Innovation that
matters to you

Kan point-of-care-echografie de spoedeisende zorg verbeteren? Absoluut.

Randy Hamlin

Wat zou er gebeuren als we een kortere responstijd voor artsen en minder verplaatsingen van patiënten op de Spoedeisende Hulp konden realiseren? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat patiënten dan meer persoonlijk contact met hun zorgverleners zouden hebben, wat tot betere zorg en grotere patiënttevredenheid zou leiden.1 Dit is precies wat kan worden bereikt met echografie aan het bed, ook ‘point-of-care-echografie’ (POC-echografie) genoemd. Toch maakt meer dan de helft van de SEH-artsen hier nog steeds geen gebruik van.2

Er is steeds meer bewijs voor de voordelen van POC-echografie.2 POC-echografie geeft SEH-artsen toegang tot actuele klinische informatie, zodat triage en diagnostiek van patiënten sneller kunnen verlopen.3 Tijd is altijd een kostbaar goed op de SEH en helemaal wanneer een patiënt moet worden gereanimeerd of de SEH wordt overspoeld door patiënten die allemaal direct aandacht nodig hebben. Vanwege de grote snelheid en nauwkeurigheid van echografie aan het bed bij de triage en diagnostiek wordt deze vorm van echografie in vrijwel alle rampendraaiboeken aanbevolen als eerste handeling.

 

POC-echografie maakt ook een snellere doorstroming van patiënten mogelijk: wanneer artsen patiënten sneller kunnen diagnosticeren en verzorgen, hoeven patiënten minder lang te wachten. Wachttijden voor patiënten kunnen aanzienlijk worden bekort. Zo verliep volgens de Annals of Emergency Medicine de diagnosticering van buitenbaarmoederlijke zwangerschappen op de SEH met behulp van echografie aan het bed bijna driemaal zo snel als met formele echografie op de radiologieafdeling en een gynaecologisch consult, waarmee bezoeken van 170 minuten aan de SEH werden teruggebracht tot bezoeken van een uur.5

philips ultrasound nl new

Belemmeringen voor toepassing

 

Ondanks de vele voordelen van POC-echografie blijkt uit onderzoek dat meer dan de helft van de SEH-artsen niet bekend is met de technologie. Hoe komt dat? In het Western Journal of Emergency Medicine wordt gewezen op drie belangrijke belemmeringen voor de toepassing van echografie aan het bed op de SEH en hoe deze kunnen worden weggenomen.2

 

De auteurs van het onderzoek stelden drie belangrijke belemmeringen voor het gebruik van echografie aan het bed vast:

1.       Gebrek aan opleiding (70 procent)

2.       Kosten (39 procent)

3.       Beperkte (werkelijke of vermeende) behoefte aan echografie (32 procent)

 

De auteurs voorspelden dat van de SEH-artsen die zeiden dat ze geen POC-echografie gebruikten omdat er weinig behoefte aan was, velen van mening zouden veranderen als ze meer voorlichting over de voordelen van echografie aan het bed zouden krijgen. Maar door de beperkte opleiding in POC-echografie (een probleem dat deels wordt veroorzaakt doordat veel praktiserende SEH-artsen zijn opgeleid voordat het gebruik van echografie aan het bed gemeengoed werd) wisten de artsen niet genoeg af van POC-echografie of de voordelen ervan voor de patiëntenzorg om er het nut van in te zien. 

 

Wat kan er, gezien de drievoudige belemmeringen van opleiding, kosten en vermeende beperkte behoefte aan echografie aan het bed, worden gedaan om het gebruik ervan te vergroten, in het bijzonder op de SEH waar het aanzienlijke voordelen voor de patiëntenzorg kan opleveren? Uiteindelijk bevalen de auteurs van het onderzoek aan om “recente educatieve en technische verbeteringen” in te zetten om POC-echografie binnen bereik van meer artsen te krijgen.

 

Waar het dus op neerkomt: om het gebruik van echografie aan het bed te vergroten, hebben artsen echo-apparaten nodig die betaalbaar, draagbaar en gemakkelijk te leren zijn. Ze hebben de steun van het C-suite-management nodig dat de aanschaf van deze apparaten moet aanbevelen en goedkeuren. En wat net zo belangrijk is, ze hebben de radiologieafdeling nodig om hen te trainen in echografie.6 Uiteindelijk zal vergroting van het gebruik van echografie aan het bed op de SEH een tweevoudige inspanning zijn: door verbeterde opleiding te combineren met betere echo-apparaten kan een wijdverbreide toepassing van POC-echografie realiteit worden.

philips ultrasound nl new

Nieuwe oplossingen

 

De mobiele, app-gebaseerde echografietechnologie Lumify van Philips biedt een belangrijke route om de belemmeringen voor toepassing van echografie aan het bed weg te nemen en de patiënt-artsrelatie te versterken. Lumify van Philips is een voorbeeld van een nieuwe benadering van medische technologie die het gebruiksgemak, dat doorgaans kenmerkend is voor consumentenproducten, naar het domein van de geneeskunde wil brengen. Lumify combineert transducers met compatibele Android-gebaseerde slimme apparaten tot een echografiesysteem dat artsen gemakkelijk mee kunnen nemen. Dankzij zijn mobiliteit, kwaliteit, eenvoud en flexibiliteit breidt het apparaat het gebruik van echografie uit, zodat artsen zich op de meest hectische momenten van de SEH geen slag in de rondte hoeven te werken om hun patiënten te diagnosticeren en triage uit te voeren.

 

Ook de prijsmodellen zijn aan het veranderen. Terwijl voor traditionele echo-apparatuur nog grote investeringen vooraf nodig waren, zijn er nu echo-apparaten op basis van een abonnement. Dit maakt apparaten als de Lumify van Philips, die tijdens het RSNA 2016-congres zal worden gepresenteerd, betaalbaarder dan traditionele echo-apparaten.

 

Met POC-echografie hebben artsen meer tijd voor persoonlijk contact met hun patiënten, wat nog een ander voordeel van echografie aan het bed laat zien: het gezamenlijke besluitvormingsproces. Gezamenlijke besluitvorming wordt gedefinieerd als een samenwerkingsproces waarbij patiënten en zorgverleners samen beslissingen kunnen nemen wanneer er meerdere redelijke alternatieven zijn, rekening houdend met de unieke voorkeuren en prioriteiten van de patiënt en het beste wetenschappelijke bewijs dat voorhanden is. Het accent wordt steeds meer op gezamenlijke besluitvorming gelegd, maar toch vindt die nog steeds vooral op het spreekuur van de arts plaats, terwijl de drukte op de SEH ertoe leidt dat beslissingen vaak zonder diezelfde mate van betrokkenheid van de patiënt worden genomen.

 

Samen openen deze nieuwe benaderingen van echografie nieuwe deuren voor de manier waarop artsen werken. Naarmate we meer naar een meer onderling verbonden, gezamenlijk zorgmodel gaan en patiënten op de SEH snellere, persoonlijke zorg kunnen krijgen, neemt de patiënttevredenheid toe en wordt vertrouwen opgebouwd, wat relaties in de toekomst versterkt.

philips ultrasound nl new

References:

1. Sanders, J, Noble V, Raja A, Sullivan A, Camargo, C. Access to and use of point-of-care ultrasound in the emergency department. West J Emerg Med. 2015;16(5):747-

752. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4644045.

2. “Emergency Ultrasound Guidelines.” American College of Emergency Physicians. https://www.acep.org/Clinical---Practice-Management/Ultrasound/.

3. Rosenfeld, J, et al. Is the Australian hospital system adequately prepared for terrorism? Med J Aust. 2005;183(11):567-570.  https://www.mja.com.au/journal/2005/183/11/australian-hospital-system-adequately-prepared-terrorism.

4. Wilson, S, et al. (2016). Point-of-care ultrasound versus radiology department pelvic ultrasound on emergency department length of stay. World J Emerg Med World Journal of Emergency Medicine, 7(3), 178. doi:10.5847/wjem.j.1920-8642.2016.03.003.

Randy Hamlin

Randy Hamlin

Lead Ultra Mobile business voor Philips Ultrasound

Randy Hamlin is verantwoordelijk voor hervormen van de markt voor echografie. In zijn visie staan  artsen en patiënt centraal. Hij heeft binnen Philips zowel engineering en marketing organisaties aangestuurd en spreekt regelmatig op innovatie en branche-gerelateerde evenementen het creëren van disruptieve business modellen, die de gezondheidszorg kunnen verbeteren.

 

Volg Randy via:

LinkedIn

Gerelateerde artikelen

Het zorglandschap verandert, en wij veranderen mee

Het zorglandschap verandert, en wij veranderen mee

Het roer moet om

Het roer moet om

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.