masthead rita melifonwu en mark van meggelen L

jun 22, 2018

Philips Foundation en Ashoka slaan handen ineen om gezondheidszorg wereldwijd toegankelijker te maken

Gemiddelde leestijd: 2-3 minuten

For English see below

Philips Foundation en Ashoka zijn 6 maanden geleden onder de naam ‘Accelerating Healthcare Access’ gestart met een meerjarige samenwerking om wereldwijd de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren. Door social entrepreneurs in contact te brengen met experts van Philips helpen ze zo de ondernemers om hun ideeën verder te ontwikkelen en de impact te vergroten.

Toegang tot gezondheidszorg

Ashoka is het grootste wereldwijde netwerk van social entrepreneurs, de zogeheten ‘fellows’. Sociale ondernemers die met vernieuwende aanpak complexe maatschappelijke problemen oplossen. Naast financiële ondersteuning bieden ze de fellows de mogelijkheid om gebruik te maken van het netwerk van kennis en talent, om zo hun impact te vergroten. Op deze manier creëren ze een ‘global community’ waardoor meer mensen toegang tot zorg krijgen.

De samenwerking met Ashoka sluit naadloos aan op onze missie om 300 miljoen mensen in kansarme gemeenschappen toegang te bieden tot hoogwaardige gezondheidszorg.

Margot Cooijmans

Directeur Philips Foundation

Philips Foundation directeur Margot Cooijmans en Ashoka Co-directeur Erlijn Sie

Samen impact vergroten

De Philips Foundation en Ashoka hebben hun krachten gebundeld en zijn samen op zoek gegaan naar fellows met slimme ideeën op het gebied van gezondheidszorg. Met de zakelijke kennis en expertise van de experts van Philips wordt bekeken welke obstakels de fellows tegenkomen en hoe de ideeën verder ontwikkeld kunnen worden om de impact te vergroten en meer mensen toegang tot zorg te geven.

 

Eén van deze fellows is Rita Melifonwu. Rita heeft Stroke Action Nigeria opgericht, een organisatie die werkt aan een veelomvattend platform voor toegankelijke zorg voor mensen die een beroerte hebben gehad. Mark van Meggelen, senior director bij Philips heeft haar de laatste 3 maanden ondersteund als strategisch adviseur. Samen keken zij hoe Rita’s impact plan verder ontwikkeld kon worden.

 

“Momenteel zijn er 5 beroerteadviescentra voor alle bijna 200 miljoen inwoners van Nigeria”, aldus Rita Melifonwu. “Met de hulp van Ashoka en hun netwerk van experts hoop ik binnen nu en een jaar 25 centra operationeel te hebben.”

Ashoka fellow Rita Melifonwu met Philips expert Mark van Meggelen
Fotografie: Wendy van Bree

Via de Philips Foundation kunnen experts van Philips hun talent en kennis inzetten ten behoeve van de social entrepreneurs van Ashoka. Mark van Meggelen: “Ik kan mijn kennis en ervaring in de gezondheidszorg inzetten om gedreven social entrepreneurs zoals Rita te helpen de toegang tot het gezondheidsstelsel op grote schaal te verbeteren.”

 

Meer weten? Kijk ook eens op: https://www.philips.com/a-w/foundation/philips-foundation.html. 

Philips Foundation and Ashoka join hands to make healthcare more accessible across the globe


Six months ago, Philips Foundation and Ashoka started a multi-year collaboration under the name "Accelerating Healthcare Access" to improve access to healthcare worldwide. By connecting social entrepreneurs with Philips experts, they support the former to further develop their ideas and to increase their impact. 

Access to healthcare

Ashoka is the largest worldwide network of social entrepreneurs, the so-called "fellows". Social entrepreneurs solving the complex issues faced by society, using an innovative approach. In addition to financial support, they offer the fellows the opportunity to make use of Ashoka's knowledge and talent network, thus increasing their impact. This allows them to create a "global community", giving more people access to healthcare.

The collaboration with Ashoka provides a seamless fit with our mission to offer high-quality healthcare to 300 million people in underprivileged communities.

Margot Cooijmans

Director Philips Foundation

Increasing our impact together

The Philips Foundation and Ashoka have joined forces and together they went in search of fellows with meaningful ideas in the healthcare field. Philips' business knowledge and subject matter expertise is used to identify the obstacles faced by the fellows, and how their ideas can be further developed to increase their impact and provide access to healthcare to more people.

 

One of these fellows is Rita Melifonwu. Rita established Stroke Action Nigeria, an organization working to provide a comprehensive platform for accessible care for people who have suffered a stroke. Mark van Meggelen, senior director at Philips, supported her as strategic advisor for the past 3 months. Together, they looked into how Rita's impact plan could be further developed.

 

"Currently there are 5 centers offering advice to stroke victims for all of Nigeria's nearly 200 million inhabitants", says Rita Melifonwu. "Using the support provided by Ashoka and their expert network, I hope to have 25 centers operational within a year from now."

The Philips Foundation enables Philips experts to put their talent and knowledge to use in support of Ashoka's social entrepreneurs. Mark van Meggelen: "I can make use of my knowledge and experience in healthcare to help social entrepreneurs such as Rita improve access to the healthcare system on a larger scale."

 

Would you like to know more? Then you might care to visit: https://www.philips.com/a-w/foundation/philips-foundation.html

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.