Nieuwsbrief Slaap & ademhaling

Vooruitgang en uitdagingen

Slaap en ademhaling

Artikel

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Vooruitgang en uitdagingen: de werkelijkheid van onze inspanningen op het gebied van voorlichting en empowerment van COPD-patiënten

COPD is een wereldwijd gezondheidsprobleem en andere landen hebben waarschijnlijk te maken met vergelijkbare, maar ook met unieke uitdagingen op het gebied van patiëntbetrokkenheid en de levering van medische zorg. Een in maart 20181 gepubliceerd artikel in Respiratory Care belicht de inspanningen van de industrie om COPD-patiënten voor te lichten en te informeren. Interessant genoeg schatten patiënten weleens te hoog in hoe goed ze op de hoogte zijn van hun aandoening. Het team van artsen die de paper heeft geschreven, stelt uiteindelijk voor dat wij ons richten op gedegen en duurzame voorlichting en ondersteuning voor COPD-patiënten. De paper is gebaseerd op informatie van meer dan 240 Amerikaanse patiënten van 40 jaar en ouder die zijn gediagnosticeerd met COPD, chronische bronchitis of emfyseem.

Kennis is macht

Uit onderzoek1 blijkt er een kloof te bestaan tussen wat patiënten denken te weten over COPD en wat ze misschien eigenlijk weten. De meeste onderzochte patiënten beweren de ziekte en de beschikbare behandelingen te begrijpen, maar minder dan de helft gaf aan te weten wat de oorzaken en de typische symptomen zijn van COPD.

Kennis over COPD van de patiënt

slechts

45%

kende de kenmerkende klachten

slechts

44%

zei de oorzaak van COPD te kennen

slechts

35%

was goed op de hoogte van de medicatie die wordt gebruikt voor behandeling en management van exacerbaties

slechts

27%

was zich bewust van het belang om hun COPD-symptomen (COPD-exacerbaties) te voorkomen

Het onderzoek lijkt er echter ook op te wijzen dat sommige voorlichting heeft gewerkt. Veel deelnemers beweerden dat zij de risicofactoren met betrekking tot COPD begrijpen.

Effectiviteit van COPD-voorlichting

slechts

93%

noemde het roken van sigaretten als een groot risico

slechts

77%

noemde meeroken 

slechts

74%

stond stil bij blootstelling aan omgevingsfactoren op het werk

slechts

72%

noemde luchtverontreiniging binnenshuis

Praktijkbezoeken

Hoewel de meeste deelnemers op de hoogte waren van de risico's van COPD, wijst het onderzoek erop dat er tijdens praktijkbezoeken aan zorgprofessionals behoefte is aan een meer gedegen patiëntenvoorlichting. Minder dan de helft herinnerde zich dat er tijdens het eerste bezoek is gesproken over stoppen met roken en de behandelingsopties.  Slechts 43% herinnerde zich dat COPD-management en risicopreventie werden besproken. Wat betreft therapie herinnerde 47% zich te zijn getraind in het gebruik van een inhalator, waarbij slechts enkelen zich een gesprek herinnerde over hoe het apparaat moet worden gereinigd. Slechts 7% van de deelnemers gaf aan dat correct gebruik van hun therapeutisch hulpmiddel een gespreksonderwerp was in meer dan de helft van de bezoeken aan hun arts. Daarnaast gaf 9% aan dat dit bij elk bezoek werd besproken.

 

Over het algemeen hadden velen het gevoel dat hun eerste afspraak niet lang genoeg was om alle benodigde onderwerpen te bespreken. 25% vond dat er tijdens het bezoek niet voldoende tijd was om al hun vragen te beantwoorden. Hoewel het geheugen van patiënten een factor kan zijn, suggereren de auteurs dat tijdens de bezoeken mogelijk meer informatie moet worden gedeeld.

Op wie vertrouwen patiënten?

Wanneer het gaat om hun behandeling vertrouwen patiënten op hun zorgverleners. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste patiënten menen dat zorgprofessionals verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van en training in het juiste gebruik van inhalatoren.

Pictogram COPD-zorgverlener arts

32%

is van mening dat artsen voornamelijk verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van de juiste techniek 

Pictogram COPD-zorgverlener met kruis

26%

is van mening dat verpleegkundigen de primaire verantwoordelijkheid dragen 

Pictogram van COPD-zorgverlener professional

7%

is van mening dat apothekers verantwoordelijk zijn

Pictogram COPD-zorg mensen

28%

is van mening dat niet één enkele zorgverlener als verantwoordelijke is aan te wijzen voor het beoordelen van de techniek en de training in het gebruik van de inhalator

Waar vertrouwen patiënten op?

Behandelapparatuur wordt voor een succesvol COPD-management als essentieel beschouwd. 54% van de patiënten heeft ooit een vernevelaar met een klein volume (SVN) gebruikt. Van de mensen die het apparaat hadden gebruikt, scoorde het zeer goed op de metrics van de belangrijkste voorkeuren:

Infographics “Considered it...”

Het was dan ook niet verrassend dat 54% van de patiënten die vernevelaars met een klein volume (SVN's) hadden gebruikt, deze liever gebruikten dan andere apparaten. Bovendien wijzen de auteurs erop dat, wat betreft de algehele effectiviteit van behandeling met hulpmiddelen, ook een niet-optimale interactie tussen patiënt en arts tijdens praktijkbezoeken bijdraagt aan verkeerd gebruik van inhalatoren of een lage therapietrouw.

Wie ben ik?

De vragenlijst bevat algemene kenmerken van de COPD-patiënten die over het algemeen een afspiegeling zijn van de totale bevolking in de Verenigde Staten:

 

  • Voornamelijk wit
  • Verdeling tussen mannen en vrouwen is ongeveer 50/50
  • Leeftijd: doorgaans 50-70 jaar
  • Merendeels gepensioneerd, maar 20% kan niet werken vanwege gevolgen van COPD
  • Meerdere comorbiditeiten:  hypertensie (57%), depressie &ampère; astma (31%), angst (30%), brandend maagzuur (27%), diabetes (27%), slaapapneu (26%)

Meer informatie over de stand van zaken op het gebied van COPD-patiëntenvoorlichting.

(Mogelijk moet u zich hiervoor abonneren op Respiratory Care)

About the survey: A multiple-choice online survey, developed by a steering committee of American Thoracic Society clinicians and scientists. Artikel gepubliceerd in RESPIRATORY CARE Paper in Press. Published on March 20, 2018 as DOI: 10.4187/respcare.05715 .Authors : Rajiv Dhand MD, Donald A Mahler MD, Brian Carlin MD, Nicola Hanania MD MSc ,Jill Ohar MD, Victor Pinto-Plata MD MSc, Tina Shah MD MPH, David Eubanks EdD RRT, and Sidney S Braman MD.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.