Nieuwscentrum
masthead Noah PSV Foundation l

aug 22, 2019

Noah en zijn team trainen met de PSV Foundation: sport moet toegankelijk zijn voor iedereen

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

For English - see below

Een grote sporttas staat langs de kant van het veld. Met daarin vandaag geen ballen, maar een enorme beker. En Noah (17) mag ermee op de foto. Want speciaal voor hem heeft Harry Lubse vandaag de UEFA Cup ‘77/78 meegenomen naar PSV Campus De Herdgang. Harry speelde in het team van PSV dat meer dan veertig jaar geleden de UEFA Cup won. Tegenwoordig is hij actief betrokken bij de PSV Foundation als hoofdambassadeur van Walking Sports. Noah krijgt vandaag van twee coaches van deze foundation een voetbalclinic. Samen met drie van de jongeren die hij al wist te werven voor zijn voetbalteam. Noah heeft een droom en is, samen met de PSV Foundation, de Philips Foundation en Young Impact, op weg naar het verwezenlijken daarvan.

 

Noah wil een voetbalteam oprichten, het liefst een hele competitie, inclusief toernooien. Maar een team dat ‘gewoon’ competitie kan spelen, zou al heel wat zijn om mee te beginnen. Dat klinkt simpel; ‘ga gewoon bij een club’. Zou je denken. Maar voor heel veel kinderen die net als Noah niet thuis kunnen wonen door omstandigheden, is dat niet zo eenvoudig. En juist dat is waar hij voor wil gaan, dat ook zij samen kunnen voetballen in de competitie. Dus wendde hij zich tot Young Impact met zijn verhaal en challenge. Hij maakte indruk en Young Impact wilde hem helpen. De Philips Foundation werd ingeschakeld, die hem koppelde aan de PSV Foundation.

Noah en zijn team trainen met de PSV Foundation: sport moet toegankelijk zijn voor iedereen

Peptalk

En zodoende staat hij nu op een zonnige middag op het Mark van Bommel-veld. Met zijn teamgenoten Diangelo (16), Amber (16) en Lishaira (16). Thijmen en Terence, twee andere teamgenoten, kunnen er helaas niet bij zijn. Maar onder de bezielende leiding van Harm Oppers en Stanley Verbeek, coaches van de PSV Foundation gaat het viertal in ieder geval aan de slag met een stevige training. Harry Lubse kijkt toe en moedigt ze aan. Vooraf heeft hij het groepje een peptalk gegeven. Ze wisten niet wie hij was, maar zijn erelijst als voormalig voetballer van PSV maakt indruk. Zelf kijkt hij met veel plezier naar het jonge groepje, waar het er tijdens een partijtje pittig aan toegaat.

Bewegen is gezond en sociaal contact is belangrijk.

Harm Oppers

PSV Foundation

Harm en Stanley spelen zelf mee en genieten er duidelijk van. Harm: “Normaal begeleiden we het walking football, een seniorvriendelijke manier van sport en amputatievoetbal. Want bewegen is gezond en sociaal contact is belangrijk. Dit is wel even andere koek. Maar de doelstelling blijft hetzelfde: sport toegankelijk maken voor iedereen en daarmee het welzijn van mensen positief beïnvloeden.” 

De PSV Foundation en Noah streven daarmee hetzelfde na en passen goed bij elkaar. Net als de teamleden die Noah ondertussen om zich heen heeft verzameld. “Maar we zijn er nog niet”, zegt hij na afloop van de training. Zijn eerste doel voor nu: meer teamleden verzamelen. “Daar ben ik druk mee bezig binnen de organisatie waar ik woon. Daarna zet ik de volgende stappen.”

 

Meer lezen over Noah?

Deel 1: Noah jaagt met behulp van Philips en PSV zijn droom na: een eigen voetbalteam

Deel 2: Noah pakt door!

 

Over Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG; AEX: PHIA) is een toonaangevende aanbieder van gezondheidstechnologie die zich richt op het verbeteren van de gezondheid van mensen en het bereiken van betere zorgresultaten binnen het gehele gezondheidscontinuüm, van gezond leven en preventie tot diagnostiek, behandeling en thuiszorg. Philips maakt gebruik van geavanceerde technologieën en diepgaand inzicht in klinische toepassingen en de behoeften van consumenten om geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen. Het hoofdkantoor van Philips is gevestigd in Nederland. De onderneming is marktleider op het gebied van diagnostische beeldvorming, beeldgestuurde behandelingen, medische IT-toepassingen, patiëntbewaking, thuiszorgsystemen en gezondheidstoepassingen voor consumenten. Met wereldwijd circa 78.000 medewerkers en verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen genereerden de activiteiten op het gebied van gezondheidstechnologie in 2018 een omzet van 18,1 miljard euro. Voor nieuws over Philips kunt u terecht op www.philips.nl/nieuwscentrum

Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Over Philips Foundation

De Philips Foundation is een geregistreerde liefdadigheidsorganisatie die in juli 2014 is opgericht als het centrale platform voor de MVO-activiteiten van Philips. In het verlengde van Duurzaam Ontwikkelingsdoelstelling 3 (Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden) en 17 (Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling) van de Verenigde Naties, heeft de Philips Foundation als missie de ongelijkheid in de gezondheidszorg terug te dringen door achtergestelde gemeenschappen toegang te bieden tot hoogwaardige gezondheidszorg. Dit doen we door gebruik te maken van de expertise, innovatieve producten en oplossingen van Philips, door samen te werken met belangrijke partners over de hele wereld en door financiële steun te bieden aan samenwerkingsactiviteiten. Meer informatie over de Philips Foundation is te vinden op www.philips-foundation.com.

Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Over Young Impact

Young Impact gelooft dat jongeren de wereld positief kunnen veranderen. Allemaal.

Dat zij de energie en het talent hebben om impact te maken. Impact op anderen, op de wereld, op henzelf.Wij verbinden ze. Laten ze elkaar inspireren. Het ene verhaal is de inspiratie voor een volgend verhaal. Samen zetten we iets in beweging, samen maken we positieve impact. Stap voor stap. Verhaal voor verhaal. Grote impact start met een kleine beweging. Het enige wat ze nodig hebben is een vonk, dat kleine beetje energie dat ambitie en talent in beweging zet. Wij zijn die vonk, we start something. Wij zijn Young Impact. https://youngimpact.nl

Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Over PSV Foundation

PSV draagt al meer dan honderd jaar op een positieve manier bij aan de hedendaagse maatschappij. De maatschappelijke sportvereniging voor Philips-medewerkers is uitgegroeid tot een internationale voetbalclub waar betrokken ondernemen hoog in het vaandel staat. Sinds januari 2017 zijn deze maatschappelijke activiteiten van PSV ondergebracht in de PSV Foundation. De PSV Foundation wil verbondenheid stimuleren, voetbal- en levensvaardigheden positief beïnvloeden en een gevoel van trots creëren. Het doel van de stichting is het aanmoedigen en ondersteunen van iedereen die deelgenoot is van een programma van de maatschappelijke stichting.

Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Noah and his team are training with the PSV Foundation: sport must be accessible to everyone

A large sports bag lays aside the pitch. With no balls in it today, but a huge cup. And Noah (17) may hold it. Especially for him, Harry Lubse took the UEFA Cup '77/78 to PSV Campus De Herdgang. Harry played in the PSV team that won the UEFA Cup more than forty years ago. Today, he is actively involved in the PSV Foundation as Chief Ambassador of Walking Sports. Today, Noah will gets his own football clinic from two coaches of this foundation. Together with three of the youngsters he already managed to recruit for his football team. Noah has a dream and, together with the PSV Foundation, the Philips Foundation and Young Impact, is on his way to achieving it.

 

Noah wants to set up a football team, preferably an entire competition, including tournaments. But a team that can participate in the competition would be a lot aldready to start with. That sounds simple; 'just join a club'. You'd think. But for many children who, like Noah, can't live at home due to circumstances, it's not that easy. And that's exactly what he wants to go for: that they too can play soccer together in a league. So he turned to Young Impact with his story and challenge. Young Impact decided to help him. Then the Philips Foundation was called in, which linked him to the PSV Foundation as well.

Noah en zijn team trainen met de PSV Foundation: sport moet toegankelijk zijn voor iedereen

Pep talk

And so here he is, on a sunny afternoon on the Mark van Bommel field. With his teammates Diangelo (16), Amber (16) and Lishaira (16). Thijmen and Terence, two other teammates, are unfortunately unable to attend. But under the inspiring leadership of Harm Oppers and Stanley Verbeek, coaches of the PSV Foundation, the foursome will at least start with a solid training. Harry Lubse looks on and encourages them. He gave the group a pep talk beforehand. They didn't know who he was, but his honorary list as a former PSV footballer impressed them. He looks with great pleasure at the young group, who play a fanatic game of football.

Exercise is healthy and social contact is important.

Harm Oppers

PSV Foundation

Harm and Stanley play along themselves and clearly enjoy it. Harm: "Normally we accompany walking football, a senior-friendly way of sports and amputation football. Because exercise is healthy and social contact is very important. Playing football with this young group of course is different. But the objective remains the same: to make sport accessible to everyone and thus positively influence the well-being of people." 

Noah en zijn team trainen met de PSV Foundation: sport moet toegankelijk zijn voor iedereen

The PSV Foundation and Noah pursue the same goal and that makes them a good fit. Just like the team members that Noah has gathered around him in the meantime. "But we're not there yet", he says after the training. His first goal for now is to find more team members. "That's what I'm working on right now within the organization where I live. Then I'll take the next steps."

 

Read more about Noah?

Part 1: Noah pursues his dream with the help of Philips and PSV: his own football team

Part 2: Noah pushes through! (Dutch only)

 

Deel op social media

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/articles/2019/20190822-noah-en-zijn-team-trainen-met-de-psv-foundation-sport-moet-toegankelijk-zijn-voor-iedereen.html Link gekopieerd

Onderwerpen

Contact

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.