Welkom bij Philips Jet-Net Research. Deze site is voor iedereen die wil weten hoe je jonge mensen kunt interesseren voor technologie. Om er mee te spelen, je in te verdiepen en er een loopbaan in op te bouwen. Samen met meer dan 84 Nederlandse  technologiebedrijven en 22 partners spant Philips zich hier voor in. Door prikkelende activiteiten te ontwikkelen voor middelbare scholieren, door ze te laten beleven hoe uitdagend techniek kan zijn en te laten zien hoe leuk het is om eraan te werken.

Op deze site vind je alles over het hoe en wsaarom van Jet-Net, de activiteiten die binnen Philips Research plaatsvinden, zoals workshops en gastlessen en de verslagen en foto's die tijdens deze activiteiten gemaakt zijn. Ook kun je allerlei lesmateriaal downloaden en ook aan diverse 'links' is aandacht besteed.


Vind je het leuk om met jongeren om te gaan? Wil je ze iets overbrengen van jouw enthousiasme voor techniek? Kijk dan verder en neem contact op met 
Jet-Net Research.