Radiologie

Geschatte leestijd: 7-8 minuten

Wat als uw radiologiesystemen zo intuïtief en intelligent zouden zijn dat uw beeldvormingsteams het beeld altijd in één keer goed vastleggen? 

We weten dat AI* radiologen kan helpen bij beeldverwerking en -interpretatie. Maar welke impact kan het hebben voor beeldverwerving?

 

In dit artikel bekijken we hoe geautomatiseerde en AI-gestuurde “slimme workflows” medische beeldvormers kunnen ondersteunen en de workflows voor de instelling van de patiënt, selectie van parameters en beeldverwerving en -verwerking kunnen stroomlijnen. Deze slimme workflows bieden goede vooruitzichten voor elke belangrijke beeldverwerkingsmethode – MRI, CT, echo en röntgen – en het gaat hierbij allemaal over het bevorderen van efficiëntie en klinisch vertrouwen voor de bedieners van de systemen, zodat ze zich meer kunnen richten op de patiënt en minder op de technologie.

Arts die patiënt voorbereidt op controle

In het kort

Uitdaging


Het toenemende gebruik van MRI om een diagnose te stellen voor verschillende aandoeningen en ziektes – ook al zijn er personeelstekorten en -wisselingen op de beeldvormingsafdelingen – zet MRI-teams onder druk om nieuwe, efficiënte werkwijzen te onderzoeken zodat er meer tijd naar de patiënt gaat.

Oplossingen


Philips SmartWorkflow voor MRI 

Resultaten
 

  • <1 minuut voor instelling van de patiënt voor routine-onderzoeken**
  • Hoge betrouwbaarheid, ook voor de minder ervaren bediener**
  • Reproduceer de planningresultaten voor >80% van de procedures*
  • Verlaging van de werklast van de radiologiemedewerker door automatisering van planning en scannen**

Het belang van een betekenisvolle relatie tussen de patiënt en de radiologiemedewerker


Uit een onderzoek van Philips uit 2019 onder meer dan 254 medische beeldvormers in vier landen bleek dat medische beeldvormers communicatie met hun patiënten zeer belangrijk vinden voor hun werkplezier, maar in de werkelijkheid wordt nier niet veel prioriteit aan gegeven. Respondenten beoordeelden het belang van “optimale tijd voor patiënten” voor hun werkplezier met een 4,3 op een schaal van 5, maar slechts met een 3 op een schaal van 5 met betrekking tot hoe tevreden ze momenteel waren met dit aspect van hun werk.1


Uit een soortgelijk onderzoek naar de ervaringen van patiënten bij beeldvormingsonderzoeken kwam naar voren dat patiënten een sterke wens hebben om contact te hebben met zorgzame medewerkers die aandacht hebben voor hun zorgen voorafgaand aan en tijdens de procedure.2 De mogelijkheid om contact te hebben met een niet afgeleide radiologiemedewerker kan helpen om stress te verminderen en compliantie te bevorderen – twee aspecten die allebei invloed hebben op de resultaten van de beeldvorming.

Als ik één ding zou kunnen veranderen om mijn algehele werkplezier te verbeteren, zou ik meer communicatie met de patiënten zelf willen”

J., radiologiemedewerker, VS

Ik zou willen dat de verpleegkundigen [medische beeldvormers] zorgzamer waren.”

Beeldvormingspatiënt, VS

Medische beeldvormers onder druk


De druk op medische beeldvormers om te voldoen aan een groeiende vraag en tegelijkertijd om te gaan met steeds complexere systemen, begrotingen die onder druk staan en personeelstekorten was ook al hoog vóór de coronapandemie. Als het gaat om de ervaring van het personeel in het bovengenoemde onderzoek, strekte het percentage dat zijn of haar werkstressniveau beschreef als “gemiddeld” of “extreem” zich uit van 40% in Frankrijk tot 44% in de VS, 54% in het VK en een alarmerende 97% in Duitsland.

Zelf-gerapporteerde werkstressniveaus van medische beeldvormers

Staafdiagrammen met de stressniveaus van medische beeldvormers in de VS en Europa, variërend van 40% tot 97%
Legenda staafdiagrammen

Opmerking: door afronding zijn sommige totalen lager dan 100%

...Er is per onderzoek heel weinig tijd, wat van invloed is op de kwaliteit van de beelden omdat iedereen gestrest is...”

S., radiologiemedewerker, Duitsland

Als we met een onderzoek bezig zijn en er nog 10 patiënten wachten, moeten we ons haasten en kunnen er fouten worden gemaakt.”

A., radiologiemedewerker, Frankrijk

Medische beeldvormers slaan de lunch vaak over, omdat ze de hele dag druk zijn...”

C., leidinggevende radiologie-afdeling, VS

In alle landen was de werklast veruit de voornaamste oorzaak van stress en burn-outs.

De grootste bronnen van stress of burn-outs voor medische beeldvormers

Staafdiagrammen die aantonen dat medische beeldvormers in de VS de werklast beschouwen als de voornaamste oorzaak van werkstress
Staafdiagrammen die aantonen dat medische beeldvormers in Frankrijk de werklast beschouwen als de voornaamste oorzaak van werkstress
Staafdiagrammen die aantonen dat medische beeldvormers in Duitsland werklast beschouwen als de voornaamste oorzaak van werkstress
Staafdiagrammen die aantonen dat medische beeldvormers in het VK de werklast beschouwen als de voornaamste oorzaak van werkstress
Staafdiagrammen die aantonen dat medische beeldvormers in de VS en Europa de werklast beschouwen als de voornaamste oorzaak van werkstress

Daarentegen zeiden respondenten dat volgens hen bijna een kwart van hun werk zou kunnen worden geautomatiseerd. Hun antwoord onderstreept de grote kans die bestaat om het werk van de systeembedieners gestroomlijnder en minder stressvol te maken. Vanzelfsprekend kan de productiviteitswinst niet alleen worden gebruikt voor meer betrokkenheid bij patiënten, maar ook om te voldoen aan de nieuwe zorg- en desinfectiestandaarden die nodig zijn vanwege COVID-19. Dit is waar AI-gestuurde “slimme workflows” voor beeldverwerving kunnen bijdragen aan een betrouwbaardere, efficiëntere en patiëntgerichtere ervaring.

 

Laten we eens kijken naar de workflow voor beeldverwerving bij MRI.

Hoe zou het zijn om vanaf het begin een gestroomlijnde workflow te hebben?

Foto van aanraakpaneelscherm van een MRI-beeldvormingssystemen voor geleide instelling van het onderzoek

Geleide instelling van het onderzoek

Foto van een MRI-beeldvormingssysteem en patiënt met contactloze patiëntdetectie ter voorbereiding op de scan

Contactloze patiëntdetectie

Foto van een radiologiemedewerker die een aanraakscherm voor MRI-beeldvorming gebruikt om automatisch starten met één druk op de knop te activeren

Automatisch starten met één druk op de knop

Foto van een arts bij een monitor die beelden beoordeelt, ter illustratie van snelle planning, scannen en verwerken van MRI-beelden

Snel plannen, scannen en verwerken

Waarom we slimme workflows nodig hebben, vooral bij MRI


Een efficiënte workflow en gebruiksgemak dragen er voor meer dan 25% aan bij dat een beeld in één keer goed wordt vastgelegd.1

 

Wat als u een manier had om een hoge productiviteit te bereiken en uw medewerkers in staat te stellen om zich te richten op wat het belangrijkste is, namelijk de patiënt? En wat als u het aantal benodigde stappen voor een conventionele MRI-workflow zou kunnen verminderen en vereenvoudigen? Als u technologie zou kunnen gebruiken om waar nodig te begeleiden en te coachen, en zelfs waar mogelijk te automatiseren? Dit soort end-to-end workflowoplossingen zouden de efficiëntie direct kunnen bevorderen door middel van minder variabiliteit en automatisering van taken, wat zou leiden tot een betere ervaring voor patiënten en medewerkers en patiëntgerichte productiviteit.


Dit is waar Philips MR SmartWorkFlow om de hoek komt kijken. Voor het verminderen en vereenvoudigen van het aantal stappen dat nodig is voor voorbereiding van de patiënt, kunnen zelfs nieuwe bedieners die nog nooit met de scanner hebben gewerkt met vertrouwen handelen – en hun aandacht besteden aan contact met hun patiënten.

Dr. Peña legt kort uit hoe automatisering van MRI-systemen ervoor zorgt dat patiënten hun adem minder lang hoeven in te houden

Dr. Peña legt kort uit hoe automatisering van MRI-systemen ervoor zorgt dat patiënten hun adem minder lang hoeven in te houden
Zodra de patiënt op het systeem is geplaatst, probeert de VitalEye de ademhalingsfrequentie te controleren en deze alvast te markeren. Zodra u de deur sluit, kan het systeem starten. We kunnen deze segmenten bewerken zodat de patiënt zijn of haar adem minder lang hoeft in te houden. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering in de kwaliteit van onze beelden.”

Dr. Constantino Peña

Miami Cardiac & Vascular Institute, Baptist Health South Florida, U.S.

Resultaten

De hele workflow verloopt soepel: het positioneren en instellen van de patiënt, het starten van de scan zodra we de onderzoeksruimte verlaten, het intuïtieve touchscreen op het portaal, het contactloos detecteren van de patiënt... Al deze onderdelen gaan veel beter dan met ons oude systeem."

Laura Barlow, RTMR

MRI Technologist Supervisor, University of British Columbia - Vancouver, BC, Canada

We hoeven de patiënt niet zelf aan te sturen bij het ademen en niet ademen. We kunnen de machine de ademhalingsinstructies laten doen terwijl wij verdergaan met de planning van het onderzoek."

Carlos Avila, RT

Technoloog bij het Miami Cardiac & Vascular Institute

Zie MR SmartWorkflow in actie

Patiëntgerichte productiviteit
Logo voor drivenxdesign award programs, London Design Awards 2020

De MR SmartWorkflow-oplossing heeft tijdens de London Design Awards 2020 een prestigieuze GOLD Design Award gewonnen.

Bent u geïntrigeerd door wat slimme workflows voor u en uw team zouden kunnen betekenen? Wij wel, en dat is waarom we zo gericht zijn op het verbeteren ervan. Van MRI en CT tot röntgen en echografie, wij innoveren slimme workflows die u helpen om het beeld in één keer goed vast te leggen.

 

Meer informatie over SmartWorkflow oplossingen

Philips SmartWorkflow


MR SmartWorkflow in de onderzoeksruimte stelt medewerkers in staat om zich minder te hoeven richten op technologie zodat ze zich volledig kunnen richten op de patiënt.

Verdiep uw kennis


Wilt u meer weten over hoe deze oplossingen u kunnen helpen uw uitdagingen aan te pakken?

Artikel


De impact van de SmartWorkflow op de MRI-afdeling van Herlev Hospital in Denemarken  

Artikel


Zeven innovaties in de radiologieworkflow die de efficiëntie en de kwaliteit van de zorg radicaal verbeteren

Deel dit artikel

In het kort

Uitdaging
 

Het toenemende gebruik van MRI om een diagnose te stellen voor verschillende aandoeningen en ziektes – ook al zijn er personeelstekorten en -wisselingen op de beeldvormingsafdelingen – zet MRI-teams onder druk om nieuwe, efficiënte werkwijzen te onderzoeken zodat er meer tijd naar de patiënt gaat.

Oplossingen
 

Philips SmartWorkflow voor MRI

Resultaten
 

  • <1 minuut voor instelling van de patiënt voor routine-onderzoeken**
  • Hoge betrouwbaarheid, ook voor de minder ervaren bediener**
  • Reproduceer de planningresultaten voor >80% van de procedures*
  • Verlaging van de werklast van de radiologiemedewerker door automatisering van planning en scannen**

Mensen die met elkaar in gesprek zijn

Laten we het gesprek voortzetten

Deel dit artikel

Oncologie

Integreren van radiologieworkflows om sneller een nauwkeurige diagnose te kunnen stellen

Philips helpt radiologieworkflows te integreren om uw traject naar een nauwkeurige diagnose te versnellen. Verbeter en stroomlijn de workflows. Bekijk hoe.

*Wij hanteren de volgende formele definitie van AI (Bron: HLEG definitie AI)

Kunstmatige intelligentie (AI)-systemen zijn software (en mogelijk ook hardware)-systemen die door mensen zijn ontworpen en die, met het oog op een complex doel, in de fysieke of digitale dimensie handelen door hun omgeving waar te nemen door middel van gegevensverwerving, de verzamelde gestructureerde of ongestructureerde gegevens te interpreteren, te redeneren over de kennis, of de uit deze gegevens afgeleide gegevens te verwerken en te besluiten over de beste actie(s) die ondernomen kunnen worden om het gegeven doel te bereiken.

 

Alle systemen kunnen gebruikmaken van symbolische regels of een numeriek model leren, en ze kunnen het gedrag ook aanpassen door te analyseren hoe de omgeving beïnvloed is door eerdere acties.  

Als wetenschappelijke discipline omvat AI verschillende benaderingen en technieken, zoals machine learning (waarvan deep learning en reinforcement learning specifieke voorbeelden zijn), machine reasoning (dat plannen, begroten, weergave van kennis en redenering, zoekopdrachten en optimalisering omvat), en robotics (dat controle, waarneming, sensoren en actuatoren omvat, evenals de integratie van alle andere technieken in cyber-fysieke systemen). 
De gepresenteerde resultaten zijn uitsluitend voor illustratieve doeleinden en zijn geen voorspelling van de werkelijke resultaten van uw bedrijf.

 

**Gebaseerd op interne tests. 

 

1. Radiology staff in focus: A radiology services impact and satisfaction survey of technologists and imaging directors. Een door The MarkeTech Group voor Philips uitgevoerd onderzoek, 2019. 

2. Enhancing the patient experience of imaging: A survey of patient responses to recent imaging procedures. Een door Kantar TNS voor Philips uitgevoerd onderzoek, 2017.

1
Selecteer je interessegebied
2
Contactgegevens

We gaan graag met je in gesprek.

Hoe kunnen we je helpen?

1
2
Contactgegevens

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.