Een revolutie op het gebied van interoperabiliteit van apparaten

Artikel ∙ Door Philips Healthcare ∙ nov 10, 2023 ∙ 4 min leestijd

Emergency care and resuscitation

Patient monitoring

De overgang naar SDC: Service-oriented Device Connectivity

Bij Philips streven we ernaar om zorgorganisaties te geven waar ze al tientallen jaren om vragen – echte controle over en beheersing van alle apparaten en systemen in alle zorgomgevingen. Daarom omarmen we de normen van Service-oriented Device Connectivity (SDC) en moedigen we actief alle bedrijven voor medische apparatuur aan om met ons mee te doen.

Het gebruik van apparatuur en systemen die gereed zijn voor SDC kan de ervaring van artsen radicaal veranderen door hen in staat te stellen gegevens te zien en erop te reageren die afkomstig zijn van werkelijk geïntegreerde technologie, ongeacht de leverancier.

Een naadloze, interoperabele toekomst creëren

  • Bij Philips hebben we besloten om van bedrijfseigen communicatieprotocollen en gesloten ecosystemen over te stappen op een open, interoperabele omgeving.
  • SDC-interoperabiliteit stelt artsen in staat om de door hen gewenste apparaten te gebruiken en deze met elkaar te laten verbinden om hun workflows te verbeteren.
  • Philips is trots om een leidende partner te zijn van het SDC-consortium dat werkt aan het ontwikkelen en testen van nieuwe normen.

Op weg naar echte beheersing van en controle op alle apparaten en systemen, in alle zorgomgevingen

Interoperabiliteit van de volgende generatie komt eraan

Als branche hebben wij de verantwoordelijkheid tegenover onze klanten om de zorg minder complex te maken voor artsen. Daarom bouwt Philips voort op 40 jaar ervaring in het bevorderen van interoperabiliteitsnormen door SDC te omarmen en een open ecosysteem te hanteren die echt interoperabel zal zijn ten behoeve van artsen en patiënten. Zo worden leveranciers en hun ziekenhuiscliënten niet buitengesloten van de revolutie op het gebied van apparaatconnectiviteit.

Als vooraanstaand lid van het SDC-consortium:
 

  • Geven we leiding aan bijeenkomsten van ontwikkelaars van meerdere leveranciers en testen we de normen die worden ontwikkeld.
  • Werken we samen met deskundigen uit de gezondheidszorg, de academische wereld, de industrie en externe leveranciers om de digitalisering van zorggegevens te bevorderen ten behoeve van zowel patiënten als zorgverleners

Philips stelt een toekomst voor waarin een arts bidirectioneel alle apparaten kan aansturen en beheren en gemakkelijker op klinische data kan reageren. Een toekomst waarin gesloten-lus (closed-loop) therapie mogelijk wordt gemaakt door middel van open normen en een gemeenschappelijke infrastructuur die centraal beheerd, onderhouden, ondersteund en beveiligd kan worden.

Mannelijke patiënt in OK

Wat is SDC?

De SDC-normen vormen de toekomstige basis voor communicatie tussen medische apparaten. Het kan bedrijfseigen netwerken vervangen door apparaten een gemeenschappelijke taal te geven om te spreken en maakt interoperabiliteit en data-uitwisseling mogelijk, zodat patiëntinformatie in vrijwel real-time bidirectioneel en veilig kan worden gedeeld. Interoperabiliteit van medische SDC-apparaten:

Grafische weergave MDIP en PIC iX-integratie

  • Maakt bidirectionele communicatie mogelijk tussen apparaten op de zorglocatie
  • Vervangt bedrijfseigen netwerken door interoperabiliteit en data-uitwisseling mogelijk te maken
  • Zorgt ervoor dat patiëntinformatie vrijwel in real-time veilig kan worden gedeeld
  • Ondersteunt data-integratie van vitale waarden, curven, rapportage/delegering van alarmen en waarschuwingen
  • Maakt bediening van apparaten op afstand mogelijk, ongeacht de leverancier

MDIP- en PIC-integratie

Optimaal profiteren van gespecialiseerde branchekennis

Als bedrijf dat elk jaar meer dan een half miljard patiënten bewaakt, benutten we onze positie als toonaangevende leverancier van patiëntmonitors en onze langdurige samenwerkingen met ziekenhuizen om te pleiten voor het omarmen van SDC door alle leveranciers. En Philips staat in de unieke positie om het voortouw te nemen.

Ervaring met het beheren van end-to-end systemen met live streaming van patiëntgegevens

We hebben uitgebreide ervaring en leiderschap in het verwerken van gestreamde patiëntgegevens. Philips is uniek omdat ons systeem het enige systeem is dat patiëntgegevens aan het bed doorgeeft aan het EPD en we kunnen die ook doorsturen naar mobiele apparaten, zodat artsen op afstand actie kunnen ondernemen. Binnen ons bewakingsecosysteem stroomt data al op beide manieren, zodat artsen alarmmeldingen op afstand kunnen bevestigen, metingen van vitale functies kunnen starten en alarmgrenzen kunnen wijzigen. SDC in een open ecosysteem kan ons in staat stellen deze functionaliteit enorm uit te breiden door ook apparaten van derden op te nemen.

Klaar voor ecosysteembeheer

Philips biedt een end-to-end oplossing voor patiëntbewaking, met bewaking aan het bed, bewaking op het centrale station en mobiele toepassingen op de smartphones van zorgverleners. Wanneer ICU's volledig gereed zijn voor SDC, vereist dit coördinatie tussen systemen, mobiele apparaten en aan bedzijde. Bovendien zijn onze bewakingssystemen voorbereid om te fungeren als hub voor het beheer van samengevoegde apparaatgegevens.

"Elke dag nemen artsen talloze zorgbeslissingen op basis van informatie uit verschillende medische apparaten en systemen. Het is tijd dat we voor de zorgverleners gaan zorgen door data toegankelijker te maken."

Christoph Pedain

General Manager, Hospital Patient Monitoring, Philips

Meld u aan voor onze e-mail updates

We gaan graag met je in gesprek.

Hoe kunnen we je helpen?

1
Selecteer je interessegebied
2
Contactgegevens

Voetnoten
 

[1] De gereedheid van de SDC vereist mogelijk extra aanschaf van Philips-producten of een software-update.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.