwerken om optimaal te ondersteunen bij het verder opschalen van het netwerk.

Hoe werkt de uitwisseling van gegevens? 

enhanced diagnostic confidence

De uitwisseling van patiëntgegevens is meer dan alleen het implementeren van techniek en infrastructuur. Er moet ook echt daadwerkelijk patiëntdata over deze koppelingen heen worden gestuurd.

 

In deze korte, eenvoudige video leggen wij je uit hoe dit werkt en hoe wij samen met het ministerie van Volksgezondheid en Enovation werken aan een nationaal netwerk waarin regionale XDS-infrastructuren aan elkaar zijn gekoppeld.

 

Benieuwd geworden of wil je meer informatie?

Alle omgevingen zijn technisch verbonden.

Zowel Enovation als Philips bieden  cloudoplossingen aan om XDS-infrastructuren te gebruiken en onderling met elkaar te verbinden (via deze cloudnetwerken). Het resultaat van het programma is dat alle bestaande XDS-infrastructuren van Enovation en Philips technisch onderling met elkaar zijn verbonden. Dat wil zeggen: wanneer twee of meer ziekenhuizen samen willen werken, mag de techniek geen belemmering zijn om XDS-infrastructuren aan elkaar te koppelen.

 

In een eerste fase is in een Proof of Concept (PoC) door Enovation en Philips samengewerkt om te bepalen op welke vlakken er tussen leveranciers afspraken gemaakt kunnen en moeten worden om twee XDS-infrastructuren aan elkaar te koppelen. Deze PoC is reeds succesvol doorlopen en afgerond.

 

Op basis van de PoC is met meerdere leveranciers in de taskforce Samen Vooruit samengewerkt aan een Technische Afspraak (TA) Beelduitwisseling. Deze TA is breed in het veld geconsulteerd en is publiek inzichtelijk op de website van de taskforce Samen Vooruit.

 

De TA Beelduitwisseling wordt in de derde fase in de praktijk gebracht om de XDS-infrastructuren onderling aan elkaar te koppelen zodat er een landelijk XDS-netwerk ontstaat. Om koppelingen te kunnen testen, worden de XDS-infrastructuren ook aangesloten op de testomgeving van Philips (de Domain Simulator). Koppelingen worden aangelegd, maar geactiveerd op verzoek. De technische exercitie is gereed en hieronder vindt u de stappen die nodig zijn om de oplossing functioneel in gebruik te nemen.

XDS Landkaart

Hulp bij functionele uitrol

Technisch zijn de koppelingen gereed. De volgende stap is om de huizen die met elkaar willen uitwissen ook daadwerkelijk live te brengen. Dit kunt u en het huis waarmee u mee wilt uitwisselen grotendeels zelf doen. Onderstaande stappen geven een duidelijk
overzicht hiervan.

Voortgang aansluitingen


Veel ziekenhuizen zijn reeds aangesloten op het nationaal XDS-netwerk en er wordt hard gewerkt om dit aantal zo snel mogelijk uit te breiden. Wil je weten welke ziekenhuizen al gereed zijn of wanneer je ziekenhuis gepland staat om aan te sluiten? Kijk dan in het overzicht hieronder. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. Wanneer we aan de slag gaan, nemen we in elk geval contact op.

Veelgestelde vragen

Hier vind je antwoord op de meest gestelde vragen rondom het programma van de nationale XDS-uitwisseling. Controleer voor je contact opneemt met de supportdesk eerst of je vraag hier niet al beantwoord wordt. Toch nog vragen? Neem hier contact op met je accountmanager.

Hoe sluit dit initiatief aan op Twiin Beeldbeschikbaarheid?

Twiin heeft het doel om gegevensuitwisseling in de zorg te standaardiseren en in te richten. Twiin werkt hiervoor op alle lagen van het Nictiz interoperabiliteitsmodel (het ‘vijflagenmodel’). Om tot eenduidige werkwijzen te komen werkt Twiin aan het Twiin-afsprakenstelsel: een afsprakenstelsel dat zoveel mogelijk op basis van de praktijk en bestaande inrichtingen beschrijft hoe gegevensuitwisseling in Nederland zou moeten werken.

 

Philips en Enovation zijn leveranciers van het merendeel van de XDS-infrastructuren in Nederland. De netwerken geleverd door deze leveranciers worden sinds 2020 proactief aan elkaar gekoppeld. Dit wordt gedaan op basis van de Technische Afspraak (TA) die is opgesteld door meerdere leveranciers verenigd in de taskforce Samen Vooruit. Deze koppelingen worden gelegd op de onderste twee lagen (Applicatie en Infrastructuur) van het interoperabiliteitsmodel.

 

Om het afsprakenstelsel van Twiin te implementeren in de bestaande praktijk, is door Twiin het project Knoop. (knooppunt) gestart.  Philips en Enovation hebben naar Twiin een projectvoorstel gedaan om de TA Beelduitwisseling binnen Knoop. te gebruiken en zo het Twiin afsprakenstelsel en de TA Beelduitwisseling bij elkaar te laten komen. Omdat in het model dat Twiin hanteert ook alle XDS-infrastructuren onderling gekoppeld moeten worden, geloven Enovation en Philips dat dit initiatief Twiin helpt.

Hoe sluit dit initiatief aan op Twiin DVDexit?

DVDexit is een oplossing die door Twiin wordt aangeboden om beelden en verslagen naar elkaar te versturen (push). Omdat de oplossing niet open is voor XDS-leveranciers om aan te sluiten (op basis van open standaarden), is er op dit moment geen koppeling tussen DVDexit en XDS.

 

Met dit initiatief wordt het mogelijk om op basis van open standaarden (zoals IHE-XDS) gegevens op te halen bij andere ziekenhuizen (pull). Daarmee wordt veel handwerk voor het versturen van beelden en verslagen weggenomen, maar wordt ook de dubbele opslag van gegevens sterk verminderd.

Is het implementeren van Mitz onderdeel van dit initiatief?

Nee, wijzigingen aan modellen voor patiënttoestemmingen zijn geen onderdeel van dit initiatief, dus ook het implementeren van Mitz is out of scope van dit traject. Omdat patiënttoestemming wel van belang is bij het inrichten van gegevensuitwisseling, zegt de TA Beelduitwisseling dat de brondossierhouder verantwoordelijk is voor het inregelen (en afdwingen van) patiënttoestemming. In de praktijk is dit in elke XDS-omgeving al geregeld.

 

Wanneer Mitz door de ziekenhuizen geïmplementeerd wordt, heeft dit meer gevolgen dan alleen voor de XDS-omgeving. Philips gaat daarom met ziekenhuizen in gesprek die Mitz implementeren om zo een analyse te maken van de werkzaamheden. 

Als dit traject af is, hebben we dan gegevensuitwisseling in Nederland gerealiseerd?

Enovation en Philips leveren XDS-omgevingen aan ongeveer 80% van de Nederlandse ziekenhuizen. Met het realiseren van het landelijk XDS-netwerk wordt dus de mogelijkheid geboden om gegevensuitwisseling veel sneller op te schalen. Omdat voor gegevensuitwisseling niet alleen afspraken nodig zijn over techniek, maar ook over informatie en zorgprocessen, is na dit traject niet álles voor gegevensuitwisseling geregeld. Met dit traject wordt wel de technische drempel voor gegevensuitwisseling weggenomen, zodat ziekenhuizen onderling zorgprocessen in kunnen richten zonder zich druk te maken over techniek.

Wat is een technische koppeling?

Met een technische koppeling bereiden Enovation en Philips een veilige uitwisseling tussen ziekenhuizen voor. Dat wil zeggen: een koppeling wordt volledig ingericht, maar nog niet geactiveerd. De uiteindelijke activatie van de koppeling volgt pas nadat ziekenhuizen aangeven de koppeling in te willen zetten om invulling te kunnen geven aan hun samenwerkingsafspraken met andere huizen.

Welke ziekenhuizen zijn al aangesloten op het landelijk XDS-netwerk?

De volgende ziekenhuizen zijn reeds aangesloten:

 

·       BovenIJ Ziekenhuis - Amsterdam

·       UMC Utrecht - Utrecht

·       Diakonessehuis – Utrecht

·       St Anna ziekenhuis - Geldrop

·       Maxima Medisch Centrum - Eindhoven

·       Catharina ziekenhuis - Eindhoven

·       Bravis – Roosendaal

·       LUMC – Leiden

·       Amsterdam UMC – Amsterdam

·       Ziekenhuis Amstelland – Amstelveen

·       Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis - Amsterdam

Wanneer is het landelijk XDS-netwerk gereed?

De doelstelling is om eind 2021 de technische koppelingen tussen Enovation en Philips gereed te hebben. De verwachting is dat dit midden 2021 al gelukt is. Tussentijds zullen Enovation en Philips regelmatig publiceren wat de voortgang van het landelijk XDS-netwerk is.

Hoever zijn Philips en Enovation met de realisatie van het landelijk netwerk?

De doelstelling is om eind 2021 de technische koppelingen gereed te hebben. De verwachting is dat dit midden 2021 al gelukt is. Tussentijds zullen wij updates verzorgen die de status van de landelijke opschaling weergeeft.

Hoe verhouden Enovation en Philips zich tot andere leveranciers?

Op dit moment worden de netwerken van Enovation en Philips aan elkaar gekoppeld, maar andere leveranciers worden zeker niet uitgesloten om aan te sluiten op het landelijk XDS-netwerk. De TA Beelduitwisseling waaop alle koppelingen gebaseerd worden is opgesteld binnen de taskforce Samen Vooruit, waarin meerdere leveranciers betrokken zijn. De TA Beelduitwisseling is daarom al door veel leveranciers gereviewd en er is ook reeds een open consultatie geweest, waarvan de resultaten publiek inzichtelijk zijn.

 

Wanneer een nieuwe leverancier aan wil sluiten op de netwerken van Enovation en Philips, kan hiervoor de TA Beelduitwisseling worden gebruikt. Philips staat hiervoor open en gaat graag in gesprek met de betreffende ziekenhuizen en leveranciers om de koppelingen te realiseren. 

Welke gevolgen heeft dit traject juridisch?

Voor gegevensuitwisseling in de zorg gelden strenge regels. Voor gegevensuitwisseling moet bijvoorbeeld altijd een juridische grondslag zijn. Binnen de bestaande gegevensuitwisselingen via XDS worden hiervoor afspraken gemaakt binnen een RSO of tussen de ziekenhuizen.

 

Bij het inrichten van het landelijk XDS-netwerk worden koppelingen proactief aangelegd, maar koppelingen worden nog niet geactiveerd. Hierdoor vindt er geen gegevensuitwisseling plaats zonder dat daarom gevraagd is door ziekenhuizen of RSO’s. Juridisch verandert er in dit traject dus niets.

Mijn ziekenhuis is aangesloten op het landelijk XDS-netwerk. Wat zijn dan de vervolgstappen?

Voor de bestaande uitwisselingen verandert er niets, deze koppelingen blijven werken. Wanneer twee ziekenhuizen onderling met elkaar gekoppeld willen worden, kunnen Philips en Enovation die koppeling activeren. Hierbij wordt de koppeling ook getest. Wanneer een ziekenhuis wordt aangesloten op het landelijk XDS-netwerk, geeft Philips uitleg hoe het activeren van een koppeling precies verloopt.

Als er een ziekenhuis nu nog geen XDS heeft, maar bijvoorbeeld over een jaar wel, heb ik daar dan ook een koppeling mee?

Wanneer een ziekenhuis een XDS-netwerk afneemt bij Philips, wordt deze automatisch toegevoegd aan het landelijk XDS-netwerk en dus ook gekoppeld aan de Enovation Hub. Wanneer een ziekenhuis voor XDS van een derde leverancier kiest, moet er een koppeling gelegd worden met het netwerk van deze leverancier. Philips gaat hiervoor graag in gesprek met deze ziekenhuizen en leveranciers.

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht

Contact details

*
*
*
*

Bedrijfsgegevens

*
*
*

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.