Value-based healthcare
Voor waardegedreven persoonsgerichte zorg

De kosten in de zorg nemen hand over hand toe. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van de zorg voor onze patiënt zo hoog mogelijk houden of zelfs verbeteren. Value-Based Healthcare (VBHC) is een manier van werken die is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten.
Value-based healthcare

Wat is Value-Based Healthcare?

Value-Based Healthcare (VBHC) is een manier van werken die is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten. Eenvoudig gezegd: de zorg voor de patiënt moet kwalitatief zo hoog mogelijk zijn, terwijl de kosten voor die zorg lager worden. De theorie is ontwikkeld door Harvard-professor Michael Porter om af te rekenen met de almaar stijgende zorgkosten, zonder in te leveren op de kwaliteit van zorg.

Wat zijn de voordelen van VBHC?

Het werken op basis van VBHC levert een aantal voordelen op voor zowel de patiënt als de zorgverlener. Zo is VBHC er onder meer op gericht dat de zorg voor de patiënt inzichtelijker wordt en dat het voor de patiënt mogelijk wordt om mee te beslissen in het behandeltraject. Voor zorgverleners kan deze methode stimuleren om de kwaliteit van de geleverde zorg zo hoog mogelijk te houden, ten opzichte van de prestaties van collega’s. Op dit moment worden leveranciers van geneesmiddelen of hulpmiddelen niet altijd direct afgerekend op hun bijdrage aan kwalitatief goede zorg. Met VBHC wordt hun bijdrage echter inzichtelijk, hetgeen ook stimulerend kan werken als het gaat om het leveren van een zo hoog mogelijk kwaliteit.

 

Hoe werkt VBHC?

Wanneer je de VBHC-methode volgt, wordt het hele traject van preventie tot en met revalidatie/nazorg van de patiënt digitaal in kaart gebracht. Data wordt verzameld en geanalyseerd, waarna een multidisciplinair team kijkt hoe men de zorg kan verbeteren. Op die manier wil men ervoor zorgen dat betrokken zorgverleners de patiënt adequater en persoonsgerichter kunnen behandelen en hiermee de kosten reduceren die binnen het zorgtraject gemaakt worden.

 

Wat levert VBHC op?

Door het digitaal in kaart brengen van de verleende zorg met de bijbehorende kosten, kunnen medisch specialisten eenvoudiger aan zorgverzekeraars laten zien wat hun investeringen opleveren. Voor patiënten is VBHC vaak prettig omdat ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan de metingen. Ze worden nauwer betrokken bij hun eigen behandeling en bij de beslissingen die daarbij worden genomen. Een voorbeeld: als je een knieprobleem hebt, is het belangrijk te weten welke zorgverlener de zorg kan verlenen, die aansluit op jouw behoeften en wensen. Het maakt namelijk nogal een verschil of je weer wilt kunnen tuinieren of als wens hebt de marathon te gaan lopen. Op dit moment is het niet altijd helder welke zorgverlener de beste zorg levert die bij jouw doel als patiënt past. Tegelijkertijd krijgt de zorgverlener door het toepassen van VBHC beter inzicht in de behoeften en wensen van de patiënt, zodat de zorgverlener de behandeling daarop kan aansluiten.

 

Met patiëntervaringen samen beslissen

Om de kwaliteit van zorg te kunnen meten en het zorgproces in kaart te brengen, is een goed ingerichte IT-oplossing cruciaal. Philips VitalHealth QuestManager is een oplossing om zorgdata te verzamelen, op te slaan, te beheren en te analyseren. Deze applicatie ondersteunt u bij het uitvoeren van diagnose-, kwaliteits- en effectmetingen binnen de zorg. Door de vragenlijst op verschillende momenten te laten invullen door de patiënt, krijgt de zorgverlener inzicht in het verloop van het zorgtraject. Hierdoor kan de zorg waar nodig worden bijgestuurd. De uitkomsten kunnen weer worden gedeeld met de patiënt, zodat deze extra betrokken wordt bij zijn eigen behandeling.

 

In de bibliotheek van QuestManager bevinden zich verschillende Patiënt-Reported Outcome Measures (PROMs) en Routine Outcome Monitoring (ROM)-vragenlijsten. Ook is het mogelijk de bibliotheek aan te vullen met eigen vragenlijsten.

Lees hier de casestudy van het Martini ziekenhuis

 

Samen voor de beste zorg is het motto van het Martini ziekenhuis in Groningen. Vanuit deze gedachte ontstond in 2015 de wens voor effectievere en persoonsgerichtere consulten. Het ziekenhuis verdiepte zich in shared decision making en ging op zoek naar een manier om dit waar te maken.

Lees hier de casestudy van het Martini ziekenhuis

 

Samen voor de beste zorg is het motto van het Martini ziekenhuis in Groningen. Vanuit deze gedachte ontstond in 2015 de wens voor effectievere en persoonsgerichtere consulten. Het ziekenhuis verdiepte zich in shared decision making en ging op zoek naar een manier om dit waar te maken.

Als uitkomsten meten niet voldoende is
Voor de toekomst van de zorg is meer nodig


Er komen steeds meer patiënten bij in Nederland die complexe zorg nodig hebben. Om tot betere zorg te komen, bieden wij een speciaal softwarepakket aan dat gericht is op het betrekken van patiënten en zorgverleners met uitkomsten meten, samen beslissen en zelfmanagement. Zo werken de applicaties QuestManager en Engage samen voor optimale zorgverlening.
Meer regie voor patiënten

Meer regie voor patiënten

Dossierinzage, communicatie met zorgverleners en zorg op afstand. Geschikt voor VIPP.
QuestManager
Uitkomsten meten
Efficiënte afname en verwerking van PROMs, ROM en kwaliteitsregistratie, voor ziekenhuis en GGZ.
QuestManager
Martini heeft gemiddeld een responspercentage van 77% op de vragenlijsten in QuestManager
Philips VitalHealth heeft wereldwijd 4.895.478 patiënten onder haar hoede
Wereldwijd verbetert Philips VitalHealth de zorg voor 4.895.478 patienten met haar oplossingen.
Zorguitkomsten verzamelen
Digitale auto-anamnese
Digitale auto-anamnese
Zorguitkomsten verzamelen, vergelijken en terugrapporteren

Snelle start, zonder zorgen


Philips VitalHealth is meer dan alleen een softwareleverancier. Bij ons bent u verzekerd van ondersteuning bij implementatie van begin tot eind. Tegelijkertijd staan onze accountmanagers graag voor u klaar en wordt onze supportafdeling met een negen gewaardeerd door onze klanten. Wij willen niet alleen verantwoordelijk zijn voor uw vraag van vandaag, maar denken ook strategisch mee met uw vragen voor de toekomst.

Meer weten over onze oplossingen?

*

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Door uw reden voor contact op te geven, kunnen wij u beter van dienst zijn.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Final CEE consent

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.