Innovaties anno nu


  Hoe maken we het beter voor de radioloog en de patiënt?
   

  Volumemetingen als hulpmiddel voor de responsevaluatie bij kankerbehandelingen, een oplossing voor patiënten met een implantaat die toch een MRI-scan nodig hebben, en een tool voor stralingsbeheer bij patiënten … Dit waren drie noviteiten waarmee Philips de bezoekers van de booth tijdens RSNA 2015 fêteerde.
  De cijfers
  26.778 professionals
  51.922 bezoekers
  659 exposanten
  419.300 m2 oppervlak
  189 wetenschapssessies
  444 opleidingen/cursussen

  Semiautomatische driedimensionale tumorkwantificering

  Een speciaal evenement op de RSNA was de presentatie van het MMTT qEASL-concept. Artsen van Yale University, MD Anderson Cancer Center en Charité – Universitätsmedizin Berlin, die allen met Philips samenwerken, bespraken het concept van volumemetingen als hulpmiddel voor de responsevaluatie bij kankerbehandelingen.

  qEASL is ontwikkeld in nauwe samenwerking met toonaangevende wetenschappers van de Yale School of Medicine. Het doel is de huidige norm van de European Association for the Study of the Liver (EASL) voor controle van kankerbehandelingen te verbeteren.


  “De nieuwe mogelijkheden van IntelliSpace Portal 8.0 geven een nieuwe dimensie aan beeldbewerking”

  qEASL optie Intellispace Portal 8.0
  Voor de radiologieafdeling is het belangrijk te bepalen hoe tumoren reageren op nieuwe beeldgestuurde lokale behandelingen, zoals tumorablatie en chemo-embolisatie. Nu gebeurt dit vaak met één- of tweedimensionale metingen op een CT of MRI beeld die na de ingreep worden gemaakt. Deze metingen bieden slechts inzicht in de grootte van de tumor, maar geven geen informatie over de samenstelling ervan: over levend of afstervend tumorweefsel. IntelliSpace Portal 8.0 heeft nu, als optie voor gekwalificeerde onderzoekers (for research use only), een kwantitatieve technologie (qEASL). Deze is inzetbaar in combinatie met de MMTT-toepassing (MultiModality Tumor Tracking). Hiermee kunnen onderzoekers een gespecialiseerde analyse van bijvoorbeeld CT- en MRIscans uitvoeren om deze belangrijke informatie over de hoeveelheid levend en afstervend tumorweefsel te verkrijgen. De metingen worden ondersteund met een visuele indicatie van hoe de cellen op een behandeling reageren.

  Verbeterde werkstroom voor radiologen

  IntelliSpace Portal 8.0 heeft diverse nieuwe toepassingen die de werkstroom van radiologen aanzienlijk verbeteren. Een ervan is de CT Lung Nodule Assessment (LNA). Deze helpt bij de klinische besluitvorming dankzij een risicobeoordelingsfunctie. Met behulp van Lung Nodule CAD hebben radiologen ook toegang tot het gecomputeriseerde detectiesysteem voor CT-onderzoek van de borstkas met meerdere doorsnedes. Artsen kunnen COPD meten en opvolgen, longembolie opsporen en calciumscores bepalen.

  Een tweede nieuwe toepassing is de MR Cardiac Quantitative Mapping. Deze maakt een snelle kwantificerings- en analysewerkstroom mogelijk voor T1-, T2- en T2-gegenereerde inventarisaties. Zo wordt het diagnostische beeld bij cardiomyopathie (hartspieraandoening) verbeterd.

  Dankzij verbeteringen in de Multi-Modality Viewer is het mogelijk om gegevensreeksen vanuit Philips iXR-systemen en algemene radiologie te beoordelen, te bewerken en te analyseren. MR Smart Display Protocols bieden de meest geschikte weergaveprotocollen voor elke afzonderlijke patiënt op basis van de eerste weergave-indelingen die de voorkeur van de radioloog hebben.  
  De mogelijkheden van IntelliSpace Portal 8.0 stellen radiologen in staat elektronische patiëntendossiers eenvoudig bij te werken en patiëntgegevens te delen met verschillende organisaties, waaronder gezondheidsdiensten en gespecialiseerde registers. De rapportagefuncties zijn verbeterd, waardoor radiologen hun klinische rapporten kunnen uitbreiden met exporteerbare grafieken en tabellen, die ze tot één patiëntrapport kunnen samenvoegen en direct in het PACS- of RIS-systeem kunnen opslaan.

  Stralingsbeheer nu ook voor patiënt

  Op RSNA 2015 was ook veel belangstelling voor de DoseWise Portal 2.0, die straling meet en alle doses voor patiënten, artsen en verpleegkundigen registreert, analyseert en bewaakt.

   

  Zorg voor patiënt en personeel
  Artsen zijn verplicht om te streven naar een zo laag mogelijke stralingsdosis. Daarvoor is het nodig de stralingsdosis bij patiënten nauwgezet in de gaten te houden. Zorgverleners beseffen ook de noodzaak van zorgvuldig stralingsdosisbeheer voor hun personeel en zijn op zoek naar manieren om medewerkers te beschermen tegen de verstrooide straling die optreedt bij chirurgische ingrepen.

  Waarschuwing
  DoseWise Portal 2.0 is de eerste geïntegreerde oplossing voor stralingsdosisbeheer voor zowel patiënten als zorgpersoneel. DoseWise Portal 2.0 heeft een verbeterd dashboard voor patiëntgegevens, inclusief een nieuwe rapportagefunctie voor de maximale huiddosis van patiënten die complexe fluorescopieonderzoeken ondergaan. Tijdens dergelijke onderzoeken maken chirurgen gebruik van hoge stralingsniveaus om ingrepen in het lichaam goed te kunnen sturen. Deze techniek kan echter gezondheidsrisico’s met zich meebrengen door de hoge stralingsdosis op de huid op de plek waar de sonde of katheter in het lichaam wordt gebracht. DoseWise Portal 2.0 waarschuwt het zorgpersoneel wanneer het stralingsniveau extreme waardes bereikt waarbij nacontroles vereist zijn.

  Stralingsgevaren in de interventiesuite

   

  Blootstelling aan straling nodig voor levensreddende procedures brengt enig risico met zich mee. Zowel patiënten als artsen worden tijdens uoroscopische procedures blootgesteld aan hoge stralingsniveaus. Artsen worden blootgesteld aan strooistraling en patiënten direct aan straling uit het röntgenapparaat.

  Een langverwachte oplossing voor mensen met implantaten

  De rode loper ging uit voor Scanwise Implant: software die MRI-scans bij patiënten met implantaten zoals pacemakers, knie- en heupprotheses en implantaten in de wervelkolom vereenvoudigt. Dit is immers een steeds groeiende patiëntengroep die vaak baat heeft bij een MRI. Maar bij een MRI-onderzoek zorgen dergelijke implantaten voor de nodige moeilijkheden.
   

  Veiligheidslimieten
  Het is voor medisch personeel bijvoorbeeld lastig inzicht te krijgen in de veiligheidslimieten die een fabrikant voor een bepaald implantaat heeft vastgesteld, en om binnen die limieten een scan uit te voeren. Deze limieten zijn niet altijd duidelijk of eenvoudig te implementeren op een MRI-scanner, waardoor bij patiënten met een ‘MR Conditional’-implantaat (MR-veilig onder voorwaarden) vaak van MRI-onderzoek wordt afgezien. Deze patiënten krijgen vaak te horen dat ze vanwege hun pacemaker of ICD niet voor een MRI in aanmerking komen.


  Een breed palet aan innovaties en productvernieuwingen

  Voor de bezoekers van de stand bleef het niet bij deze drie innovaties. Tal van producten, software en innovaties konden zij ervaren en uitproberen. Populair was de MR In-bore Experience, een manier om met licht en geluid van het MRI-onderzoek een comfortabeler belevenis te maken.

  Ook stond de IQon Spectral CT opgesteld, de eerste CT met spectrale detector. Hierdoor kan anatomische informatie in detail worden gekarakteriseerd via eenvoudige werkstromen en lage stralingsdoses.

  In het echolab demonstreerden collega’s van Philips de echografiesystemen EPIQ en Affiniti, die betrouwbaardere diagnoses en efficiëntere werkstromen bieden. Veel interesse was er voor de Lumify, die nu in Amerika beschikbaar is. Lumify is een mobiel app-gebaseerd echografiesysteem dat radiologen meer flexibiliteit geeft en echografie ook toegankelijk maakt voor point-of-care toepassingen.


  Mijlpaal
  Volgens Harald Kugel PhD van de afdeling klinische radiologie van de Universiteit van Münster “was de norm tot dusver: met een implantaat komt een patiënt niet voor MRI in aanmerking. Maar patiënten hebben het recht om met de best mogelijke beeldvormingsmodaliteit te worden onderzocht, en mogen niet van een modaliteit worden uitgesloten alleen omdat de risico’s onvoldoende bekend en gedocumenteerd zijn. Het is echt een mijlpaal dat Philips een antwoord heeft gevonden voor patiënten met ‘voorbehoudsimplantaten’ en MRI voor deze groep beschikbaar maakt.”