Nieuwscentrum
Friend in the park

dec 11, 2023

Philips Mensenrechtenrapport 2023 – voortdurende vooruitgang

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

Philips is toegewijd aan het verantwoord handelen ten opzichte van de planeet en de samenleving, zoals ook weerspiegeld in onze ESG-toezeggingen (Environmental, Social and Governance). Ons Mensenrechtenrapport 2023 en de concrete acties die het bevat, illustreren onze voortdurende focus op het integreren van onze ESG-prioriteiten in onze wereldwijde bedrijfspraktijken.

Marnix van Ginneken

Chief ESG & Legal Officer, Royal Philips

Het handhaven van mensenrechten is een essentieel onderdeel van verantwoord en duurzaam zakendoen en vormt een sleutelelement van het Environmental Social and Governance (ESG)-kader van het bedrijf dat onze bedrijfsstrategie begeleidt.

Het Mensenrechtenrapport 2023 van Philips, gepubliceerd voor de Internationale Dag van de Mensenrechten op 10 december, geeft details over de toewijding van het bedrijf aan het handhaven van mensenrechten en de vooruitgang die Philips het afgelopen jaar heeft geboekt.

Het beperken en aanpakken van operationele en supply chain-risico's

Gedurende de afgelopen vijf jaar heeft het Mensenrechten Impact Assessment-programma van Philips zich gericht op het verkrijgen van inzichten, het bevorderen van constructieve dialogen en het beperken van mogelijke risico's voor de mensenrechten van Philips-werknemers. Na de uitbreiding van het programma in 2022 heeft Philips in 2023 Mensenrechten Impact Assessments uitgevoerd op zijn locaties in Pune (India) en Varginha (Brazilië), in overeenstemming met de toezegging om HRIAs uit te voeren op 100% van zijn risicolocaties tegen 2023. Terwijl het bedrijf naar de toekomst kijkt, ligt de primaire focus op het verbeteren van deze locaties door een speciale nadruk op volwassenheid en capaciteitsopbouw.

Als verantwoordelijk bedrijf is Philips toegewijd aan het veiligstellen van een sterke, stabiele en duurzame supply chain om ons in staat te stellen de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren. Als onderdeel hiervan heeft het beloofd de levens van één miljoen werknemers in de toeleveringsketen tegen 2025 te verbeteren. Het Supplier Sustainability Performance-programma van het bedrijf, geïmplementeerd in 2016, heeft geleid tot verbeterde arbeidsomstandigheden, verminderd risico op ernstige verwondingen en verminderde de negatieve milieu-impact van onze leveranciers. Philips blijft ook investeren in het versterken van de diversiteit van leveranciers, met als doel om tegen 2024 de totale uitgaven aan diverse leveranciers in Noord-Amerika te verdubbelen.

Het opbouwen van een meer diverse en inclusieve onderneming

Philips blijft zijn inspanningen versterken om een meer inclusieve cultuur op te bouwen, waarin mensen worden gewaardeerd en geaccepteerd om wie ze zijn, en waar iedereen zichzelf kan zijn.

Volledige en gelijke deelname van vrouwen is cruciaal voor het bevorderen van innovatie, productiviteit en duurzame economische groei. In 2023 kwam Philips dichter bij zijn doelstelling van 35% genderdiversiteit in leidinggevende posities tegen 2025, waarbij vrouwen momenteel 31% van die functies vertegenwoordigen. In september van dit jaar ondertekende Philips' CEO Roy Jakobs de UN Women's Empowerment Principles (WEPs) om de toewijding van het bedrijf aan gendergelijkheid verder te versterken. Deze principes bieden richtlijnen aan bedrijven voor het bevorderen van gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen op de werkvloer, in de markt en in de gemeenschap.

Maar het is niet alleen genderdiversiteit waarop het bedrijf zich richt. Employee Resource Groups bieden een inclusieve ruimte voor werknemers en worden een steeds belangrijker mechanisme om vooruitgang binnen onze organisatie te stimuleren. Voortbouwend op een inaugureel mentorschapproject in samenwerking met de Black Employee Resource Group in 2022, gericht op bewustwording en het bestrijden van racisme, werd in 2023 een tweede programma afgerond in samenwerking met de Black, Latin en Asian Employee Resource Groups.

Streven naar verbetering van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg

Gezondheid is een fundamenteel mensenrecht. Toch heeft de helft van de wereldbevolking geen toegang tot de gezondheidsdiensten die ze nodig heeft, en wereldwijde drukfactoren zoals klimaatverandering, conflicten, ziekte-uitbraken en de toename van chronische ziekten verstoren gezondheidssystemen en vertragen de vooruitgang naar gezondheid voor iedereen.

Als leider in gezondheidstechnologie kan Philips een verschil maken door de toegang tot duurzame gezondheidszorg te verbeteren.

Samenwerking tussen de publieke en private sector is essentieel om een betekenisvolle impact te genereren en vormt een kernkenmerk van het naleven van de doelstellingen en ESG-toezeggingen van Philips. Via partnerschappen met gedeelde waarde creëert het bedrijf innovatieve digitale oplossingen en nieuwe zakelijke en financieringsmodellen die zowel duurzaam als schaalbaar zijn.

In november kondigde Philips aanvullende financiering aan van de Bill & Melinda Gates Foundation, waarmee het sinds 2021 samenwerkt om wereldwijd de ontwikkeling van AI-algoritmen voor de Philips Lumify Handheld Ultrasound te versnellen. De AI-algoritmen vereenvoudigen zes belangrijke metingen tijdens de zwangerschap, en vroege resultaten in Kenia hebben aangetoond dat de technologie heeft bijgedragen aan beter geïnformeerde besluitvorming bij het triëren van zwangere vrouwen. De nieuwe financieringsimpuls zal verdere ontwikkeling van het instrument ondersteunen voor achtergestelde gemeenschappen wereldwijd.

Philips integreert ook op verantwoorde wijze AI en data science in zijn proposities om klinische besluitvorming te ondersteunen, de toegang tot gezondheidszorg te vergroten en de kwaliteit en efficiëntie van gezondheidsdiensten te verbeteren, vooral in medisch onderbediende gemeenschappen.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Pieter de Meer

Pieter de Meer
PR & Communications Manager Health Systems Benelux
Tel.: +31 6 25 26 90 65

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.