Nieuwscentrum
masthead Header Lumify Marathon l

okt 17, 2019

Lopen met Lumify: Eindhovense marathon wederom proeftuin voor mobiele echografieoplossing

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

For English see below

Tijdens de Marathon Eindhoven, afgelopen zondag 13 oktober, testten Philips en Usono samen de mobiele echografieoplossing van Philips, Lumify, in combinatie met de ProbeFix Dynamic van Usono. Op deze manier konden de bovenbeenspieren van drie lopers  gemonitord worden tijdens de duurloop van de halve marathon van 21,9 kilometer. 

 

Vanwege het lage gewicht (108 gram) en de mogelijkheid om de Philips Lumify aan te sluiten op een smartphone konden de renners de echoapparatuur gemakkelijk meedragen. Daniëlle Hamelink, social media manager bij Philips, probeerde het uit als één van de drie Lumify-lopers. Dankzij de hoogwaardige beeldkwaliteit werden er haarscherpe beelden gemaakt van haar spieren tijdens het hardlopen. ProbeFix van Usono stabiliseerde de Philips Lumify op het lichaam waardoor er elke kilometer een opname gemaakt kon worden. 

Het ging me om het testen van Lumify en dat loopt natuurlijk toch iets anders dan normaal.

Daniëlle Hamelink

Deelneemster halve marathon

Goed echobeeld

“Het was wel even wennen om met een Lumify aan mijn been te rennen”, vertelde Daniëlle na het voltooien van haar halve marathon. “Ik kreeg ook veel vragen van toeschouwers over het product en waarom ik ermee liep. ”Ze had zich vroeg moeten melden op de TU/e, waar het apparaat aan haar been werd bevestigd en getest werd of het echobeeld goed was. Na een compliment van de onderzoekster over haar mooie spier en enkele testen met rennen op de loopband, was ze er klaar voor. “Ik had geen tijd in mijn hoofd die ik per se wilde halen”, vertelde ze achteraf. “Het ging me dit keer vooral om het testen van Lumify. En dat loopt natuurlijk toch iets anders dan normaal. Maar uiteindelijk heb ik er prima mee gelopen, ook dankzij de ProbeFix, en hebben we goede beelden kunnen maken van mijn spieren.”

Uiteindelijk heb ik er prima mee gelopen, ook dankzij de ProbeFix Dynamic.

Daniëlle Hamelink

Deelneemster halve marathon

Impact op het lichaam

De volgende stap is om de resultaten van de metingen tijdens intensieve duursporten wetenschappelijk te onderzoeken. Deze resultaten zullen meer inzicht geven in de processen die in het lichaam plaatsvinden tijdens intensieve inspanning en wat de impact daarvan is op het lichaam. 

 

De Eindhovense startup Usono werkt samen met Philips en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) aan deze nieuwe manier om spieren te monitoren met echografie. De samenwerking is onderdeel van het ‘Innovation Lab’ van de marathon en draagt bij aan de ambitie om de meest innovatieve marathon ter wereld te worden.  

Running with Lumify: Eindhoven marathon again testing ground for mobile ultrasound solution

During the Marathon Eindhoven, Sunday 13 October, Philips and Usono together tested Philips' mobile ultrasound solution, Lumify, in combination with Usono's ProbeFix Dynamic. In this way, the thigh muscles of three runners could be monitored during the duration of the 21.9-kilometre half marathon. 

 

Because of the low weight (108 grams) and the possibility to connect the Philips Lumify to a smartphone, the riders could easily carry the ultrasound equipment. Daniëlle Hamelink, social media manager at Philips, tried it out as one of the three Lumify runners. Thanks to the high image quality, razor-sharp images were taken of her muscles during the run. Usono's ProbeFix stabilized the Philips Lumify on the body so that a recording could be made every kilometre. 

It was all about testing Lumify and of course that's a bit different than other times when I run.

Daniëlle Hamelink

Participant in the half marathon

Good ultrasound image

"It took some time getting used to running with a Lumify attached to me", Daniëlle said after completing her half marathon. "I also got a lot of questions from spectators about the product and why I carried it.” She checked in early that day at the TU/e, where the device was attached to her leg and tested if the ultrasound image was correct. After a compliment from the researcher about her beautiful muscle and some tests with running on the treadmill, she was ready. "I didn't have a time in my mind that I necessarily wanted to finish in," she said afterwards. "This time it was all about testing Lumify. And of course that's something different than normal runs. But in the end I ran well with it, also thanks to the ProbeFix, and we were able to make good images of my muscles.”

In the end I ran well with it, also thanks to the ProbeFix Dynamic.

Daniëlle Hamelink

Participant half marathon

Impact on the body

The next step is to do scientific research on the results of the measurements during intensive endurance sports. These results will provide more insight into the processes that take place in the body during intensive exercise and what the impact of this is on the body. 

 

The Eindhoven-based startup Usono is working with Philips and the Eindhoven University of Technology (TU/e) on this new way of monitoring muscles with ultrasound. The collaboration is part of the 'Innovation Lab' of the marathon and contributes to the ambition to become the most innovative marathon in the world.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Lumify Marathon artikel

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.