Dichter bij Vermeer

mrt 16, 2023

Philips en Rijksmuseum brengen Johannes Vermeer dichter bij mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

Het melkmeisje en andere werken van Johannes Vermeer gaan dit jaar op rondreis in verpleeg- en verzorgingshuizen door heel Nederland. Het Rijksmuseum en Philips brengen levensechte replica's van Vermeers schilderijen naar mensen die zelf niet naar het museum kunnen. De aftrap van het gezamenlijke project ‘Dichter bij Vermeer’ was gisteren bij Zorgcirkel Novawhere in Purmerend.

Voor ‘Dichter bij Vermeer’ is een kabinet in de Eregalerij nagemaakt, met levensechte ingelijste replica's van de vier schilderijen van Vermeer uit de collectie van het Rijksmuseum: De liefdesbrief, De brieflezende vrouw, Het melkmeisje en Het straatje. De werken zijn speciaal uitgelicht en op een lagere hoogte geïnstalleerd, zodat mensen in een rolstoel de schilderijen goed kunnen zien.

Dichter bij Vermeer

Door het hele land

In ruim 50 weken trekt de Vermeer-tour door het hele land. Er zijn drie kabinetten gemaakt en de presentatie blijft op elke locatie drie weken te zien. Alle bewoners ontvangen een brochure met informatie. Daarnaast zijn er een quiz en workshop ontwikkeld om mensen nog meer te leren over de kunstenaar en zijn meesterwerken. Medewerkers van Philips worden getraind tot Vermeer-gids en kunnen op aanvraag meer vertellen over de werken van Vermeer.

Levens beter maken met kunst

Het initiatief past binnen de gezamenlijke missie om levens van mensen beter te maken door ze in aanraking te brengen met kunst. Een eerder voorbeeld hiervan was het succesvolle ‘Nachtwacht on tour’. Vier levensgrote replica’s van Rembrandts meesterwerk reisden langs ziekenhuizen en verpleeghuizen. Meer dan 10.000 ouderen en kwetsbaren kwamen op deze manier in aanraking met het bekendste schilderij van Nederland. Twintig Philips-vrijwilligers werden opgeleid tot Nachtwacht-expert en vertelden het verhaal achter het meesterwerk.

Dichter bij Vermeer

Verpleeghuizen en seniorencomplexen die interesse hebben in dit project, kunnen zich aanmelden via de website van het Rijksmuseum.

Dichter bij Vermeer

Philips and Rijksmuseum bring Johannes Vermeer closer to people in nursing and care homes

The Milkmaid and other works by Johannes Vermeer will tour nursing and care homes throughout the Netherlands this year. The Rijksmuseum and Philips are bringing lifelike replicas of Vermeer's paintings to people who cannot visit the museum themselves. The kickoff of the joint project 'Dichter bij Vermeer' was yesterday at Zorgcirkel Novawhere in Purmerend.

For 'Dichter bij Vermeer,' a cabinet in the Gallery of Honor was recreated, with lifelike framed replicas of Vermeer's four paintings from the Rijksmuseum's collection: The Love Letter, The Woman Reading a Letter, The Milkmaid and The Little Street. The works are specially lit and installed at a lower height so that people in wheelchairs can see the paintings clearly.

Dichter bij Vermeer

Throughout the country

In more than 50 weeks, the Vermeer tour travels throughout the country. Three cabinets have been created and the presentation will remain on display at each location for three weeks. All residents receive a brochure with information. In addition, a quiz and workshop have been developed to teach people even more about the artist and his masterpieces. Philips employees are being trained as Vermeer guides and can share more about Vermeer's works upon request.

Making lives better with art

The initiative fits within the joint mission to make people's lives better by putting them in touch with art. An earlier example of this was the successful ‘Night Watch on tour’. Four life-size replicas of Rembrandt's masterpiece traveled to hospitals and nursing homes. In this way, more than 10,000 elderly and vulnerable people met the Netherlands' most famous painting. Twenty Philips volunteers were trained as Night Watch experts and told the story behind the masterpiece.

Dichter bij Vermeer

Nursing homes and senior citizen complexes interested in this project can sign up through the Rijksmuseum website.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.