mastheadeerlingen in philips cocreate workshop l

feb 19, 2019

Havo-VWO leerlingen maken kennis met gezondheidstechnologie tijdens Philips Experience Day

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

          

For English see below

 

Tijdens de Experience Day 2019 kwamen 75 havo-vwo leerlingen op bezoek bij Philips op de High Tech Campus om een kijkje te nemen in de wereld van de gezondheidstechnologie. Experience Day is een evenement van Philips om jongeren kennis te laten maken met technologie, en hen te stimuleren om te kiezen voor een baan in de techniek. Het thema van dit jaar: Health & Technology.

 

Tijdens de kick-off vertelt Marcel Meulman, Head of IT Global Services, de leerlingen over de laatste ontwikkelingen en innovaties binnen Philips. “We leven in supergave tijd, waarin de wereld van technologie, data en gezondheid aan elkaar gekoppeld worden – dit brengt nieuwe mogelijkheden voor jou en mij om zelf de controle te nemen over je gezondheid.”, aldus Marcel.  

 

Ook vertelt Marcel over zijn persoonlijke motivatie om voor Philips te werken: “Alle aspecten van ons leven beter en gezonder maken en daadwerkelijk een impact maken op de wereld. Dat is mijn drijfveer iedere ochtend als ik uit bed kom.”

Leerlingen in Philips Cocreate workshop

Mensen in plaats van technologie

Tijdens de Cocreate workshop worden de leerlingen uitgedaagd om oplossingen te bedenken voor het monitoren van baby’s bij vroeggeboorte. Dit gebeurt volgens dezelfde Cocreate methode die Philips met zijn klanten gebruikt om tot creatieve oplossingen te komen. Het winnende idee was een duidelijk voorbeeld van waarom nieuw talent zo belangrijk is voor de techniek; de Virtual Reality bril van het winnende team gooide hoge ogen bij de jury.

 

In het Conference Centre op de High Tech Campus krijgt de groep jongeren een demonstratie te zien van de Lumify, een draagbaar echografie apparaat. Ook kunnen ze de Lumify uitproberen door zelf een echo te maken van een imitatiebaarmoeder.

Ik wilde eigenlijk alleen naar open dagen van economie studies gaan, maar nu wil ik misschien ook wel een keer bij de TU gaan kijken.

Yassine, 5 VWO

Yassine, leerling in 5 VWO van het Huygens Lyceum in Eindhoven, is erg enthousiast over de dag. “Ik vind het leuk dat Philips zich meer richt op mensen in plaats van alleen op technologie. Het beeld dat ik had van Philips is voor mij echt veranderd”, vertelt hij. 

 

“Nu ik hier ben geweest denk ik dat het wel interessant is om misschien iets technisch te gaan doen. Omdat je zo vrij bent en omdat je zelf nieuwe oplossingen en innovaties mag proberen te verzinnen. Ik wilde eigenlijk alleen naar open dagen van economie studies gaan, maar nu wil ik misschien ook wel een keer bij de TU gaan kijken.”

Highschool students get introduced to health technology during Philips Experience Day

During the Experience Day 2019, 75 high school students visited Philips at the High Tech Campus to take a look at the world of health technology. Experience Day is an event by Philips to introduce technology to young people and encourage them to pursue a career in technology. This year's theme: Health & Technology.

 

During the kick-off Marcel Meulman, Head of IT Global Services, tells the students about the latest developments and innovations within Philips. "We live in an amazing time, where the world of technology, data and health are linked together. This creates new opportunities for you and me to take control of our own health," says Marcel. 

 

Marcel also talks about his personal motivation to work for Philips: "Making all aspects of our lives better and healthier and actually making an impact on the world. That is my motivation every morning when I get out of bed.

People rather than technology

During the Cocreate workshop the students are being challenged to come up with solutions for monitoring babies at preterm birth. This is done using the same Cocreate method Philips uses with its customers to come up with creative solutions. The winning idea was a clear example of why new talent is so important for the technique; the winning team's Virtual Reality glasses were highly regarded by the jury.

 

In the Conference Centre at the High Tech Campus, the group of young people will see a demonstration of the Lumify, the Lumify, a portable ultrasound device. They can also try out the Lumify by making an ultrasound of an imitation womb.

I only wanted to go to open days of economics studies, but now I might also want to have a look at the TU.

Yassine, 5 VWO

Yassine, a student in 5 VWO at the Huygens Lyceum in Eindhoven, is very enthusiastic about the day. "I like the fact that Philips focuses more on people rather than just technology. The image I had of Philips has really changed for me," he says. 

 

"Now that I've been here, I think it might be interesting to do something technical. Because you are so free and because you can try to come up with new solutions and innovations yourself. I only wanted to go to open days of economics studies, but now I might also want to have a look at the TU.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Mascha Geerts - Prins

Mascha Geerts - Prins

Communications Manager Philips Innovation Center Eindhoven

Tel.: +31 6 24856782

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.