Interoperabiliteitsoplossingen

Verbetering van patiëntenzorg en samenwerking begint met 
end-to-end interoperabiliteit 

Verbetering van patiëntenzorg en samenwerking begint met 
end-to-end interoperabiliteit 

Philips Interoperability Solutions (voorheen Forcare) begrijpt de uitdagingen die u in hedendaagse complexe zorgomgevingen tegenkomt en het is onze missie u te ondersteunen bij het aangaan van deze uitdagingen. Ons doel is het stroomlijnen van uw workflow en het verbeteren van de samenwerking in de zorg door soepele gegevensoverdracht mogelijk te maken tussen zorgaanbieders. Philips Interoperability Solutions heeft talloze zorginstellingen en zorgsystemen geholpen met het maken van gegevenssystemen die klinische gegevens aanmaken, beheren en delen. Hiermee zorgen we voor efficiëntie en uiteindelijk voor een betere gezondheidszorg.

Bevorderen van samenwerking binnen de gehele zorg

health continuum infographic

Interoperabiliteit vormt de basis van onze visie op de gezondheidszorg. Philips Interoperability Solutions zorgt ervoor dat de klinische patiëntgegevens van mensen in verschillende zorgfasen worden verzameld, zodat de zorg kan verbeteren.

Maakt naadloze gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen mogelijk

Ontdek in minder dan twee minuten waar Philips Interoperability Solutions voor staat: zorg verbinden om levens te veranderen.

Breng al uw gegevens samen door verschillende bronnen met elkaar te verbinden. Veilig en moeiteloos.
 

Philips Interoperability Solutions maakt de uitwisseling van klinische informatie tussen zorgverleners mogelijk.

video-thumbnail waar wij voor staan
Pictogram Interoperability Platform

Hoe het Interoperability Platform werkt

Pictogram klinische-workflow-oplossingen

Bekijk onze klinische workflowscenario's

Interoperability Platform

De basis leggen voor samenwerking en groei in de zorg

Dankzij onze benadering van interoperabiliteit kunnen systemen, afdelingen en belanghebbenden met elkaar communiceren en klinische gegevens uitwisselen. Deze oplossing is gebaseerd op wereldwijde IHE-standaarden (Integrating the Healthcare Enterprise) en biedt een toekomstgerichte en positieve oplossing voor de huidige uitdagingen op het gebied van interoperabiliteit. Open, bestaande standaarden, zoals XDS, XDW, HL7, FHIR en DICOM, maken onze oplossing bruikbaar voor meerdere leveranciers. Wij verwelkomen en ondersteunen leveranciers op elk niveau, waardoor u meer vrijheid en keuze hebt om de gegevensstroom binnen en buiten uw onderneming te stimuleren. Een hoogwaardige beveiliging beschermt daarnaast uw gevoelige gegevens en biedt gemoedsrust.

Aanpasbaar ontwerp

  • Krijg toegang tot een breed scala aan ondersteunende oplossingen die voldoen aan uw specifieke workflowbehoeften en domeinuitdagingen.
  • Kies op-locatie- of SaaS-modellen (Software as a Service) om aan uw eisen te voldoen.

Schaalbaar ontwerp

  • Bouw een basis die toekomstgericht is en meegroeit met uw organisatie
  • Deel gegevens binnen en buiten uw organisatie en speel in op veranderende behoeften.
  • Integreer systemen en ondersteun uw netwerk terwijl het zich ontwikkelt.

Secure by design

  • Verbeter de gegevensbeveiliging met configureerbaar, op rollen gebaseerd toegangsbeheer.
  • Leg de toestemming van de patient vast en neem deze mee bij het bepalen wie toegang heeft tot medische dossiers.
  • Beveiligde toegang tot klinische documenten toestaan.
  • Ondersteun veilige processen met een apart auditlogbestand voor transacties met medische gegevens.

Breng gegevens en mensen samen met interoperabiliteit als een service

Hoe kunt u ervoor zorgen dat zorgverleners over de informatie beschikken waar en wanneer ze die nodig hebben, terwijl uw onderneming de overgang maakt naar op waarde gerichte zorg - zonder uw organisatie bloot te stellen aan financiële risico's? In plaats van u af te vragen hoe uw hardware gegevens in meerdere formats vanuit meerdere bronnen moet beheren, creërt u een omgeving voor gegevensuitwisseling die altijd actief is en altijd werkt. Aangezien deze diensten worden gehost, profiteert u van alle voordelen van een op open standaarden gebaseerd informatiemodel, zonder dat u hoeft te investeren in uw eigen hardware en het onderhoud daarvan. Er zijn geen exclusieve leveranciers, dus u kunt altijd beslissen met wie u samenwerkt als uw onderneming zich verder ontwikkelt. Met onze oplossing kunnen zorgverleners naadloos allerlei soorten zorginformatie uitwisselen, met alle beveiliging die nodig is voor gevoelige patiëntgegevens.

We zijn niet alleen neutraal ten opzichte van leveranciers, maar staan ook achter het gebruik van meerdere leveranciers

U hebt tijd en geld geïnvesteerd in uw infrastructuur - en met goede reden. Wij verwelkomen en ondersteunen allerlei leveranciers, waaronder onze concurrenten, om de gegevensstroom in alle zorgomgevingen te stimuleren. We doen dit door open standaarden te implementeren in elk aspect van ons platform. Dit heeft ons in staat gesteld om sterke relaties op te bouwen met belangrijke IT- en klinische spelers in de gezondheidszorg, op basis van wederzijds vertrouwen en wederzijdse doelstellingen. Met onze kennis van de toepassingen en technologieën die door grote leveranciers worden gebruikt kunnen we het platform zo bouwen dat het op grote schaal efficiënt is en daar hebben onze klanten baat bij. Dit betekent dat u altijd kunt blijven samenwerken met uw huidige technologiepartners en nieuwe partners kunt toevoegen naarmate uw onderneming groeit. Door alle leveranciers te omarmen, helpen we u meer te doen met wat u hebt en werken we samen om te bereiken wat voor u belangrijk is.

Intuïtieve gebruikersinterface

De interface is een optimaal hulpmiddel voor toegang tot klinische gegevens in een Health Information Exchange-netwerk. Zorgprofessionals kunnen klinische documenten opzoeken en raadplegen, zelfs wanneer de patiënt is doorverwezen vanuit een ander ziekenhuis en de documenten daar zijn opgeslagen.

Power Interoperability, ontworpen om de gezondheidszorg te verbeteren

Gebaseerd op wereldwijde IHE-standaarden
Onze interoperabiliteitsoplossingen bieden een positieve oplossing van de huidige uitdagingen op het gebied van interoperabiliteit.

Verwelkomt meerdere leveranciers
De software is volledig gebaseerd op open standaarden. Zo kunt u samenwerken met uw huidige technologiepartners, maar in de toekomst ook met andere partners.

Schaalbaar

Ontworpen om systemen te integreren en uw netwerk te ondersteunen zowel binnen als buiten uw organisatie en aan te passen aan veranderende behoeften.

Betrouwbaar
Betrouwbare prestaties gebaseerd op twee decennia aan ervaring op het gebied van digitale en geïntegreerde zorgsystemen.

Veilig
Ondersteunt beveiligde processen met configureerbaar, op rollen gebaseerd toegangsbeheer en een aparte auditlog voor transacties waarbij medische gegevens zijn betrokken.

Toekomstbestendig platform
Ondersteunt uw operationele continuïteit doordat onze oplossingen zijn ontworpen om zo min mogelijk impact te hebben op bestaande IT-systemen en gereed zijn om met uw organiatie mee te groeien.

Klinische workflowscenario's

Samenwerking verbeteren om de zorg te verbeteren

De gezondheidszorg specialiseert zich steeds verder. Dit betekent dat uw specialisten vaker moeten samenwerken met andere specialisten, zowel binnen als buiten uw instelling. Samenwerking op dit niveau vraagt om eenvoud, betrouwbaarheid en veiligheid in de elektronische uitwisseling van klinische gegevens. Of u nu de doorverwijzingen voor een specifiek zorgtraject wilt verbeteren, multidisciplinaire adviesgroepen in verschillende ziekenhuisinstellingen wilt faciliteren of een regionaal gegevensuitwisselingssysteem wilt opzetten: wij kunnen u helpen uw doelen te bereiken met oplossingen die zijn ontworpen om aan uw behoeften te voldoen.

Radiotherapie Verwijzing

Radiotherapie Verwijzing

Effectief management van radiotherapie vraagt om een complex samenspel tussen mensen, processen en middelen. Er komen meerdere taken bij kijken, waaronder het uitwisselen van beelden, labresultaten en pathologische rapporten, het plannen van procedures en het opstellen van behandelplannen. Wij bieden een oplossing die al deze processen stroomlijnt in één toegepaste implementatie, op deze manier ondersteunen wij samenwerking in verwijzingen en behandelplannen. Verwijzende artsen hoeven enkel de relevante informatie te uploaden via een web-based wizard. Dit betekent dat radiotherapeuten niet langer hoeven te wachten tot DVD's per post zijn gearriveerd. Het ontwerp en de functionaliteit kunnen worden aangepast aan uw klinische en organisatorische behoeften, waardoor het een zeer flexibele oplossing is.

Radiologie Ordering

Radiologie Ordering

Het radiologiedomein verandert voortdurend. Er wordt veel geïnvesteerd in PET, CT en MRI. Deze apparatuur moet zo effectief en efficiënt mogelijk worden gebruikt. Door het verbinden van bestaande systemen ondersteunt Philips Interoperability Solutions de workflow, maakt deze flexibel en verwerkt iedere opdracht probleemloos en nauwkeurig. Met als resultaat vermindering van administratieve rompslomp en tevreden artsen.

Multidisciplinair Overleg

Multidisciplinair Overleg

Toenemende specialisatie vereist nieuwe manieren van samenwerken met betrekking tot multidisciplinair overleg en second opinions. Philips Interoperability Solutions biedt de best mogelijke ondersteuning bij het verzamelen van gegevens, het faciliteren van het proces en het bieden van hoogwaardige beveiliging, betrouwbaarheid en bescherming van de privacy van patiënten.

Referral Management

Referral Management

Patiëntbestanden zijn verspreid over verschillende zorgprofessionals en vaak op verschillende locaties. Door realtime toegang te bieden tot relevante klinische gegevens, ondersteunt Philips Interoperability Solutions u bij het samenwerken, het uitwisselen van verwijzingsgegevens tussen verwijzende zorgprofessionals en bij het verwerken van gegevens uit diverse klinische specialisaties zonder uw bestaande IT-oplossingen te vervangen of te verstoren.

Enterprise Imaging

Enterprise Imaging

Deze oplossing is een gegevensmodel dat de patiënt centraal zet en klinische gegevens aan de patiënt koppelt. Klinische gegevens worden gelabeld met duidelijk gedefinieerde metagegevens die de klinische inhoud weergeven. Hierdoor kunt u medische documenten en beelden elektronisch uitwisselen binnen uw zorginstelling – ongeacht welke methode u wilt gebruiken of welke klinische afdelingen samenwerken.

Cross Enterprise Image Sharing

Cross Enterprise Image Sharing

Connected care betekent dat meerdere afdelingen samen moeten werken,  zowel binnen een ziekenhuis als in een netwerk van ziekenhuizen. Tegelijkertijd genereert verhoogde samenwerking gecombineerd met vroegtijdige detectie- en follow-upprocedures grote hoeveelheden gegevens die essentieel zijn voor de patiëntenzorg, zoals beelden, verwijsbrieven en verslagen. Philips Interoperability Solutions biedt een zeer effectieve methode om medische beelden te delen binnen een ziekenhuisnetwerk.

Patient Consent

Patient Consent

In een wereld die steeds digitaler wordt, is privacy alsmaar belangrijker en nergens is dit zo relevant als in de gezondheidszorg. De toestemming voor een zorgverlener om medische gegevens te raadplegen wordt bepaald door een combinatie van parameters, zoals de rol van de zorgverlener, het type document dat moet worden geraadpleegd en of de patiënt toestemming heeft gegeven. Wij ondersteunen verschillende combinaties van deze parameters, waaronder tijdelijke toestemming of toegang in noodsituaties.

Whitepapers, artikelen en succesverhalen van klanten

Wat is interoperabiliteit en hoe kan dit uw zorg verbeteren? Dit is uw kans om meer te weten te komen over interoperabiliteit in de gezondheidszorg. Ontdek onze leerzame whitepapers, succesverhalen van klanten en artikelen over een reeks onderwerpen van mensen die aan de frontlinie werken van de gezondheidsrevolutie.

Interoperabiliteit en Philips

Als wereldleider op het gebied van gezondheidstechnologie streeft Philips er voortdurend naar om de verborgen waarde van medische gegevens te ontsluiten. Het delen van patiëntgegevens tussen medische apparaten en informatiesystemen heeft een enorm potentieel om naadloze zorg en betere gezondheidsresultaten te bevorderen, door het ondersteunen van meer nauwkeurige en tijdige klinische beslissingen, het verbeteren van klinische workflows en het verminderen van operationele complexiteit – terwijl tegelijkertijd de kosten worden verlaagd.

Wilt u een demonstratie? Neem contact op met onze specialisten.

*

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Door uw reden voor contact op te geven, kunnen wij u beter van dienst zijn.

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.