Sept 07,2021 door Philips
Leestijd: 6 - 8 minuten

Na de technische implementatie van XDS begint pas het echte werk

De ideale arts voor elke patiënt

In gesprek met Applicatiespecialist Jasper van Dijk van Amsterdam UMC over de uitwisseling van patiëntgegevens in Amsterdam en regio

 

Amsterdam UMC is altijd al een kartrekker en aanjager geweest als het ging om gegevensuitwisseling binnen de regio. Als Applicatiespecialist binnen het Amsterdam UMC was Jasper van Dijk nauw betrokken bij de implementatie van het XDS-netwerk voor de uitwisseling van patiëntgegevens in de regio. 


Binnen de regio is sinds eind vorig jaar XDS in gebruik voor gegevensuitwisseling. Zorgverleners hebben via het XDS-platform toegang tot medische beeldvorming en beeldverslagen van alle patiënten die worden behandeld in een van de aangesloten ziekenhuizen – Amsterdam-UMC beide locaties, Antoni van Leeuwenhoek, BovenIJ, Flevo Ziekenhuis, Noordwest Ziekenhuisgroep en OLVG.

 

Kun je iets vertellen over je huidige rol en gegevensuitwisseling in de regio? Hoe lang ben je er al bij betrokken?

“Het project is al ergens in 2018 gestart met ‘Geen CD/DVD’, ik ben zelf in november 2019 betrokken geraakt. Je zag toen veel vragen rondom het thema gegevensuitwisseling die breder gingen dan XDS en afdelingen overstegen. Er is toen een transmuraal team opgericht; er was vooral behoefte aan een inhoudelijk en technische sparringpartner met kennis van een breder pallet aan systemen, zoals Epic.  

 

Technische implementatie is relatief eenvoudig met de huizen waarmee we nu zijn aangesloten. Wat je ziet is dat daarna eigenlijk pas het échte werk begint. We hebben nu een full-timer in dienst om de oplossing functioneel verder uit te rollen. Dat is echt een fulltime job, omdat je de verschillende afdelingen aan de hand moet nemen en overtuigen van de meerwaarde. Dit gaat afdeling per afdeling en vraagt echt om commitment.”  

 

Kun je kort iets vertellen over de huidige status en ontwikkeling van XDS in de regio?  

“Zodra XDS op een afdeling is geïntroduceerd en wordt opgepakt, zie je vrij snel een stap naar concrete use cases. Zo hebben wij de use case Orthopedie samen met de Noordwest Ziekenhuisgroep en binnen Oncologie worden de Multidisciplinaire Overleggen (MDO's) gezamenlijk uitgevoerd met de regiopartners via XDS en Epic Beide systemen staan dan open, de meerwaarde zit er dan echt in dat er verschillende casussen tegelijkertijd worden besproken. Ook werken we aan de verdere opschaling van de use case Gynaecologie. 

 

Daarnaast is de regierol van de SIGRA voor ons heel belangrijk. Regionaal hebben we met elkaar een convenant gemaakt, zodat iedereen op één lijn zit. Naar de toekomst toe wordt een landelijk convenant ook steeds belangrijker - hier is veel behoefte aan.”  

 

Wat zijn voor jou de belangrijkste leerpunten uit het afgelopen implementatietraject?  

“Allereerst het maken van goede afspraken met elkaar. Technisch is de eerste stap, maar je moet ook zorgen dat het in het huis zelf (bij de gebruikers) goed landt. Je moet het laten zien, er zelf bij zitten om te mede te zorgen dat het een succes wordt. We werken onder andere met tipsheets en filmpjes, maar primair blijkt gewoon dat persoonlijk contact en het aan de hand meenemen goed werkt.  Wat bij ons nu ook goed werkt, is dat wanneer een collega van een afdeling vertrouwd is geraakt en positieve ervaringen heeft met XDS, we diegene vragen om ‘super-user’ te worden. Op die manier creëer je draagvlak dat vanzelf binnen de organisatie verder groeit."

Kijkend naar het grotere plaatje past regionale uitwisseling natuurlijk heel goed binnen de netwerkzorg en zie je hier als groot academisch ziekenhuis de toegevoegde waarde van in."

Jasper Van Dijk

Applicatiespecialist, Amsterdam UMC

Deel dit artikel

Schrijf je in en blijf op de hoogte van Philips

De Amsterdamse regio heeft een lange historie als het gaat om het opzetten van een regionale uitwisselinfrastructuur. Wat zie jij als de grootste succesfactor en uitdaging voor de toekomst?  

“Regionale samenwerking is ontzettend belangrijk en SIGRA speelt voor ons een hele belangrijke rol. Ze nemen ons veel werk uit handen, helemaal in de regionale afstemming. We zien dat als een echt goede ontwikkeling. 

 

In de toekomst willen we gegevensuitwisseling eigenlijk ook op landelijke niveau hebben. Nederland is wat dat betreft heel overzichtelijk, maar er zijn ook verschillen, bijvoorbeeld in consent. Het zou helpen om daar landelijk op een lijn te willen zitten. Ik juich zo'n initiatief ook toe.” 

 

In hoeverre heeft het feit dat het nu mogelijk is om regionaal uit te wisselen de samenwerking tussen de aangesloten ziekenhuizen beïnvloed?  

“Kijkend naar het grotere plaatje past dit natuurlijk heel goed binnen de netwerkzorg. Als groot academisch huis heb je hierin regionaal ook een verplichting. Complexe interventies worden uitgevoerd in het academische huis en postoperatieve zorg vindt plaats in de regio om het academische huis heen. We zoeken daarin ook verregaande samenwerking op zoals met ziekenhuis Amstelland. Met Amstelland werken we ook samen binnen onze Epic-oplossing. Het goed kunnen uitwisselen van klinische gegevens is daarin van grote toegevoegde waarde.”  

 

De regio bouwt verder aan een regionale opschaling. Op dit moment is er bijvoorbeeld een Epic-to-Epic-uitwisseling met daarin onder andere BgZ inclusief een aantal waarden die discreet kunnen worden overgenomen. Via XDS van Philips worden BgZ-documenten aangeboden aan de non-Epic huizen. Kun je meer vertellen over deze werkwijze?

"Het is gebruikelijk om het PACS aan te sluiten op het platform van Philips. Zo is ook onze PACS aangesloten op Philips. Beelden en verslagen worden daarmee gedeeld. Epic is daar nu ook op aangesloten als bron. Via het platform van Philips delen we dan ook de lijst met documenten uit Epic (Ook onze BgZ documenten - volgens de BgZ standaard). Alle niet Epic-huizen kunnen daarmee ook deze documenten zien. Helaas voor nu nog als "platte pdf", maar naar de toekomst toe zou het heel mooi zijn als ook FHIR-documenten verstuurd kunnen worden. Op die manier kan het dan door de ontvangende partij discreet worden overgenomen.  

 

Het zou gaaf zijn als EPD-leveranciers van andere huizen ook een dergelijke oplossing beschikbaar zouden kunnen stellen. Dat zou van veel toegevoegde waarde zijn voor de Epic-huizen."

 

Werkt het dan optimaal voor de gebruiker?

"Bijna, met nog een kleine aanvulling. Epic heeft als extra functionaliteit de mogelijkheid om binnen een Epic to Epic-setting proactieve meldingen te doen. Als in het ene huis een CT is gemaakt van een patiënt en de arts in een ander huis voor dezelfde patiënt een CT-order aanmaakt. Dan krijgt deze arts hier een melding van.   

 

Ik zou graag met Philips om tafel willen gaan om te kijken of we binnen XDS zo'n melding ook kunnen maken. Op die manier blijven gebruikers ook de winst zien en behoud je het enthousiasme van de oplossing."

1
Selecteer je interessegebied
2
Contactgegevens

We gaan graag met je in gesprek.

Hoe kunnen we je helpen?

1
2
Contactgegevens

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.