masthead jeroen tas mngt scope l

jul 31, 2019

Hoe always-on technologie kan worden toegepast om zorgverleners te ontlasten

Gemiddelde leestijd: 8-10 minuten

Onlangs hadden we het genoegen op te treden als gastheer voor een groep brancheanalisten in Cambridge, Massachusetts. De discussie was gericht op de behoeften van het gezondheidszorgstelsel in de nabije toekomst en de wijze waarop technologie zou kunnen zorgen voor een beter resultaat. Dit is waar de ‘Quadruple Aim doelstelling' ons de weg zal wijzen. Voor wie nog niet vertrouwd is met deze term: In de ‘Quadruple Aim’ benadering richten we ons op vier elementen. Het is het doel om de beleving van de patiënt te verbeteren, het resultaat voor de gezondheid te verbeteren, de kosten van de zorg te verlagen (hogere productiviteit) en de beleving van de zorgverlener te verbeteren.

Het is tegenwoordig een cliché om te zeggen dat technologie sectoren op hun kop zet. Maar in het geval van de gezondheidszorg, is het omgekeerde eveneens waar. Consumenten nemen een meer pro-actieve rol op zich wat betreft het beheren van hun eigen gezondheid. De sector zal zich dan ook moeten aanpassen om aan deze behoeften te kunnen voldoen. Consumenten hebben behoefte aan belevingen waarbij gebruik wordt gemaakt van alle mogelijke kanalen met relevante persoonlijke inhoud en communicatie. Belevingen die naadloos zijn en waarbij in de meeste gevallen direct aan de behoeften wordt voldaan. Wekenlang wachten voor een afspraak, worden doorverwezen van de ene medische discipline naar de andere met de nodige gaten in het traject, en minimale betrokkenheid worden niet meer geaccepteerd.

 

Patiënten die zich betrokken voelen, zijn bereid meer van zichzelf te delen, omdat ze graag willen dat hun gezondheidstools en inhoud relevant zijn en de beleving voortdurend wordt verbeterd. Patiënten die hun gezondheidsgegevens delen zijn ook meer tevreden over de zorg die ze ontvangen: 74% beoordeeld hun betrokkenheid als uitstekend of zeer goed, zoals blijkt uit de nieuwste de laatste Future Health Index die dit jaar werd gepubliceerd. 

Alt-text image

Een ander voordeel is dat we door het delen van meer gegevens niet alleen onszelf helpen, maar ook andere patiënten. Dit zorgt ervoor dat zorgverleners hun werkwijze kunnen verbeteren door wat ze van deze informatie hebben geleerd, zodat nauwkeurigere diagnoses kunnen worden gesteld en een meer persoonlijke behandeling kan worden gegeven.

Ervaring van zorgverleners verbeteren

Dat gezegd hebbende, zijn het niet alleen de patiënten die verandering willen. Dat geldt ook voor professionele zorgverleners. Denkend aan zaken als personeelstekort en burn-out, is het duidelijk dat ingrijpende vernieuwingen noodzakelijk zijn. Nieuwe professionele voorzieningen die een verlengstuk vormen van de specialisten, of het nu gaat om radiologen, cardiologen, chirurgen of verpleegkundigen, winnen steeds meer terrein. Onze Illumeo-workspace die radiologen ondersteunt bij het lezen van medische beelden, en het gebruik van Augmented Reality voor minimaal invasieve ingrepen zijn slechts twee voorbeelden van klinische intelligente software die een aanvulling vormt op de vaardigheden van klinisch specialisten. Hiermee verbeteren we de ervaring van zorgverleners dankzij innovatieve oplossingen.

Alt-text image

Philips en Microsoft ontwikkelden de Hololens, een uniek augmented reality-concept voor minimaal invasieve, beeldgeleide ingrepen.

 

Vanuit een zakelijk perspectief passen zorgverleners hun bedrijfsmodellen aan in overeenstemming met het veranderende vergoedingenstelsel. Toonaangevende zorgverleningsnetwerken passen steeds vaker efficiënte methoden, analyses en intelligente workflow systemen toe om de variantie te beperken en de schaarse bronnen optimaal te benutten.

Meer patiëntbetrokkenheid

“We moeten de traditionele registratiesystemen zoals EPDs aanvullen met online oplossingen voor meer patiëntbetrokkenheid. Dan kun je pas echt werken aan dossiervorming en gegevensdeling waarin de patiënt centraal staat – in het ziekenhuis maar vooral daarbuiten.”

 

Bij Philips maken we ons sterk om alle vier de elementen van de ‘Quadruple Aim’ doelstelling te realiseren voor onze klanten in de gezondheidszorg en voor de consumenten (patiënten). We hanteren een platformbenadering die het voor ons mogelijk maakt oplossingen te creëren die beter zijn afgestemd op de veranderende behoeften van consumenten, en tegelijkertijd beveiliging en innovatie door derden faciliteren. Wanneer we eenmaal beschikken over online oplossingen die zich focussen op meer patiëntbetrokkenheid,  en die een aanvulling vormen op de traditionele registratiesystemen, kunnen we een begin maken met het beheren van longitudinale datastromen waarbij de patiënt centraal staat, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Dit zorgt vervolgens weer voor een meer persoonlijke beleving en een verbeterde workflow.

 

Zorgconsumenten bevinden zich in het hart van het zorgnetwerk. Naarmate de realiteit van alomtegenwoordige monitoring van patiënten dichterbij komt, zijn we in staat voortdurend en vrijwel overal inzichten op te doen. Dit helpt de betrokkenheid tussen zorgverleners en patiënten te verbeteren, aangezien het “systeem-op-de-achtergrond” patiënten gaat prioriteren op acuutheid en noodzaak van interventie. Deze always-on technologie is erop gezicht zorgverleners meer tijd te geven voor datgene waarvoor ze zijn aangenomen: verzorgen met empathie. Naarmate deze modellen meer gangbaar worden, komt een samenhangende, coherente en gelukkigere omgeving tot stand. Het doel van ons Philips HealthSuite-platform is deze online oplossingen voor meer patiëntbetrokkenheid mogelijk te maken. 

Patiënten moeten het vertrouwen krijgen om een actievere rol op zich te nemen wat betreft hun eigen gezondheid

Virtuele patiëntenzorg 

Zorg verplaatst zich steeds meer naar thuis, niet alleen wat betreft de ondersteuning van chronisch zieken, maar ook wat betreft ziektepreventie. 's Morgens hebben we onze dagelijkse gezondheids- en schoonheidsroutines. Een intelligente spiegel wordt onze “digital twin” die informatie over onze gezondheid geeft door vitale functies te 'lezen' en deze in context te plaatsen om ons te leiden. Dit stelt consumenten in staat een uiterst persoonlijk beeld van hun eigen welzijn te vormen en zet hen aan om veranderingen aan te brengen - bijvoorbeeld wat hun mondhygiëne betreft - die een positieve uitwerking hebben op gewoonten en op de algehele gezondheid. Het uitgangspunt is zelfverwezenlijking.

Alt-text image

Philips Smart Mirror concept

 

Patiënten moeten het vertrouwen krijgen om een actievere rol op zich te nemen wat betreft hun eigen gezondheid. En de verzamelde informatie moet ook nuttig zijn voor zorgverleners. Het gebruik van wearables van medische kwaliteit is een vertrouwd voorbeeld hiervan. Patiënten kunnen veranderingen in hun leefwijze aanbrengen die hun gezondheid bevorderen, maar zorgverleners kunnen ingrijpen als de vitale functies van een risicopatiënt verslechtering aangeven. Vergelijkbare technologie wordt op brede schaal gebruikt om patiënten op de afdeling intensieve zorg op afstand in de gaten te houden met behulp van camera's en telemetrie.

 

Emory Healthcare in Atlanta, VS heeft laten zien dat de geslaagde toepassing van intensieve zorg op afstand daadwerkelijk beantwoordt aan de vierledige doelstelling. Ze werkten nauw samen met een partnerziekenhuis in Australië om stressvolle nachtelijke werkzaamheden in het Emory eICU Center overdag te kunnen laten uitvoeren. Deze intercontinentale opzet maakt het mogelijk voor de artsen en verpleegkundigen in Emory om zorg te verlenen aan de andere kant van de wereld. Cheryl Hiddleson, directeur van het Emory eICU Center, was vorige week bij ons en deelde haar ervaringen met de brancheanalisten in Cambridge. 

 

Emory was in staat de resultaten te verbeteren en de kosten met gemiddeld bijna $1500 per patiënt omlaag te brengen. Maar wat net zo belangrijk is, benadrukte ze, is dat het personeel weer plezier en voldoening kreeg in het werk, waardoor bestaand personeel kon worden behouden, nieuw personeel kon worden geworven en meer ervaren verpleegkundigen die anders hun geestelijk en fysiek zware beroep waarschijnlijk eerder zouden hebben opgegeven langer in dienst bleven. Dankzij de ondersteuning van zorg op afstand ging hun ervaring en klinische kennis niet verloren en worden deze nu gedeeld met meerdere locaties, zodat veel meer patiënten ervan kunnen profiteren.

Het overbruggen van de kloof tussen consumentengezondheid en professionele gezondheidszorg is geen ‘nice-to-have’ maar noodzakelijk

Tijd om de kloof te dichten

Het overbruggen van de kloof tussen consumentengezondheid en professionele gezondheidszorg is geen ‘nice-to-have’ maar noodzakelijk.. Het dwingt ons de grenzen van innovatie te verleggen. Er is nooit iets groots tot stand gekomen in isolement. Losstaande producten zijn belangrijk, maar lang niet zo belangrijk als geïntegreerde oplossingen. Niemand kan het helemaal alleen klaren. Door samen te werken met de andere belanghebbenden (consumenten/patiënten, zorgverleners, verzekeraars) leveren we ons beste en meest dankbare werk. De impact van ons werkresultaat wordt gemeten aan de hand van onze vierledige doelstelling.

About Innovation Matters

Innovation Matters delivers news, opinions and features about healthcare, and is focused on the professionals who work within the industry, as well as Philips as a cutting-edge health technology organization. From interviews with industry giants to how-to guides and features powered by Philips data, our goal is to deliver interesting, educational and entertaining content to empower and inspire all those who work in healthcare or related industries.

 

Click here to read moreClick here to read less

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Deel op social media

Onderwerpen

Auteur

Jeroen Tas

Jeroen Tas

Chief Innovation & Strategy Officer

Jeroen is een ervaren, wereldwijd opererende bestuurder en ondernemer met een track record van toonaangevende innovatie in de gezondheidszorg, informatietechnologie en financiële dienstverlening. Hij leidt de wereldwijde organisatie van het bedrijf op het gebied van innovatie en strategie en is verantwoordelijk voor het creëren van een pijplijn van innovatieve, zakelijke proposities die inspelen op opkomende behoeften van klanten en die een snelgroeiende, winstgevende strategie voor het gezondheidscontinuüm mogelijk maken.

Read More

You are about to visit a Philips global content page

Continue

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.