Made in 040 bias free AI

nov 15, 2022

Made in 040: Algoritmes vrij houden van vooroordelen

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

Wist je dat hartaanvallen bij jonge vrouwen vaak niet worden herkend? En dat mannen worden ondergediagnostiseerd voor depressies en eetstoornissen?

Dat komt doordat het helaas nog regelmatig voorkomt dat er onbewuste vooroordelen sluipen in medisch onderzoek. Hoe dat kan, en wat we eraan kunnen doen; daarover gaat de nieuwste aflevering van de serie Made in 040:

Video Made in 040

Senior Scientist Arlette van Wissen houdt zich binnen Philips bezig met dit onderwerp.

“Een hartaanval komt relatief vaker voor bij mannen, op een hogere leeftijd en bij overgewicht. Dus als je een database hebt met duizend patiënten die een hartaanval hebben gehad, dan zie je daarin een oververtegenwoordiging van mannen, op leeftijd, met overgewicht. Voor vrouwen betekent dit dat het risico op een hartaanval wordt onderschat.”

Hoe bewuster we zijn van deze vooroordelen, hoe beter we ze kunnen voorkomen. In deze nieuwste Made in 040 aflevering zie je hoe we deze vooroordelen kunnen voorkomen. Zodat we in de toekomst nog veel vaker voorkomen dat je huisarts onbedoeld een hartaanval over het hoofd ziet.

Brainport Eindhoven

In de videoserie Made in 040 gaan we op zoek naar de innovaties van morgen die het leven van mensen verbeteren. Vanuit Brainport Eindhoven werkt Philips aan de toekomst van de gezondheidszorg; hier is de grootste innovatiehub van Philips wereldwijd gevestigd en komen onderzoek, ontwikkeling, design, productie en commerciële activiteiten samen.
 
Op de High Tech Campus in Eindhoven en op onze productie- en innovatielocatie in Best werken 8.500 collega’s aan de toekomst van de gezondheidszorg. Hier investeren we 40 procent van ons jaarlijkse R&D-budget.
 
De 040 in Made in 040 staat voor het netnummer van de regio Eindhoven.
 
Bekijk ook de andere afleveringen van Made in 040:
Opereren zonder snijden
Het onzichtbare zichtbaar maken
Een digitale vinger aan de pols
De computer als microscoop
De afvalberg in de zorg verkleinen
De Europese top halen door het slimmer te doen dan de rest?

Made in 040: Keeping algorithms free of bias

Did you know that heart attacks in young women often go unrecognized? Or that men are underdiagnosed for depression and eating disorders?

Unintended biases can slip into medical research. How this is possible, and what we can do about it, is explained in the latest episode of the series Made in 040:

Video Made in 040

Senior Scientist Arlette van Wissen works on this topic within Philips.

"A heart attack is relatively more common in aging, overweight men. So if you have a database of a thousand patients who have had a heart attack, you will see an overrepresentation of men, at a certain age, who are overweight. For women, this means that the risk of heart attack is underestimated."

The more we are aware of these unintended biases, the better we can prevent them. In this latest Made in 040 episode, you can see how we can prevent these biases. So that, in the future, we can help doctors to recognize a heart attack in young woman better.

Brainport Eindhoven

In the video series Made in 040, we look for tomorrow's innovations that improve people's lives. From Brainport Eindhoven, Philips is working on the future of healthcare; this is where Philips' largest innovation hub worldwide is located and where research, development, design, manufacturing and commercial activities come together.
 
At the High Tech Campus in Eindhoven and at our manufacturing and innovation site in Best, 8,500 colleagues are working on the future of healthcare. Here we invest 40 percent of our annual R&D budget.


The 040 in Made in 040 stands for the area code of the Eindhoven region.
 
Check out the other episodes of Made in 040:
Opereren zonder snijden
Het onzichtbare zichtbaar maken
Een digitale vinger aan de pols
De computer als microscoop
De afvalberg in de zorg verkleinen
De Europese top halen door het slimmer te doen dan de rest?

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.