Smart Hospitals header

okt 26, 2022

Hoe ziet het slimme ziekenhuis van morgen eruit?

Door Henk van Houten, Chief Technology Officer en Sean Carney, Chief Experience Design Officer

Estimated reading time: 7-9 minutes

Nu de gezondheidszorg steeds meer wordt gedigitaliseerd, zal veel van de zorg die nu in ziekenhuizen wordt verleend, bij patiënten thuis en in de buurt worden verzorgd. Tegelijkertijd zullen ziekenhuizen een centrale rol blijven spelen in het gedistribueerde gezondheidszorgsysteem van de toekomst. Dit doen ze door slimme technologieën te gebruiken om optimale acute en specialistische zorg te bieden aan de meest zieke en complexe patiënten. Door de kracht van data, AI en IoT te koppelen aan mensgericht design, kunnen ziekenhuizen hun operationele efficiëntie verbeteren, klinische excellente zorg leveren en naadloze patiëntenervaringen creëren, zowel binnen als buiten de ziekenhuismuren.

Door Henk van Houten, Chief Technology Officer en Sean Carney, Chief Experience Design Officer

Geen enkele patiënt wil in het ziekenhuis belanden. Maar als dat toch gebeurt, willen ze dat hun ervaring zo probleemloos, comfortabel en geruststellend mogelijk is, met zo min mogelijk wachttijden en vertragingen. Artsen en ziekenhuispersoneel willen zich op hun beurt concentreren op het leveren van de best mogelijke patiëntenzorg, zonder te verzanden in administratieve taken of handmatig patiëntgegevens te moeten verzamelen.

De realiteit is dat, ondanks de indrukwekkende vooruitgang in medische innovatie, de ziekenhuiszorg tegenwoordig maar al te vaak wordt geplaagd door inefficiënties die optimale ervaringen en resultaten in de weg staan.

Informatieoverbelasting is een groot probleem: 55% van de leiders in de gezondheidszorg in het Philips Future Health Index-rapport van 2022 toonden zich bezorgd dat hun personeel overweldigd wordt door de hoeveelheid data die voor hen beschikbaar zijn [1]. Die data zitten vaak opgesloten in silo's, waardoor ze niet effectief gebruikt kunnen worden. Burn-out onder gezondheidswerkers blijft toenemen, waarbij overmatig administratief werk de belangrijkste boosdoener is [2]. Ziekenhuisleiders worden geconfronteerd met toenemende tekorten aan gekwalificeerd personeel in combinatie met stijgende burn-outcijfers. Behoud en de tevredenheid van personeel is daarom een prioriteit [3].

Inefficiënties brengen ook financiële kosten met zich mee, in tijden waarin ziekenhuizen met flinterdunne marges werken. Zo wordt in de VS naar schatting 25% van de uitgaven voor gezondheidszorg verspild door zaken als vertraagd ontslag van patiënten, inefficiënties in het begeleiden van patiënten van de ene naar de andere zorgsetting, en suboptimaal beheer van activa [4].

Ondertussen zijn patiënten op zoek naar gemakkelijkere manieren om ziekenhuisafspraken te plannen en toegang te krijgen tot hun gezondheidsgegevens die in verschillende zorgomgevingen zijn gegenereerd. Van de patiënten tussen de 18 en 34 jaar zegt 95% zelfs van zorgverlener te zullen wisselen als de digitale ervaring niet aan hun verwachtingen voldoet [5].

Ziekenhuiszorg moderniseren voor het digitale tijdperk

 

Geconfronteerd met deze uitdagingen is digitale transformatie belangrijker dan ooit.

Ook overheden wereldwijd erkennen de noodzaak om de ziekenhuiszorg te moderniseren. In Duitsland bijvoorbeeld heeft de Hospital Future Act, die in 2020 van kracht werd, 4,3 miljard euro aan financiering beschikbaar gesteld voor nieuwe digitale ziekenhuisinfrastructuren en -initiatieven. Landen als China, Japan en Singapore zetten ook hoog in op IoT-technologieën, AI en robotica om de kwaliteit van ziekenhuiszorg te verbeteren en personeelstekorten op te vangen.

Wat maakt een ziekenhuis slim en klaar voor de toekomst?

Een slim ziekenhuis, zoals wij dat voor ogen hebben, verbindt mensen, data en technologie op intelligente manieren om (1) de operationele efficiëntie te verbeteren, (2) klinische excellente zorg te leveren en (3) een naadloze patiëntenervaring te creëren voor, tijdens en na ziekenhuisbezoeken. Dat alles moet worden ondersteund door (4) nieuwe competenties om een cultuur van voortdurende innovatie en verbetering te creëren.

In dit artikel concentreren we ons op de eerste drie aspecten, omdat het vierde een eigen artikel verdient.

Smart hospital principles

Slimme ziekenhuizen gebruiken automatisering om aandacht vrij te maken voor patiëntenzorg

 

Een van de grootste mogelijkheden van slimme technologieën zoals AI is het automatiseren van veel van het routinematige handwerk dat artsen en personeel uitput. Door intelligentie toe te voegen aan medische systemen en apparaten, worden ze ook gemakkelijker te gebruiken door minder gekwalificeerd personeel, waardoor ziekenhuizen minder afhankelijk worden van schaarse specialisten – zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en patiëntveiligheid.

Bij MR-beeldvorming bijvoorbeeld, kan slimme en contactloze patiëntdetectie-technologie automatisch controleren of de positie van de patiënt correct is en de ademhaling van een patiënt bewaken. Hierdoor kan het instellen van routinematige MR-onderzoeken in minder dan een minuut gebeuren, zelfs voor minder ervaren operators, terwijl ze een zorgzaam oog op de patiënt houden. Bovendien kunnen slimme AI-systemen het meest geschikte protocol voor elk MR-onderzoek voorstellen, de beeldvorming versnellen en ook de onderzoeksplanning, het scannen en de verwerking automatiseren.

Het doel van dergelijke innovaties is niet om het klinisch en technisch personeel uit het oog te verliezen. Het gaat erom hen te voorzien van bruikbare inzichten, met oplossingen die diep in hun workflows zijn ingebed en zijn ontworpen om hen te ondersteunen in hun werk. Dat betekent dat ze minder tijd kwijt zijn aan het uitzoeken van apparatuur-instellingen en meer tijd overhouden voor interactie met de patiënt.

Operational efficiency

Een andere veel voorkomende bron van frustratie en inefficiëntie die door automatisering kan worden aangepakt, is het gebrek aan real-time inzicht in de locatie en het gebruik van apparatuur. Meer dan een derde van de verpleegkundigen verspilt bijvoorbeeld tot twee uur per dienst aan het zoeken naar ontbrekende medische apparatuur, zoals mobiele infuuspompen [6].

Track-and-trace-achtige oplossingen - waarbij fysieke tags worden gecombineerd met technologieën als WiFi, Bluetooth Low Energy, infrarood of radiofrequentie-identificatie - kunnen het personeel helpen de dichtstbijzijnde apparatuur sneller te vinden en inzicht geven in het gebruik van de apparatuur. Met behulp van een dergelijk real-time locatiesysteem is een Nederlands ziekenhuis erin geslaagd 20% besparingspotentieel te identificeren op de zoektijd van apparatuur en één miljoen euro op investeringen in apparatuur op basis van nauwkeurigere gebruikspercentages [7].

Als volgende stap kunnen real-time locatiegegevens verder worden uitgebreid met andere informatie over de status en het gebruik van apparatuur, die slimme en aangesloten apparaten rechtstreeks via WiFi kunnen doorgeven. Wanneer een apparaat bijvoorbeeld moet worden gerepareerd of onderhouden moeten worden, kan een automatische werkorder worden geactiveerd in het onderhoudsbeheersysteem van het ziekenhuis op basis van veranderingen in de status en/of locatie van het apparaat. Hierdoor kan een meer gestroomlijnde workflow en minder stilstand worden gerealiseerd.

Real-time locatiebepaling kan ook worden gebruikt om patiënten tijdens hun hele zorgtraject te volgen, bijvoorbeeld tijdens hun bezoek aan de spoedeisende hulp. Dit kan helpen bij het beantwoorden van vragen als: Hoeveel tijd brengen patiënten door in de triagekamer? Hoe lang moeten ze wachten op hun radiologisch onderzoek? De eerste pilots hebben laten zien hoe dergelijke real-time informatie, geïntegreerd met gegevens uit andere ziekenhuissystemen zoals het EMR, beheerders kan helpen om de patiëntenstroom op de spoedeisende hulp te beheren en het gebruik van apparatuur en bedden te optimaliseren [8].

In de toekomst zullen deze track-and-trace-achtige oplossingen zich ontwikkelen tot organisatie brede IoT-platforms. Daardoor kunnen centrale coördinatiecentra zorgovergangen van de ene setting naar de andere faciliteren op basis van nauwkeurige en real-time informatie over patiënten, bedden en apparatuur. Gekoppeld aan voorspellende analyses kan dit ziekenhuizen helpen knelpunten in de patiëntenstroom te voorspellen en te voorkomen voordat deze zich voordoen. Daardoor kunnen wachttijden en vertragingen in het hele ziekenhuis worden verminderd en wordt tijdig ontslag voor thuismonitoring gewaarborgd.

Uiteindelijk zien wij het slimme ziekenhuis als een volledig onderling verbonden en intelligent systeem dat zich dynamisch kan aanpassen op het moment zelf, waardoor personeel en apparatuur beschikbaar zijn waar ze het meest nodig zijn - bijvoorbeeld bij een ramp of een lokaal incident. Met de logistieke uitdagingen van de COVID-19 pandemie nog vers in het geheugen zal dit ziekenhuizen helpen weerbaarder te worden bij toekomstige crises.

Slimme ziekenhuizen integreren patiëntgegevens om klinische uitmuntendheid te stimuleren

 

Net zoals slimme technologieën ziekenhuizen meer inzicht, voorspelbaarheid en efficiëntie kunnen bieden, kunnen ze artsen ook helpen om te gaan met een groeiende stroom van vaak gefragmenteerde patiëntgegevens om een meer geïntegreerde en efficiënte precisiediagnose en zorg te ondersteunen.

Neem bijvoorbeeld de kankerzorg. Naarmate we meer inzicht krijgen in kanker, komt er steeds meer patiëntinformatie beschikbaar voor artsen - waaronder diverse medische beelden, pathologierapporten, genomica en moleculaire testresultaten. Het handmatig verzamelen van al die informatie kan tijdrovend en foutgevoelig zijn.

In samenwerking met onze klinische innovatiepartners, waaronder Karolinska University Hospital in Zweden, hebben wij digitale dashboards ontwikkeld die automatisch patiëntinformatie uit verschillende bronnen integreren voor gezamenlijke besluitvorming. Op die manier hebben we de efficiëntie van multidisciplinaire tumoroverleggen in Karolinska University Hospital kunnen verbeteren met een tijdsbesparing van 24% per patiëntgeval, zonder afbreuk te doen aan de resultaten voor de patiënt [9].

Oncology tumor boards

Ook in de acute en post-acute zorg wordt veel geïnvesteerd in oplossingen voor patiëntenzorgbeheer die gegevens van een overvloed aan bewakingsapparatuur kunnen integreren en die gegevens vervolgens intelligent filteren voor klinisch gebruik. Artsen en verpleegkundigen hebben behoefte aan tijdige en contextueel relevante inzichten waarop ze kunnen reageren op de kritieke momenten die ertoe doen. Door gebruik te maken van geautomatiseerde waarschuwingsscores die tekenen van achteruitgang van patiënten op de algemene afdeling oppikken, slaagde een ziekenhuis er bijvoorbeeld in om het aantal ernstige ongewenste voorvallen bij patiënten met 35% verminderen [10].

In het slimme ziekenhuis van de toekomst zullen we meer en meer draadloze patches zien - of zelfs contactloze, op licht gebaseerde detectie - die overal in het ziekenhuis patiëntbewaking mogelijk maken. Mobiele verbonden apparaten zullen de afhankelijkheid van apparatuur aan het bed verminderen, waardoor zorgteams zich flexibeler kunnen verplaatsen als dat nodig is. Avatar-gebaseerde monitoring kan de cognitieve belasting verder verminderen door patiëntgegevens op een visuele manier te integreren, waardoor de gezondheidssituatie van de patiënt in één oogopslag zichtbaar is. Dit alles zal worden aangevuld met begeleiding en mentorschap op afstand door hoogopgeleide specialisten in gecentraliseerde centra; een model dat zijn waarde al heeft bewezen in tele-ICU's.

Eicu

Slimme ziekenhuizen ontwerpen voor naadloze end-to-end patiëntervaringen

 

Nu slimme technologieën zoveel mogelijkheden bieden om de ziekenhuiszorg te optimaliseren, is het van belang om dit alles samen te brengen in een naadloze patiëntervaring gedurende het hele zorgtraject. In het slimme zorgsysteem van de toekomst begint dat traject ruim voordat de patiënt het ziekenhuis binnenkomt.

Digitale zelf-triage kan patiënten helpen hun symptomen te beoordelen en de volgende beste stap te bepalen. Met online zelfplanning kunnen ze net zo gemakkelijk een afspraak boeken als dat ze een taxi of een vlucht boeken. Door vooraf educatieve inhoud met patiënten te delen, hoeft een bezoek aan het ziekenhuis niet langer een stap in het onbekende te zijn. Patiënten weten wat ze kunnen verwachten en voelen zich daardoor meer op hun gemak. Gepersonaliseerde herinneringen kunnen ervoor zorgen dat ze op tijd aankomen, waardoor het aantal no-shows met 42% kan afnemen [11].

Zodra patiënten in het ziekenhuis aankomen, kunnen ze in een virtuele wachtkamer inchecken met hun mobiele telefoon en een krijgen ze een bericht wanneer de arts klaar is om hen te ontvangen. Digitale bewegwijzering kan patiënten door het ziekenhuis leiden, zodat ze zonder stress naar hun afspraak kunnen gaan.

Voor patiënten die een onderzoek of procedure moeten ondergaan, kunnen ‘ambient experience’-oplossingen meer informatie en begeleiding bieden tijdens het scannen of voorafgaand aan de procedure, terwijl ze een gepersonaliseerde audiovisuele ervaring bieden die patiënten op hun gemak stelt - ook jonge kinderen. Bij MR-beeldvorming is aangetoond dat dit het aantal heropnames met wel 70% kan verminderen, waardoor zowel de klinische efficiëntie als de patiëntervaring verbeteren [12].

Pediatric coaching

In de toekomst zal de combinatie van ‘ambient experience’ met slimme contactloze sensoren, ziekenhuizen in staat stellen steeds meer adaptieve herstelkamers en -omgevingen te creëren, bijvoorbeeld door de verlichting of temperatuur aan te passen op basis van het stressniveau van de patiënt. Daardoor zullen ziekenhuiskamers patiënten een sterker gevoel van comfort en welzijn bieden, wat een snel herstel en patiënttevredenheid kan bevorderen.

Tegelijkertijd zullen patiënten door thuismonitoring op afstand sneller hun leven kunnen hervatten, zonder langer dan nodig in een schaars en duur ziekenhuisbed te verblijven. Klinisch toezicht door virtuele zorgteams zal helpen om vroegtijdige tekenen van gezondheidsverslechtering op te sporen, zodat tijdig en gericht kan worden ingegrepen.

Het slimme ziekenhuis van de toekomst zal niet aan muren gebonden zijn. Het zal naadloze ervaringen bieden gedurende het hele zorgtraject, waarbij personeel zich kan concentreren op de kern van hun werk: betere zorg verlenen aan patiënten.


References

[1] Philips Future Health Index 2022 report: https://www.philips.com/a-w/about/news/future-health-index/reports/2022/healthcare-hits-reset
[2] https://www.prnewswire.com/news-releases/medscape-physician-burnout--depression-report-2022-shows-pandemics-continued-impact-301465333.html
[3] Philips Future Health Index 2022 report: https://www.philips.com/a-w/about/news/future-health-index/reports/2022/healthcare-hits-reset
[4] Shrank WH, Rogstad TL, Parekh N. Waste in the US Health Care System: Estimated Costs and Potential for Savings. JAMA.2019;322(15):1501–1509. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2752664
[5] https://econsultancy.com/consumers-expect-digital-services-healthcare-providers/
[6] https://www.nursingtimes.net/archive/nurses-waste-an-hour-a-shift-finding-equipment-10-02-2009/
[7] https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/press/2020/20201027-philips-introduceert-performanceflow-een-nieuwe-digitale-oplossing-voor-slim-beheer-gebruik-en-aanschaf-van-mobiele-medische-apparatuur.html (in Dutch)
[8] https://www.philips.com/c-dam/b2bhc/de/consulting/performanceflow/2021-11_Philips_PerformanceFlow_Whitepaper_Smart_Asset_Management.pdf
[9] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35922094/
[10] https://www.philips.com/a-w/about/news/archive/case-studies/20180315-early-warning-score-reduces-incidence-of-serious-events-in-general-ward.html
[11] https://europepmc.org/article/med/31298628
[12] https://www.philips.com/a-w/about/news/archive/standard/news/articles/2020/20201201-philips-ambient-experience-better-imaging-precise-diagnoses-and-better-patient-care.html

Share on social media

Topics

Author

Henk van Houten

Henk van Houten

Former Chief Technology Officer at Royal Philips from 2016 to 2022

Sean Carney

Sean Carney

Former Chief Experience Design Officer at Royal Philips from 2011 to 2022

Related news

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.