PSV and Philips 110 years

sep 01, 2023

Philips en PSV veroveren wereldrecord met langstlopende sponsorship in de sport

Gemiddelde leestijd: 1-2 minuten

110 jaar durende samenwerking nog steeds springlevend

De langstlopende sponsorverbintenis ter wereld tussen Philips en PSV is goed voor een officieel wereldrecord. Dat maken Philips en PSV bekend daags na het 110-jarig bestaan van de voetbalclub. Dit record wordt officieel bekrachtigd door een vermelding in het Guinness Book of Records. Philips CEO Roy Jakobs en algemeen directeur PSV Marcel Brands nemen later vandaag de officiële oorkonde ter bevestiging van het wereldrecord in ontvangst. 

De samenwerking tussen Philips en PSV bestaat vandaag 110 jaar en is daarmee uniek in de wereld. Sinds de oprichting van de Philips Sport Vereniging in 1913 zijn de club en het gezondheidstechnologiebedrijf onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als ‘founder’ van PSV speelde Philips een belangrijke rol in de ontwikkeling van de club. Philips en PSV werken tegenwoordig nauw samen aan nieuwe innovaties om PSV’s topsportklimaat te versterken. De kennis en oplossingen van het gezondheidstechnologiebedrijf worden onder meer ingezet voor onderzoek op het gebied van voetbalcognitie en spierbelastbaarheid. Daarnaast is Philips een van de drijvende krachten achter het PSV Brainport partnership en naamgever van het Philips Stadion. 

Officiële erkenning in Guinness Book of World Records

Op de verjaardag van PSV vestigen Philips en de club een wereldrecord. De waardevolle samenwerking krijgt de officiële erkenning als ‘Longest time to sponsor a sports team’ in het Guinness Book of World Records. Het vorige record stond op naam van Ford Motor Company en het Australische Geelong Football Club met 98 jaar. 

Guinness world records logo en PSV Stadion bij zonsondergang

Samenwerking springlevend

“We zijn als oprichter en partner al 110 jaar nauw betrokken bij de club. Het is daarmee een goed voorbeeld hoe wij als bedrijf staan voor lange termijn samenwerkingen, gebaseerd op innovatie, relatie en impact. Het is een prachtige erkenning voor meer dan een eeuw vruchtbare samenwerking dat we nu ook een officieel wereldrecord te pakken hebben”, zegt Roy Jakobs, CEO van Philips. “Philips en PSV zijn vanuit Eindhoven uitgegroeid tot spelers van wereldformaat. Onze band is uniek en we blijven ons vernieuwen. Met onze innovaties in gezondheidstechnologie dragen we op meerdere vlakken bij aan betere prestaties van PSV. Dat maakt onze samenwerking misschien wel relevanter dan ooit.”

Belangrijk voor regio Brainport Eindhoven

“Philips staat natuurlijk aan de basis van het verleden, het heden en de toekomst van onze club”, zegt Marcel Brands, algemeen directeur bij PSV. “Hoewel de invulling van het sponsorship in de loop der jaren is veranderd, zijn we onverminderd blij met de inzet van Philips. We blijven samen innoveren en trekken samen op in maatschappelijke initiatieven, waarin we de hele regio betrekken. De samenwerking is daarom niet alleen belangrijk voor PSV, maar voor iedereen in de regio Brainport Eindhoven.”  

Verschillende activiteiten om te vieren

Het record wordt vandaag aangekondigd door een video met wijlen Frits Philips in de hoofdrol. Meneer Frits heeft altijd een bijzondere band gehouden met zijn geliefde PSV, net zoals vele topmannen uit de geschiedenis van Philips (bijvoorbeeld Frans Otten en Henk van Riemsdijk), maar zeker ook de huidige CEO, Roy Jakobs. De komende periode volgen meer activiteiten vanuit Philips en PSV om het bijzondere record te vieren. Philips schenkt bijvoorbeeld een plaquette aan PSV ter herinnering aan het record. Deze plaquette wordt binnenkort onthuld bij het Philips Stadion.

Frits in Eindhoven

Philips and PSV break the world record with the longest-running sponsorship in sports 110-year partnership still alive and thriving

Today Philips and PSV announce breaking the world record for the longest running sponsorship in sports,following the football club’s 110th anniversary yesterday. The record is officially ratified and entered into the Guinness Book of Records. Philips CEO Roy Jakobs and the managing director of PSV Marcel Brands will receive the official certificate confirming the world record later today.

 

The partnership between Philips and PSV is 110 years old today, making it unique in the world. Since the foundingof the Philips Sports Vereniging (PSV) in 1913, the club and the company have been linked together. As founder of PSV, Philips played an important role in the development of the club. Nowadays Philips and PSV collaborate with the club using the health technology innovations of Philips to improve their achievements. The knowledge and solutions of Philips are used for instance to improve cognition and muscle strength of the players. In addition, Philips is one of the drivers of the PSV Brainport partnership and the stadium is named after the company. Official recognition in Guinness Book of World Records.

Official recognition in Guinness Book of World Records

Philips and PSV set this world record during the club’s 110th anniversary. The partnership receives an official recognition as the 'Longest time to sponsor a sports team' in the Guinness Book of World Records. The previous record was held by Ford Motor Company and Australia's Geelong Football Club with 98 years.

Guinness world records logo and PSV Stadium

Partnership alive and thriving

"We have been closely involved with PSV as a founder and partner for 110 years. This is a great example of how we as a company value long-term partnerships based on innovation, collaboration and impact. It is a recognition for more than a century our strong collaboration that we now have secured an official world record," said Roy Jakobs, CEO of Philips. "Philips and PSV have both grown from Eindhoven into two world-class players. Our bond is unique and we continue to innovate together. With our innovations in health technology, we contribute to improve PSVs performance in multiple areas. That makes our collaboration more relevant than ever."

Important for Brainport Eindhoven region

"Philips is at the foundation of our club's past, present and future," said Marcel Brands, managing director of PSV. "Although the sponsorship has changed over the years, we are proud and very happy with Philips' continued commitment to the club. We continue to innovate together anddrive social initiatives, in which we involve the entire region. The cooperation is therefore not only important for PSV, but for everyone in the BrainportEindhoven region."

Celebrating the world record

The world record is announced today with a video starring the late Frits Philips. Mr. Frits has always had a special bond with his beloved PSV, just like many top executives from Philips’ past (e.g. Frans Otten and Henk van Riemsdijk), but also the current CEO: Roy Jakobs. In the upcoming weeks Philips and PSV will celebrate the world record. Philips is donating a plaque to PSV to commemorate the world record. This plaque will soon be unveiled at the Philips Stadium.

Frits Philips walking around Eindhoven

Deel op social media

Topics

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.