Medisch Perspectief


Met open standaarden, health informatics en artificial intelligence naar value-based care

1
Selecteer je interessegebied
2
Contactgegevens

We gaan graag met je in gesprek.

Hoe kunnen we je helpen?

1
2
Contactgegevens

Monitoring op afstand, verbetering van de workflow door snellere procedures, voorspellende data: voorbeelden van nieuwe technologie die het mogelijk maken om niet alleen veel kosten te besparen in de gezondheidszorg, maar ook om de patiëntervaring te verbeteren. Twee belangrijke doelen van value-based care, de systematiek die wereldwijd wordt gezien als de oplossing om het hoofd te bieden aan de uitdagingen in de gezondheidszorg. Toch komt de overgang naar value-based care maar heel moeilijk tot stand. De position paper ‘Value based care, turning healthcare theory into a dynamic and patient-focused reality’ van Philips maakt inzichtelijk welke stappen er nodig zijn om value-based care op grote schaal te implementeren.

Viervoudig doel

Dat de gezondheidssector onder druk staat, is geen nieuws. Een vergrijzende bevolking, toename van het aantal chronisch zieken, burn-outs van zorgprofessionals en stijgende zorgkosten: de resultaten in de zorg staan enorm onder druk. Een overgang naar een value-based zorgsysteem, waarbij de vergoeding wordt gebaseerd op de waarde die de zorg heeft toegevoegd voor de patiënt, is hiervoor een oplossing. Value-based care dient vier doelen: betere resultaten van de zorg, betere patiëntervaringen, betere omstandigheden voor het personeel, lagere kosten. 

Obstakels

De invoering van value-based care gaat veel langzamer dan verwacht. De discussies gaan vooral nog over het waarom in plaats van over het hoe. Dat komt ook door de huizenhoge obstakels die de transformatie in de weg staan. De manier waarop de huidige gezondheidszorg is georganiseerd, gefinancierd en gereguleerd, moet drastisch anders. Er zijn veel interessante en veelbelovende pilotprojecten, maar het lijkt niet te lukken deze op te schalen.

Drie prioriteiten

Er zijn drie prioriteiten om succesvol te kunnen opschalen. Allereerst moet de zorgindustrie het eens worden over gemeenschappelijke protocollen om prestatie te meten en daarbij variatie te identificeren en te elimineren. Collaboratieve en pre concurrentiële overeenkomsten bevorderen het invoeren en delen van data. Dit helpt om een gedifferentieerd vergoedingssysteem in te voeren dat gebaseerd is op consistentie en transparantie.

De tweede prioriteit is open-data-standaarden. Er zijn beveiligde dataplatforms nodig waar alle gezondheidsdata worden verzameld en gedeeld. Alle systemen moeten met elkaar kunnen interacteren.


De derde en misschien wel de hoogste prioriteit is een ander vergoedingssysteem. De huidige vergoeding-per-dienst-systematiek, waar iedereen al zo lang aan gewend is, staat mijlenver af van een systeem waarop de vergoeding wordt gebaseerd op de waarde die de behandeling heeft toegevoegd voor de patiënt. Verzekeraars en overheidsinstellingen hebben een grote rol om pilotprojecten naar een model te brengen dat op te schalen is.

We willen u graag informeren en inspireren, dus meld u aan wij houden u op de hoogte van de laatste Medisch Perspectief artikelen.

Het stuk van de puzzel dat ontbreekt, is dat de vergoeding van de behandeling moet opwegen tegen de waarde die de patiënt ervan heeft. Dit stukje wordt geleverd door Health Informatics, informatietechnologie in de zorg.” 

De belangrijke elementen van value-based care

De position paper laat zien welke elementen de invulling van deze prioriteiten gemakkelijker maken. Het eerste is een gestandaardiseerde meting van resultaten, liefst door patiënten gerapporteerd, gerelateerd aan de gemiddelde kosten. De inzichten die daaruit voortvloeien moeten steeds weer gebruikt worden om de bestaande procedures aan te passen.

 

Het stuk van de puzzel dat ontbreekt, is dat de vergoeding van de behandeling moet opwegen tegen de waarde die de patiënt ervan heeft. Dit stukje wordt geleverd door Health Informatics, informatietechnologie in de zorg. Hierdoor is een systematische meting van de patient-reported outcomes mogelijk. Dit is van cruciaal belang om een vergoedingssysteem op te tuigen dat gebaseerd is op waarde.

 

Health Informatics heeft nog twee voordelen. Met de juiste configuratie en visualisatie van data kunnen clinici data van verschillende bronnen steeds beter interpreteren en op basis van real-time informatie een goed geïnformeerde beslissing nemen. Health Informatics helpt daarnaast om operationele processen met elkaar te verbinden: systeemanalisten kunnen elk operationeel aspect van het systeem analyseren en optimaliseren.

 

Een ander belangrijk element voor value-based care is artificiële en adaptieve intelligentie. De enorme hoeveelheid data die clinici over zich uitgestort krijgen, worden steeds beter te interpreteren door kunstmatige intelligentie. Er zijn applicaties die het mogelijk maken de data te koppelen aan een persoon, waardoor ze preventief, voorspellend en heel gericht worden. Een stapje verder gaat de adaptive intelligence. Dat wil zeggen: de kracht van AI gecombineerd met de kennis van de mens om oplossingen te creëren die zich aanpassen aan wat mensen nodig hebben. Voorbeelden van adaptive intelligence zijn: personal health coaching, waardoor mensen geholpen worden een gezonde levensstijl aan te nemen; precisiediagnose en -behandeling op basis van genetische informatie; en telehealth, het op afstand monitoren van de patiënt waardoor ziekenhuisopnames worden vermeden. 

Een stapje verder gaat de adaptive intelligence. Dat wil zeggen: de kracht van AI gecombineerd met de kennis van de mens om oplossingen te creëren die zich aanpassen aan wat mensen nodig hebben.” 

Alles toetsen aan het viervoudige doel

De position paper laat vele voorbeelden zien van hoe Philips bij verschillende zorgorganisaties strategieën implementeert die gaan over de waarde van de zorg, en dus de vier doelen dienen: betere zorg, betere patiëntervaring, betere ervaring voor het personeel, lagere kosten. 

De volledige position paper lezen?

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.