demo VR

jun 16, 2023

1400 Scholieren stappen in de virtuele wereld van gezondheidstechnologie tijdens Dutch Technology Festival

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

Met een futuristische bril op het hoofd en twee controllers in de hand virtueel op reis. 1400 scholieren bezochten tijdens het Dutch Technology Festival het Klokgebouw om kennis te maken met technologie en de Brainport bedrijven erachter. Bij Philips ontdekten de toekomstige talenten hoe Virtual Reality (VR) wordt gebruikt in gezondheidstechnologie, hoe met Artifical Intelligence een betere MRI scan gemaakt wordt en konden ze virtueel in de fabrieken rondlopen op de Philips Best Campus.

Stap in de virtuele wereld

Bij Philips wordt VR op verschillende manieren toegepast om de nieuwste gezondheidstechnologie te ontwikkelen. Het wordt het gebruikt om het productontwikkelingsproces te versnellen en te verbeteren, door in de virtuele wereld een prototype te testen. Bezoekers van het Dutch Technology Festival ervoeren dit zelf door een patiënt voor te bereiden voor een MRI onderzoek, om zo het apparaat te testen en eventuele aanpassingen vast te stellen. Maar VR wordt ook toegepast om klanten een product te laten zien, patiënten voor te bereiden op een onderzoek, of om een kijkje te nemen in de fabrieken.

In de regio Eindhoven werken dagelijks duizenden Philips medewerkers aan het ontwikkelen van de apparaten, systemen en software voor de gezondheidstechnologie van morgen. Tijdens het Festival maakten de bezoekers kennis met deze medewerkers en de fabrieken waarin zij werken. Door virtueel rond te lopen op de Philips Campus in Best, een van Philips’ grootste productie en innovatielocaties, namen zij een kijkje in de fabrieken IGT, MRI, DXR en Refurbished systems, het Customer Experience Center en de Philips Academy.

ECR event video

Een beter beeld met AI

Bij de SmartSpeed demo zag men het verschil tussen een traditionele MRI-scan en een MRI-scan met behulp van AI. Het maken van een goede MRI-scan kost veel tijd, de patiënt moet gemiddeld 15 tot 90 minuten stilliggen, en moet vaak opnieuw gedaan worden als de patiënt gedurende die tijd beweegt. Met behulp van AI kan een sneller en scherper beeld gemaakt worden. Hierdoor hoeven er niet alleen minder scan gemaakt opnieuw gedaan te worden, maar kan de arts ook met meer vertrouwen een diagnose stellen.

Demo klokgebouw

1400 scholars step into the virtual world of health technology during Dutch Technology Festival

1400 scholars visited the Klokgebouw during the Dutch Technology Festival to learn about technology and the Brainport companies developing it. At Philips the future talents discovered how Virtual Reality (VR) is used in health technology, how Artifical Intelligence (AI) is used to make a better MRI scan and virtually walk around in the factories on the Philips Best Campus.

Step into the virtual world

At Philips, VR is used in several ways to develop the newest health technology. For example, it is used to speed up and improve the product development process by testing a prototype in the virtual world. Visitors to the Dutch Technology Festival experienced this for themselves by preparing a patient for an MRI examination, and testing the device to determine any adjustments. But VR is also used to show customers a product, to prepare patients for an examination, or to virtually walk around in the factories.

In the Eindhoven region, thousands of Philips employees develop the devices, systems and software for the health technology of tomorrow. During the Festival, visitors met these employees and the factories they work in. By virtually walking around the Philips Campus in Best, one of Philips' largest production and innovation sites, they took a look at the factories IGT, MRI, DXR and Refurbished systems, the Customer Experience Center and the Philips Academy.

ECR event video

A better image with AI

At the SmartSpeed demo, visitors saw the difference between a traditional MRI-scan and an MRI-scan using AI. Making a good MRI-scan takes a lot of time as the patient must lie still for an average of 15 to 90 minutes. This often results in having to redo the scan due to patient movement. By using AI, a faster and sharper MRI image can be created. This not only reduces the number of scans that need to be redone, but also allows the doctor to make a diagnosis with more confidence.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.