Jet-Net

Investeren in de toekomstige generatie  

Welkom bij Philips Jet-Net. Deze site is voor iedereen die wil weten hoe je jonge mensen kunt interesseren voor technologie. Om er mee te spelen, je in te verdiepen en er een loopbaan in op te bouwen. Samen met meer dan 87 Nederlandse technologiebedrijven en 22 partners spant Philips zich hier voor in. Door prikkelende activiteiten te ontwikkelen voor middelbare scholieren, door ze te laten beleven hoe uitdagend techniek kan zijn en te laten zien hoe leuk het is om eraan te werken.

 

Op deze site vind je alles over het hoe en waarom van Jet-Net, de activiteiten die binnen Philips plaatsvinden, zoals workshops en gastlessen en de verslagen en foto's die tijdens deze activiteiten gemaakt zijn. Ook kun je allerlei lesmateriaal downloaden en ook aan diverse 'links' is aandacht besteed.

 

Nederland wil een vooraanstaande plaats innemen in de Europese kenniseconomie. Dat lukt alleen met voldoende hoogopgeleide technische specialisten. Jongeren hebben vaak een stereotiep beeld van bètatechnische beroepen. Op school komen ze weinig in aanraking met de praktijk en sluiten de exacte vakken vaak niet aan op hun belevingswereld. Hierdoor kiezen te weinig leerlingen voor een exact profiel of een bèta studie.

Landelijk Coördinatiebureau Jet-Net

 

Jet-Net heeft een landelijk coördinatie bureau in Den Haag en een gezamenlijke website.

 

Jet-Net website

Jet-Net Junior

 

Het doel van Jet-Net Junior is om leerlingen tot 12 jaar op een positieve manier in aanraking te laten komen met wetenschap en technologie.

 

Jet-Net Junior website

Techniekpact

 

Het pact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen.

 

Techniekpact website

Platform Bèta Techniek 

 

Jet-Net is onderdeel van het Platform Bèta Techniek, door het ministerie van OC&W in het leven geroepen.

 

Platform Bèta Techniek website

VHTO

 

Philips deed ook in 2013 weer mee met Girlsday. Lees verder op de website van het VHTO.

 

VHTO website

Eerst de Klas

 

Philips is zeer nauw betrokken bij “Eerst de klas”, een gezamenlijk initiatief met het ministerie van OC&W om getalenteerde studenten te stimuleren docent te worden.

 

Eerst de Klas website

Nederlands Debat Instituut

 

In 2014 zullen wederom debatwedstrijden worden georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Debat Instituut. Detailinfo volgt.

 

Nederlands Debat Instituut website

inGenious

 

inGenious is een gezamenlijk initiatief gelanceerd door European Schoolnet en de Europese Ronde Tafel van Industrialisten (ERT) dat beoogt de belangstelling van jonge Europeanen voor het onderwijs in de natuurwetenschappen en loopbanen te versterken.

 

inGenious website