okt 29, 2021

Philips kondigt ambitieus duurzaamheidsprogramma aan om de uitstoot van broeikasgassen in toeleveringsketen aanzienlijk te verminderen


De doelstelling van Philips is om in 2025 ten minste 50% in te kopen bij leveranciers die zich committeren aan wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor het verminderen van de CO₂-uitstoot; Philips intensiveert daarmee het programma voor het ondersteunen en stimuleren van leveranciers

Philips introduceert een ambitieus programma om klimaatverandering tegen te gaan. Het bedrijf intensiveert zijn befaamde duurzaamheidsprogramma voor leveranciers, dat als doel heeft dat in 2025 ten minste 50% van zijn leveranciers (gebaseerd op uitgaven) zich committeert aan de wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen (SBT's) voor de vermindering van de CO₂-uitstoot.

 

Als het programma succesvol is, zal het een effect hebben dat zeven keer zo groot is als de reductie van de CO₂-uitstoot van Philips’ eigen activiteiten. De voortgang van dit programma zal elk jaar worden opgenomen in het jaarverslag.

De afgelopen jaren hebben we grote vooruitgang geboekt bij het terugdringen van onze eigen uitstoot van broeikasgassen. We zijn sinds 2020 klimaatneutraal in onze activiteiten en halen al onze elektriciteit uit duurzame energiebronnen.

Frans van Houten

CEO van Koninklijke Philips.

"De afgelopen jaren hebben we grote vooruitgang geboekt bij het terugdringen van onze eigen uitstoot van broeikasgassen. We zijn sinds 2020 klimaatneutraal in onze activiteiten en halen al onze elektriciteit uit duurzame energiebronnen", zegt Frans van Houten, CEO van Koninklijke Philips. "We maken nu gebruik van wat we hebben geleerd om dat succes verder uit te bouwen en op te schalen met onze partners in de toeleveringsketen, waar de algehele impact op het milieu zelfs nog groter kan zijn."

COP26

Philips richt zijn inspanningen op het gebied van CO₂-emissiereductie op drie belangrijke gebieden. Naast product- en bedrijfsmodelinnovatie en koolstofneutraliteit in de eigen bedrijfsvoering, is het verminderen van de CO₂-uitstoot van de toeleveringsketen essentieel voor het nakomen van Philips' commitment om verantwoord en duurzaam te opereren, in lijn met de voorkeursdoelstelling van de Overeenkomst van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5⁰C. Aangezien er dringend overeenstemming moet worden bereikt tijdens de komende klimaattop tussen de partijen in het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (COP26), is Philips vastbesloten het leiderschap van de sector te tonen dat nodig is om klimaatactie te versnellen en samen met zijn klanten en partners in de hele waardeketen te werken aan een veerkrachtigere en duurzamere gezondheidszorg.

 

"We bevinden ons op een kritiek punt in de wereldwijde transitie naar klimaatneutrale, circulaire en hulpbronnenefficiënte economieën en samenlevingen en we moeten nu echt doorpakken", aldus Frans van Houten. "Als een doelgericht bedrijf zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid jegens de samenleving. Wij hebben dan ook duidelijke, ambitieuze toezeggingen gedaan op het gebied van het milieu, de samenleving en corporate governance (ESG) om deze belangrijke verschuiving te ondersteunen en te realiseren. We moedigen zoveel mogelijk bedrijven, klanten en partners in de toeleveringsketen aan om zich te committeren aan klimaatacties en wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen, deze acties uit te voeren en bewijs te leveren van vooruitgang en resultaten door middel van voortdurende, transparante en vergaande rapportage."

 

Voortbouwend op het bestaande uitgebreide supplier sustainability performance-programma, waaraan momenteel meer dan 200 leveranciers deelnemen, zal Philips een actieve rol spelen bij het ondersteunen en stimuleren van zijn leveranciers om de veranderingen tot stand te brengen die nodig zijn om te voldoen aan de wetenschappelijk onderbouwde emissiereductiedoelstellingen binnen hun organisaties. Deze gezamenlijke aanpak zal gericht zijn op structurele verbeteringen die het effect van CO₂-reductieactiviteiten maximaliseren en ook op het bieden van stimulansen, zoals directe steun voor capaciteitsopbouw en voorkeursvoorwaarden voor betalingen, om de toepassing van SBT's door zijn leveranciers te versnellen.

 

Door gebruik te maken van de nieuwste inzichten op het gebied van machine learning en datawetenschap kan Philips de effectiviteit van het programma iteratief optimaliseren, om zo het bereik en de impact ervan te vergroten. Philips zal ook actief onderzoeken of er Virtual Power Purchase Agreements (VPPA's) met leveranciers kunnen worden gesloten, vergelijkbaar met de VPPA's die het al met industriële consortia heeft gesloten, om de financiering van nieuwe duurzame-energieprojecten zoals wind- en zonneparken te ondersteunen en het elektriciteitsnet verder te 'vergroenen'.

Nieuwe studie over de impact van het zorgsysteem in het Verenigd Koninkrijk op het milieu

De wereldwijde gezondheidszorg neemt momenteel ongeveer 4% van de wereldwijde CO₂-uitstoot voor zijn rekening [2]. In de aanloop naar COP26 heeft Philips, als belangrijke partner van het National Health System in het Verenigd Koninkrijk, samen met de Universiteit van Exeter, een wereldwijd toonaangevend onderzoeksinstituut op het gebied van circulaire economie, een onderzoeksproject geïnitieerd om de milieu-impact van het zorgsysteem in het Verenigd Koninkrijk te bestuderen en te evalueren hoe de zorgproducten en -diensten van Philips kunnen bijdragen aan het verminderen van de CO₂-uitstoot van het systeem.

Wereldwijde erkenning

Philips was de eerste aanbieder van gezondheidstechnologie die zijn CO₂-emissiedoelen voor de periode 2020-2040 heeft laten beoordelen, en goedkeuren, door het Science-Based Targets initiative (STBi). En Philips wordt ook door anderen gewaardeerd voor zijn ESG-prestaties: het bedrijf behaalde topposities in de Dow Jones Sustainability-index en de Sustainalytics-ranglijsten en staat al acht opeenvolgende jaren op de CDP Climate Change A-list. In maart 2021 behaalde het bedrijf een ESG-score van 90 uit 100 van S&P Global Ratings, de hoogste score die S&P tot nu toe heeft toegekend. Philips stond in 2020 tweede op de lijst van de 100 meest duurzaam beheerde bedrijven ter wereld van de Wall Street Journal.  

 

*Wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen (SBT's; Science-Based Targets) zijn een reeks doelstellingen die door een bedrijf zijn ontwikkeld om het een duidelijk pad te bieden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Doelstellingen worden als 'wetenschappelijk onderbouwd' beschouwd als zij in overeenstemming zijn met wat de jongste klimaatwetenschap noodzakelijk acht om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen - de opwarming van de aarde beperken tot ruim 2 °C boven het pre-industriële niveau en inspanningen blijven leveren om de opwarming tot 1,5 °C te beperken. Meer informatie: sciencebasedtargets.org

 

[1] Op basis van uitgaven
[2] European Commission, EDGAR - Emissions Database for Global Atmospheric Research, https://edgar.jrc.ec.europa.eu/

Over Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG; AEX: PHIA) is een toonaangevende aanbieder van gezondheidstechnologie die zich richt op het verbeteren van de gezondheid van mensen en het bereiken van betere zorgresultaten binnen het gehele gezondheidscontinuüm, van gezond leven en preventie tot diagnostiek, behandeling en thuiszorg. Philips maakt gebruik van geavanceerde technologieën en diepgaand inzicht in klinische toepassingen en de behoeften van consumenten om geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen. Het hoofdkantoor van Philips is gevestigd in Nederland. De onderneming is marktleider op het gebied van diagnostische beeldvorming, beeldgestuurde behandelingen, medische IT-toepassingen, patiëntbewaking, thuiszorgsystemen en gezondheidstoepassingen voor consumenten. Met wereldwijd circa 78.000 medewerkers en verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen genereerden de activiteiten op het gebied van gezondheidstechnologie in 2020 een omzet van 17,3 miljard euro. Voor nieuws over Philips kunt u terecht op www.philips.nl/nieuwscentrum

Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Media assets

Deel op social media

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.