Nieuwscentrum
Toekomst van operaties

mrt 22, 2023

Een operatie in 2033; wat zal er anders zijn?

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

Betere en gepersonaliseerde behandelingen, een kortere hersteltijd na een operatie en een hogere kwaliteit van zorg voor patiënten wereldwijd, zijn veranderingen die we allemaal willen zien. Het klinkt als de toekomst, maar Image Guided Therapy (IGT) of beeldgestuurde therapie is een van de technologieën die momenteel al wordt ingezet.

De gezondheidszorg verandert snel. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van Augmented Reality (AR), robotica en kunstmatige intelligentie (AI). Deze ontwikkelingen leiden tot betere uitkomsten en bieden een betere ervaring aan de arts én aan de patiënt. Volgens Atul Gupta, Chief Medical Officer bij Philips, is er nog veel meer mogelijk om levensbedreigende aandoeningen in één keer te kunnen behandelen. In een blog deelt hij hoe operaties in 2033 eruit zullen zien.

Artsen kunnen sneller helpen

Met nieuwe technologie kunnen zorgverleners sneller een diagnose stellen bijvoorbeeld via monitoringsgegevens en eerder behandelen. Hierdoor worden de uitkomsten van patiënten beter, een goed voorbeeld is een herseninfarct, elke minuut sterven 2 miljoen hersencellen af, hoe sneller je behandelt hoe beter de uitkomsten van de behandeling zijn.

Techniek ondersteunt behandelingen

We zullen nog veel meer kunnen met AI en AR, soms zal er slechts één operatie nodig zijn voor behandeling van longkanker. AI kan een 3D-model maken voor de behandeling en helpen om deze heel precies uit te voeren zodat de zorgverlener met een geavanceerde radiofrequentie-ablatie techniek de cellen kapot kan maken.

Mobiele operatiekamers

De zorg kan ook dichter bij de patiënt gebracht worden. Atul gelooft dat het in 2033 mogelijk is om mobiele operatiekamers te maken om patiënten thuis te behandelen. Dit maakt het makkelijker om patiënten die moeite hebben met het bereiken van ziekenhuizen toch te helpen.

Nieuwe manieren om de binnenkant van het lichaam te visualiseren

Het opereren van hart- en vaatziekten ging vroeger gepaard met ingrijpende open operaties, tegenwoordig kunnen we steeds vaker minimaal invasieve operaties uitvoeren – in de toekomst zal dit ook kunnen in landen zoals India.

Daarvoor gebruiken artsen licht in plaats van röntgenstralen, waarmee ze live door het lichaam kunnen navigeren in 3D. Dit betekent dat er geen straling meer nodig is, waardoor deze behandelingen veiliger zijn voor zowel de patiënt als de arts.

De toekomst van opereren in 2033 bevat aanzienlijke technologische vooruitgang en innovatie. Het is essentieel dat medische professionals en beleidsmakers samenwerken om deze technologische veranderingen te omarmen en de best mogelijke zorg voor iedereen te garanderen.

Philips Azurion

Surgery in 2033; what will be different?  

Better and personalized treatments, shorter recovery time after surgery and higher quality of care for patients worldwide are changes we all want to see. It sounds like the future, but Image Guided Therapy (IGT) is one of the technologies already being deployed today.

Healthcare is changing rapidly. Consider, for example, the use of Augmented Reality (AR), robotics and artificial intelligence (AI). These developments lead to better outcomes and provide a better experience for both the physician and the patient. According to Atul Gupta, Chief Medical Officer at Philips, much more is possible to treat life-threatening conditions all at once. In a blog, he shares what surgeries will look like in 2033.  

Doctors can help faster

With new technology, healthcare providers can diagnose more quickly, for example, through monitoring data, and treat earlier. This will improve patient outcomes. A good example is a brain infarct. Every minute 2 million brain cells die, the faster you treat the better the outcomes of treatment.

Technology supports treatments

We will be able to do much more with AI and AR, sometimes only one surgery will be needed to treat lung cancer. AI can create a 3D model for the treatment and help carry it out very precisely so the health care provider can use an advanced radio frequency ablation technique to destroy the cells.

Mobile operating rooms

Care can also be brought closer to the patient. Atul believes that by 2033 it will be possible to create mobile operating rooms to treat patients at home. This will make it easier to still help patients who have difficulty getting to hospitals.

New ways to visualize the inside of the body

Operating on cardiovascular disease used to involve invasive open surgery, today we can increasingly perform minimally invasive surgery - in the future, this will be possible in countries such as India.

For this, doctors use light instead of X-rays, which they can use to navigate live through the body in 3D. This eliminates the need for radiation, making these treatments safer for both the patient and the doctor.

The future of surgery in 2033 includes significant technological advances and innovation. It is essential that medical professionals and policy makers work together to embrace these technological changes and ensure the best possible care for all.

Deel op social media

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/blogs/2023/20230322-een-operatie-in-2033-wat-zal-er-anders-zijn.html Link gekopieerd

Onderwerpen

Author

Atul Gupta

Atul Gupta

Chief Medical Officer, Image Guided Therapy

Atul Gupta, MD is Chief Medical Officer at Philips’ Image Guided Therapy and a practicing interventional radiologist. Prior to joining Philips in 2016, Atul served on Philips’ International Medical Advisory Board for more than 10 years. 

 

Atul continues to perform both interventional and diagnostic radiology in suburban Philadelphia, in both hospital and office-based lab settings. He has been repeatedly recognized as top physician for his specialty in the media and serves on several advisory boards. He has also published and lectured internationally on a range of interventional procedures.

Click here to read moreClick here to read less

Follow me on

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.