Medisch Perspectief

2017 is het jaar waarin de gezondheidszorg sci-fi wordt

1
Selecteer je interessegebied
2
Contactgegevens

We gaan graag met je in gesprek.

Hoe kunnen we je helpen?

1
2
Contactgegevens

Het begin van een nieuw jaar komt met de rituele goede voornemens en doelstellingen voor het komende jaar. Degenen die dit jaar in Davos vanuit de academische wereld, industrie, NGO's en overheden op de World Economic Forum Annual Meeting bijeenkomen, zijn van plan precies datzelfde te doen voor het aanpakken van de meest urgente problemen waar de wereld zich voor gesteld ziet.

In 2016 was het thema de Vierde Industriële Revolutie en we spraken toen over de impact van digitale technologieën zoals het Internet der Dingen en kunstmatige intelligentie (AI). Dit jaar gaat het over ontvankelijk en verantwoord leiderschap en gezien de gebeurtenissen van het afgelopen jaar is het essentieel dat beslissers samenwerken aan het herstellen van het vertrouwen in een open en rechtvaardige samenleving.

Meer dan ooit tevoren staat technologie centraal bij maatschappelijke en zakelijke ontwrichting. Elke dag weer zien we de onmetelijke kansen die innovaties op het gebied van technologie en ondernemingsmodellen met zich meebrengen. We zoomen nu in op de invloed die dit heeft op de arbeidsmarkt, sociale cohesie en gezondheid. Digitale technologie is ook behulpzaam bij het aanpakken van veel van de problemen waarmee we te maken hebben en kan, als we het correct benaderen, nieuwe en betere manieren opleveren om voor elkaar te zorgen, gezondheidszorg te bieden voor miljarden mensen die er nu geen toegang toe hebben, en ons de hulpmiddelen verschaffen om medische kennis democratischer te maken.

De gezondheidszorg echt toegankelijk maken 

Gezondheidszorg blijft een van de grotere uitdagingen doordat zij in de meeste maatschappijen een steeds groter aandeel van het BBP opeist, en met name in landen die te maken hebben met een vergrijzende bevolking. Gezondheidszorg raakt elke individuele mens en blijft politiek een heet hangijzer. De National Health Service (NHS) in het VK was een belangrijke kwestie voor mensen die vóór de Brexit stemden en in de VS ligt de Accountable Care Act onder vuur. Intussen is basiszorg niet voor iedereen toegankelijk en waar dat wel het geval is, variëren de resultaten aanzienlijk. Het is duidelijk dat de huidige modellen voor de gezondheidszorg, die we in het midden van de vorige eeuw vorm hebben gegeven, niet langer in staat zijn een effectieve oplossing te bieden voor de chronische zorgbehoeften van vandaag de dag.

Hoe kunnen we een verschil maken in de levens van miljarden mensen die lijden aan neurologische aandoeningen, diabetes, hartfalen, longziekten en kanker? Technologieën die eens de hoofdschotel van sciencefictionfilms waren, worden in snel tempo realiteit. Dankzij de toenemende volwassenheid van sensor- en cloud-technologieën kunnen we enorme hoeveelheden gezondheids- en contextuele gegevens integreren om zorgprofessionals diepere en beter voorspellende inzichten te geven in iemands gezondheid. Dit stelt ons in staat gezondheidszorg naar plaatsen te brengen waar die voorheen buiten bereik was.

In India leidt het gebrek aan intensive care-voorzieningen en ‑personeel in afgelegen gebieden van het land bijvoorbeeld elk jaar weer tot het verlies van vele levens. De oplossing van dit probleem ligt in het 24/7 en op grote schaal beschikbaar maken van de deskundigheid van professionals, met behulp van technologie voor gezondheidszorg op afstand, ondersteund door algoritmen die helpen patiënten te identificeren die een interventie nodig hebben. Grote leveranciers als Fortis Health en Manipal exploiteren met succes zogenaamde telehealth-centra. Wij zouden deze praktijken moeten omarmen en onze systemen moeten uitbreiden met een infrastructuur voor gezondheidsgegevens en een vergoedingssysteem voor het opschalen van connected zorg naar iedereen.

De juiste informatie op de juiste tijd 

AI biedt ons de kans belangrijke sprongen voorwaarts te maken op het gebied van nauwkeurige diagnose en uiterst gepersonaliseerde behandeling. We hebben nu al systemen in productie die grote datasets met historische en actuele patiënteninformatie uit meerdere bronnen kunnen lezen en interpreteren. Informatie die voorheen werd opgeslagen in silo's, zoals onderzoeken, observaties, tests, afbeeldingen en elektronische medische documenten, kan nu worden samengevoegd waardoor ze onderling bruikbaar en begrijpelijk kan worden. AI kan binnen enkele seconden duizenden academische verhandelingen doorzoeken. Maar belangrijker nog, AI kan helpen op de juiste tijd de juiste informatie te leveren binnen de juiste context: die van de individuele patiënt. Dit helpt diagnoses te leveren die de eerste keer goed zijn, onderweg naar meer gepersonaliseerde behandelingstrajecten en minder verspilling, alles met het doel de resultaten te verbeteren.

Artsen hebben nu meer mogelijkheden om patiënten op afstand te ondersteunen. We gebruiken nu al op AI gebaseerde interactieve bewakingstechnologieën op basis van spraak en video om op afstand de fysieke en mentale gezondheid te volgen. AI wordt gebruikt als een nuttig hulpmiddel om een snellere diagnose en behandeling van kanker te realiseren door het interpreteren van medische afbeeldingen, het vinden van bio-markers in kankerweefsels en het uitvoeren van DNA-analyse.

Met de grootschalige inzet van medische documentatiesystemen en de toepassing van bewakingstechnologie groeit de hoeveelheid gegevens die gezondheidsorganisaties verzamelen met een exponentiële snelheid. De mogelijkheden om deze overvloed aan informatie te gebruiken om de resultaten te verbeteren, worden nog steeds niet volledig benut. We hebben te weinig terugkoppelingslussen om elke confrontatie met gezondheidszorg om te zetten van een bijdrage naar kennis. Het toepassen van de risicofactoren van borstkanker op gedetailleerde patiëntprofielen, inclusief kenmerken zoals familiehistorie of, beter nog, genetische informatie, kan ons helpen beter gepersonaliseerde programma's te realiseren. We kunnen steeds fijnmaziger profielen en beter gepersonaliseerde screeningprogramma's opstellen, wat zal leiden tot betere resultaten en lagere kosten. Het ziektegeval van elke vrouw kan ons verder helpen bij het verbeteren van screening-, detectie- en behandelingsprogramma's.

Slimme en draagbare apparaten (zelfs ingeslikt of geïmplanteerd) spelen een rol in het toegang verschaffen tot gezondheidszorg. Zulke apparaten vormen een aanvulling op hun gebruikers en verzamelen voortdurend gezondheids- en contextgegevens die zorgverleners in staat stellen patiënten te bewaken, waar die zich ook bevinden, wat leidt tot een meer proactieve, gepersonaliseerde gezondheidszorg. Uiteindelijk kunnen deze gegevens en hun context waarschuwingen activeren als zich een verandering voordoet in een combinatie van wezenlijke signalen, duidend op een noodgeval. Bewaking op afstand betekent minder heropnames, snellere respons bij noodgevallen en meer onmiddellijke zorg ter voorkoming van verslechtering of nadelige gebeurtenissen zoals beroertes of vallen. Uit de vele onderzoeken die zijn uitgevoerd in verschillende delen van de wereld is duidelijk geworden dat connected zorg leidt tot een betere patiëntenzorg tegen aanmerkelijk lagere kosten in het volledige gezondheidscontinuüm.

En de mogelijkheden stoppen niet bij alleen AI en draagbare apparaten. Philips smeedde het concept van omgevingsintelligentie al 15 jaar geleden en nu, met het Internet der Dingen, is de tijd rijp. Omgevingsintelligentie duidt op slimme apparaten die gevoelig zijn voor hun gebruikers en omgeving en daar ook op reageren. Draadloze technologieën en slimme omgevingen gaan een vitale rol spelen in het leveren van gezondheidszorg door zich aan te passen aan de behoeften van patiënten en zorgverleners nuttige informatie te geven over deze patiënten.

Laat ik u een mogelijk gebruiksvoorbeeld geven: een oudere dame draagt thuis een slimme halshanger die met haar spreekt, haar aan haar medicijnen herinnert, haar waarschuwt om te eten en haar bewegingen volgt. Lampen gaan automatisch aan als ze 's nachts opstaat. Als er een verslechtering wordt opgemerkt, wordt ze verbonden met de juiste zorgverlener. Mocht ze ten val komen, dan wordt de alarmdienst gewaarschuwd en een ambulance naar haar woning gestuurd. De ambulancemedewerkers hebben volledig toegang tot haar medische historie en het patiëntbewakingssysteem dat zij bij zich hebben, wordt automatisch geconfigureerd op haar specifieke situatie. De informatie wordt vervolgens naar het ziekenhuis gestuurd waar de zorg wordt voorbereid. Ze wordt bij aankomst automatisch geregistreerd en bewaakt, beademingsapparaten worden automatisch ingesteld en controleren haar vitale organen.

Zulke technologieën en benaderingen bevorderen de klinische kwaliteit en de efficiëntie van de zorg, terwijl ze tegelijk de onafhankelijkheid en levenskwaliteit van de patiënt verstevigen. Veel van deze technologieën zijn geen jaren van ons vandaan; ze worden nu al door miljoenen mensen gebruikt. Het is aan ons deze succesvolle modellen verder op te schalen.

Dit is niet iets waarvan alleen westerse economieën profiteren: onze Philips Future Health Index toonde aan dat een derde van de minder ontwikkelde economieën (30%) zich al beter op hun gemak voelen met het gebruiken van connected technologieën waarmee patiënten op alternatieve manieren contact kunnen zoeken met zorgverleners, tegenover bijna de helft (49%) van hun ontwikkelde tegenhangers. Dit wordt ook wel het 'haasje over'-effect genoemd, waarbij de afstand tot en de onregelmatige toegang tot gezondheidszorg ertoe leiden dat de bevolking nieuwe en zeer innovatieve manieren vindt om het probleem te omzeilen door het inzetten van de alomtegenwoordige mobiele infrastructuur. Nu deze technologieën al in handen zijn van hulpbehoevenden, is dit een zeer bereikbaar doel voor de toekomst en zou het een forse impact kunnen hebben.

Hoewel er geen snel te realiseren oplossing bestaat voor gezondheid, ben ik ervan overtuigd dat we door het onderhouden van een open dialoog en samenwerking werkelijke vooruitgang kunnen boeken in het naar voren brengen van deze kwesties en uiteindelijk 2017 tot een revolutionair jaar kunnen maken voor connected zorg. Wij dragen verantwoordelijkheid voor de mensen om ons heen en we moeten verzekeren dat iedereen kan profiteren van de verbazingwekkende kansen die de digitale technologie biedt, en dat niemand achterblijft tijdens onze reis naar het realiseren van digitale volwassenheid.

Geschreven door

Jeroen Tas, Connected Care & Health Informatics, Philips
 

De meningen die in dit artikel tot uitdrukking worden gebracht, zijn die van de auteur zelf en niet van het World Economic Forum

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.