Informatie over HealthSuite

Versnel innovatie in de gezondheidszorg door middel van co-creatie

We gaan graag met je in gesprek.

Hoe kunnen we je helpen?

1
Selecteer je interessegebied
2
Contactgegevens

HealthSuite Labs –Actieve deelname van patiënten, artsen, verzekeraars, beleidmakers en andere publieke en private belanghebbenden om besluitvorming te versnellen en waardevolle resultaten te boeken met behulp van design thinking.

Philips verwelkomt u in ons innovatiegedreven HealthSuite Labs. Philips faciliteert het gebruik van design thinking en agile methologieën om besluitvorming te versnellen met u en uw belanghebbenden. Gezamenlijk cocreëren en co-innoveren wij oplossingen, gebruikmakend van gecombineerde digitale-, klinische-, ontwerp- en onderzoeksexpertise.

 

HealthSuite Labs biedt

  • Een systematische aanpak om complexe uitdagingen in de gezondheidszorg op te lossen, met effectief gebruik van tijd en middelen.
  • Directe toegang tot onze klinische, onderzoeks, –en digitale experts om gezamenlijk problemen op te lossen.


In samenwerking met Zorgnetwerk Midden-Brabant nieuwe regionale modellen ontwikkelen voor digitaalverbonden gezondheidsoplossingen voor diabetici

co-creatie door middel van design thinking in gezondheidszorg

Innovatie in de gezondheidszorg vergt een andere aanpak. Complexe uitdagingen vereisen de betrokkenheid van alle belanghabbenden in het gezamenlijk creëren van nieuwe duurzame zorgmodellen en in het verkennen van nuttige toepassing van digitale technologieën om hiermee zelfzorg, procesverbetering en kostenbeheersing te bereiken.

 

Hedendaagse ontwikkelingslaboratoria bestaan niet langer uit wetenschappers die in volledige isolatie te werk gaan. Moderne innovatiecentra bevinden zich dichtbij de klant, zijn digitaal en maken gebruik van multi-gedisciplineerde deskundigheid en creativiteit.

 

Philips faciliteert dit co-creatie process door gebruik te maken van Design Thinking en digitale-, klinische- en onderzoeksdeskundigheid in een energierijke omgeving. 

 

Onder begeleiding wordt een fusie mogelijk van geavanceerde technologieën, klinische- en technische expertise en nieuwe verdienmodellen.

 

Deze aanpak helpt ecosysteemgedreven samenwerkingen tot stand brengen die u kunnen helpen in het succesvol versnellen en introduceren van innovaties in de zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan snelopvolgende iteraties in de ontwikkeling en het testen van nieuwe proefconcepten.

Neem vandaag nog contact met ons op om uw huidige uitdagingen te bespreken en te verkennen of HealthSuite Labs voor u de juiste oplossing kan bieden.

co-creatie door middel van design thinking in gezondheidszorg

Philips faciliteert co-creatie door de belangrijkste belanghebbenden met elkaar te verbinden om zorgpaden te herdefiniëren


Zorg verbeteren door samenwerking en relevante innovatie

Zorg verbeteren door samenwerking en relevante innovatie door Healthsuite Labs

Klantervaringen

Uitdagingen in de gezondheidszorg behandeld door …

Het definiëren van een eHealth gedreven patiëntgericht zorgpad voor diabetes patiënten in samenwerking met Zorgnetwerk Midden-Brabant (ZMBR) – Nederland  

De uitdaging: hoe kun je gebruik maken van digitale platformen om samenwerking tussen zorgverleners te stimuleren zodat zorg aan diabetespatiënten kan worden verbeterd?

 

De visie: een patiëntcentrisch en platformgedreven zorgpad voor diabetes patiënten in de regio. Voor het beantwoorden van deze visie heeft HealthSuite labs patiënten, zorgverleners, zorgnetwerken, zorgprofessionals van verschillende organisaties en deskundigen van Philips Research, Design en Healthcare Transformation Services samegebracht. Gezamenlijk hebben zij door middel van verkenning van informatieuitwisseling, het landschap van belanghebbenden en platformgedreeven diensten en oplossingen oplossingsrichtingen gedefiniëerd. Dit resulteerde in een prototype van een app en webportaal en een regionale proef met de gezamenlijk gecreëerde oplossing.

 klantervaringen, uitdagingen en resultaten van Healthsuite Labs in gezondheidszorg

Het definiëren hoe digitale gezondheidsoplossingen kunnen worden geadopteerd en toegepast om gezondheidsresultaten te verbeteren in samenwerking met een Universitair Medisch Centrum – Duitsland    

De uitdaging: hoe kunnen gezondheidsresultaten worden verbeterd door adoptie en gebruik van digitale zorginnovaties zoals IT platformen voor de zorg en geïntegreerde zorgoplossingen?

 

De behoefte: de adoptie van digitale innovatie die tot betere gezondheidsresultaten kan leiden versnellen. Voor het beantwoorden van deze behoefte heeft HealthSuite Labs bestuurders, zorgprofessionals en deskundigen van Philips Research and Design samengebracht. Gezamenlijk hebben deze belanghebbenden en deskundigen de uitdaging en context verkend, gebrainstormed over oplossingen en is in gezamenlijkheid dieper ingegaan op potentiële oplossingsrichtingen voor het gewenst toekomstig medisch centrum met geïntegreerde IT- en zorgoplossingen. Dit resulteerde in een strategische samenwerking op het gebied van digitale gezondheidsoplossingen. 

 klantervaringen, uitdagingen en resultaten van Healthsuite Labs in gezondheidszorg

Het verbeteren van datasystemen voor immunisatie en eerstelijnszorg in samenwerking met Gavi – Uganda    

De uitdaging: hoe kan immunisatie- en eerstelijnszorgdata nauwkeurig worden verzameld, gerapporteerd en geanalyseerd?

 

De visie en behoefte: het bouwen van het nationaal eerstelijnszorgsysteem van de toekomst. Belangrijke elementen hierbij zijn onder andere: het definiëren van data-gedreven programma’s, het begrijpen van de effectiviteit van programma’s, het monitoren van de ontwikkeling van ziektes en het alloceren van benodigdheden.

Voor deze visie en behoefte heeft HealthSuite Labs het ministery van volksgezondheid, locale zorgprofessionals, niet-overheidsinstellingen en deskundigen van Philips Research, Design and Healthcare Transformation Services samengebracht. 

 klantervaringen, uitdagingen en resultaten van Healthsuite Labs in gezondheidszorg
 klantervaringen, uitdagingen en resultaten van Healthsuite Labs in gezondheidszorg

Het definiëren van een eHealth gedreven patiëntgericht zorgpad voor diabetes patiënten in samenwerking met Zorgnetwerk Midden-Brabant (ZMBR) – Nederland  

De uitdaging: hoe kun je gebruik maken van digitale platformen om samenwerking tussen zorgverleners te stimuleren zodat zorg aan diabetespatiënten kan worden verbeterd?

De visie: een patiëntcentrisch en platformgedreven zorgpad voor diabetes patiënten in de regio. Voor het beantwoorden van deze visie heeft HealthSuite labs patiënten, zorgverleners, zorgnetwerken, zorgprofessionals van verschillende organisaties en deskundigen van Philips Research, Design en Healthcare Transformation Services samegebracht. Gezamenlijk hebben zij door middel van verkenning van informatieuitwisseling, het landschap van belanghebbenden en platformgedreeven diensten en oplossingen oplossingsrichtingen gedefiniëerd. Dit resulteerde in een prototype van een app en webportaal en een regionale proef met de gezamenlijk gecreëerde oplossing.

 klantervaringen, uitdagingen en resultaten van Healthsuite Labs in gezondheidszorg

Het definiëren hoe digitale gezondheidsoplossingen kunnen worden geadopteerd en toegepast om gezondheidsresultaten te verbeteren in samenwerking met een Universitair Medisch Centrum – Duitsland    

De uitdaging: hoe kunnen gezondheidsresultaten worden verbeterd door adoptie en gebruik van digitale zorginnovaties zoals IT platformen voor de zorg en geïntegreerde zorgoplossingen?

 

De behoefte: de adoptie van digitale innovatie die tot betere gezondheidsresultaten kan leiden versnellen. Voor het beantwoorden van deze behoefte heeft HealthSuite Labs bestuurders, zorgprofessionals en deskundigen van Philips Research and Design samengebracht. Gezamenlijk hebben deze belanghebbenden en deskundigen de uitdaging en context verkend, gebrainstormed over oplossingen en is in gezamenlijkheid dieper ingegaan op potentiële oplossingsrichtingen voor het gewenst toekomstig medisch centrum met geïntegreerde IT- en zorgoplossingen. Dit resulteerde in een strategische samenwerking op het gebied van digitale gezondheidsoplossingen. 

 klantervaringen, uitdagingen en resultaten van Healthsuite Labs in gezondheidszorg

Het verbeteren van datasystemen voor immunisatie en eerstelijnszorg in samenwerking met Gavi – Uganda    

De uitdaging: hoe kan immunisatie- en eerstelijnszorgdata nauwkeurig worden verzameld, gerapporteerd en geanalyseerd?

 

De visie en behoefte: het bouwen van het nationaal eerstelijnszorgsysteem van de toekomst. Belangrijke elementen hierbij zijn onder andere: het definiëren van data-gedreven programma’s, het begrijpen van de effectiviteit van programma’s, het monitoren van de ontwikkeling van ziektes en het alloceren van benodigdheden.

Voor deze visie en behoefte heeft HealthSuite Labs het ministery van volksgezondheid, locale zorgprofessionals, niet-overheidsinstellingen en deskundigen van Philips Research, Design and Healthcare Transformation Services samengebracht. 

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.