Slaap- en respiratoire zorg

Denk aan elke ademhaling

Slaap en ademhaling

Artikel

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

AVAPS-therapie & chronische zieke patiënten

De technologie voor Average Volume Assured Pressure Support (AVAPS)-therapie1 is ontworpen om een consistent ademvolume te leveren - bijvoorbeeld het volume ingeademde lucht - bij de laagste minimale inspiratoire druk. AVAPS-therapie handhaaft de lage druk die nodig is om het voorgeschreven ademvolume te bereiken, bij elke ademhaling. Patiënten kunnen genieten van meer comfort en het vertrouwen dat de therapie effectief werkt.

Door de drukniveaus te bewaken en aan te passen aan de natuurlijke beweging van elke ademhaling en in de loop van de tijd, kan AVAPS in hybride modus een effectieve therapie zijn voor chronisch zieke patiënten bij wie de ziekteprogressie en behoeften zich ontwikkelen.  AVAPS kan overlappende respiratoire syndromen behandelen,  inclusief behandeling voor hyperventilatie 1  en OSA, ongeacht de vereiste beademingsmodus.1

Gerelateerd nieuws

Philips lanceert wereldwijde voorlichtings- en empowermentactiviteiten voor de World COPD Day

AVAPS diagram

AVAPS: Een lagedruktherapie die patiënten met problemen met respiratoire insufficiëntie als gevolg van chronische ziekte ondersteunt

Bij elke  ademhaling

Andere druktherapieën letten op het geaggregeerde ademvolume gedurende een bepaalde periode, maar bij AVAPS wordt op elke ademhaling gelet. AVAPS meet het ademvolume van de patiënt per ademhaling, vergelijkt dit met het gewenste ademvolume en compenseert dienovereenkomstig. Een algoritme past de cyclus aan en compenseert lekken. Vervolgens verhoogt of verlaagt de beademingsmachine de druk bij elke ademhaling om het voorgeschreven ademvolume in de loop van de tijd consistent te houden. Dit zorgt voor een consistent ademvolume per ademhaling en biedt tegelijkertijd het comfort en de voordelen van drukgecontroleerde beademing.2

Het effect is echt. Bij obese patiënten met hypoventilatieproblemen blijkt dat AVAPS net zo effectief is als standaard vaste PS-ventilatie (bi-level pressure support), vergezeld van een vaste geprocotocoliseerde opstelling. Het heeft vergelijkbare verbeteringen aangebracht in de nachtbeademingsregeling en de gasuitwisseling overdag, HRQL, symptomen overdag en fysieke activiteit overdag bij obese patiënten. Kortom, er is aangetoond dat AVAPS goed werkt, net als wanneer een medische professional de patiënt titreert.3,4

Statistieken 20 procent

Stel hogere eisen aan beademing

AVAPS legt de lat voor beademing hoger omdat deze de lat juist verlaagt - wat betreft de mogelijkheid om de laagst mogelijke beademingsdruk toe te passen om de klus te klaren. De therapie is adaptief en ontworpen voor comfort en naleving. Uit onderzoek is gebleken dat AVAPS gunstige fysiologische verbeteringen biedt, wat resulteert in een efficiëntere afname van PtcCO2 in vergelijking met alleen BPV-S/T-therapie ((Voor patiënten met respiratoire insufficiëntie die zijn gediagnosticeerd met het obsitas-hypoventilatiesyndroom).5

 

Voor de behandeling van patiënten met meerdere comorbiditeiten, waaronder chronische respiratoire aandoeningen, is een stevig instrumentarium met oplossingen vereist. De adaptieve AVAPS-benadering van druktherapie is een van de vele innovaties die zorgprofessionals kunnen inzetten. Hulpmiddelen en instrumenten om patiënten voor te lichten over de behandeling en hen in staat te stellen de voortgang van de behandeling te volgen, contact op te nemen met zorgverleners voor ondersteuning en advies, en om professionals te helpen proactief patiënten te herkennen die het moeilijk hebben - dit kan allemaal bijdragen aan een effectievere benadering van de respiratoire zorg. 

Management van de luchtwegen

Luchtwegmanagement is een ander gebied waarin aanpassingsvermogen en automatisering essentieel zijn. Met de functies van de beademingsmachine zijn de luchtwegen continu te bewaken, zodat de luchtweg vrij en open blijft, bij de laagst mogelijke druk, gedurende de hele nacht. Het resultaat is een zo laag mogelijke druk, naast comfort voor de patiënt.

 

Auteur: Jim McKenzie, HRC Ventilation Product Manager, Philips Healthcare

1 BiPAP alleen AVAPS

2Windisch, Wolfram. "Average Volume-Assured Pressure Support in Obesity Hypoventilation." CHEST 130 (2006): 815

3 Bij patiënten met respiratoire insufficiëntie die zijn gediagnosticeerd met het obesitas-hypoventilatiesyndroom

4Murphy, Patrick Brian, et al. "Volume targeted versus pressure support non-invasive ventilation in patients with super obesity and chronic respiratory failure: a randomised controlled trial." Thorax 67.8 (2012): 727-734.

5Murphy, PB Thorax thoraxjnl-2011-201081: Published Online First: 1 March 2012 doi:10.1136/thoraxjnl-2011-201081 

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.