Nieuwscentrum

18 mei 2017

Introductie Future Health Index 2017: zorg voor vooruitgang


Future Health Index, uitgevoerd in opdracht van Philips, vestigt aandacht op aanzienlijke discrepantie tussen perceptie en werkelijkheid van functioneren wereldwijde zorgsystemen

  • Uitgebreid internationaal onderzoek werpt nieuw licht op de uitdagingen en kansen waar zorgsystemen wereldwijd mee te maken hebben bij de overgang naar naadloze, geïntegreerde zorgmodellen
  • De voornaamste voordelen van ‘connected care’-technologie hebben betrekking op diagnostiek en thuiszorg; preventieve zorg heeft meer aandacht nodig
  • Future Health Index is samengesteld aan de hand van gegevens van 33.000 deelnemers in 19 landen en adviezen van toonaangevende academische en mondiale non-profitorganisaties  

        

AmsterdamKoninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA), een wereldwijde marktleider op het gebied van gezondheidstechnologie, heeft vandaag de tweede editie van de jaarlijkse Future Health Index gepresenteerd. Het onderzoek heeft een aanzienlijke discrepantie in beeld gebracht tussen de perceptie van zorgprofessionals enerzijds en burgers anderzijds ten aanzien van de toekomstbestendigheid van zorgsystemen. Het onderzoek stelt tevens vast dat de voornaamste voordelen van ‘connected care’-technologie betrekking hebben op diagnostiek en thuiszorg, met name in verband met langdurige behandeling van medische aandoeningen.

 

“Het grootste deel van de zorgsector erkent dat verbinding tussen patiënten en zorgverleners een belangrijke aanjager is van kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing in de zorg”, aldus Jan Kimpen, Chief Medical Officer van Philips. “We zien echter dat de acceptatie van ‘connected’ technologieën nog steeds beperkt is en daarmee een van de grootste hindernissen vormt voor het invoeren van naadloze, geïntegreerde zorg. The Future Health Index 2017 onderstreept dat het niet alleen belangrijk is om de zorgverlening binnen verschillende zorgsystemen aan te passen, maar dat ondertussen ook moet worden gewerkt aan de verschillen tussen de percepties van zorggebruikers en het feitelijke functioneren van het systeem in een bepaald land. Op punten waar sprake is van duidelijke discrepanties tussen werkelijkheid en perceptie is het lastiger om een duidelijk traject voor toekomstige ontwikkeling uit te werken.”

 

De Future Health Index, waarin wordt onderzocht in hoeverre zorgsystemen in vijf verschillende werelddelen zijn voorbereid op toekomstige uitdagingen, maakt duidelijk dat in de 19 deelnemende landen de grootste discrepantie (met een gemiddelde discrepantie van 31,5 punten) tussen perceptie en werkelijkheid de integratie van zorgsystemen betreft (bekijk hiervoor ook het discrepantieoverzicht). ‘Connected care’-technologie en gegevensdeling kunnen helpen een geïntegreerd netwerk mogelijk te maken waarin zorgverleners en patiënten nauw samenwerken voor verbeterde ondersteuning van de besluitvorming, gericht op optimale gezondheid. Het nieuwe onderzoek laat echter zien dat het beeld onder ondervraagde zorgprofessionals en burgers van de mate van integratie binnen zorgsystemen rooskleuriger is dan de feitelijke situatie.

 

Het internationale onderzoek maakt duidelijk dat een aantal van de grootste barrières voor het invoeren van een echt geïntegreerde, naadloze en ‘connected’ zorgverlening betrekking heeft op de technologie zelf. Ondanks deze barrières liggen er zeker mogelijkheden voor zorgsystemen wereldwijd om te profiteren van betere integratie.

 

Bijna één derde (30%) van de ondervraagde zorgprofessionals denkt dat toegankelijke, beveiligde platforms voor informatiedeling tussen zorgprofessionals de sterkste positieve invloed zou hebben bij het stimuleren van mensen om actief aan hun gezondheid te werken.

Daarnaast gaf 42% van hen aan de kans groter te achten dat ze ‘connected care’-technologie zouden gebruiken als ze bewijs kregen dat het processen efficiënter maakt. Dit wordt ook aangetoond in het onderzoek binnen Nederland: om doelgroepen te helpen ‘connected care’-technologie meer te benutten, zeggen zorgprofessionals in Nederland bewijs te willen zien dat de technologie processen efficiënter maakt (50%).

 

Zowel zorgprofessionals als ondervraagde burgers zagen mogelijkheden voor ‘connected care’-technologie om verbetering tot stand te brengen in het gehele gezondheidscontinuüm; met name voor behandeling en ouderenzorgdiensten. Onder burgers en zorgprofessionals wordt ‘connected care’-technologie het vaakst gezien als belangrijk voor verbetering van thuiszorgdiensten voor ouderen/geriatrische zorg (burgers 78% en zorgprofessionals 82%), behandeling van medische klachten (77% en 81%), diagnose van medische aandoeningen (76% en 77%) en thuiszorgdiensten (74% en 81%).

 

“De meeste landen zijn niet voorbereid op de aanstaande stijging van het aantal 70-plussers, laat staan op het nu al toenemende aantal gevallen van diabetes, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten bij leeftijdsgroepen daaronder. De kosten van deze trends worden onbeheersbaar”, aldus Patricia Mechael, hoofd-leidinggevende, hoofd beleid bij HealthEnabled en uitvoerend vice-bestuursvoorzitter bij de Personal Connected Health Alliance van HIMSS, en lid van het FHI-adviespanel. “Als een mentaliteitsverandering – van reactieve naar proactieve zorg – bij één persoon met prediabetische verschijnselen het ontstaan van diabetes kan voorkomen, dat is dat al een enorm voordeel voor die persoon zelf en zijn of haar naasten, maar ook voor het overbelaste zorgsysteem.”

 

Hoewel zorgprofessionals zich zorgen maken over de kwaliteit en nauwkeurigheid van gegevens afkomstig van ‘connected care’-apparatuur, geeft 22% van de ondervraagde zorgprofessionals aan de kans groter te achten dat ze ‘connected care’-technologie zouden gebruiken als het gebruik en succes ervan door casestudy’s zou worden geïllustreerd. Onderzoek binnen Nederland: zorgprofessionals in Nederland geven aan dat de kans dat ze ‘connected care’-technologie zouden gebruiken groter zou zijn als het gebruik en succes ervan zou blijken uit gerandomiseerde, gecontroleerde studies.

 

Daarnaast acht 19% de kans groter dat de kans dat ze deze technologie zouden gebruiken groter zou zijn als het gebruik en succes ervan zou blijken uit gerandomiseerde, gecontroleerde studies.

 

De Future Health Index maakt ook duidelijk dat burgers tegen hindernissen aanlopen die hen er mogelijk van weerhouden om hun gezondheid proactiever te benaderen of om nauwer samen te werken met verschillende zorgprofessionals. Van de ondervraagde burgers in de 19 onderzochte landen die in de voorgaande 12 maanden ‘connected care’-technologie hadden gebruikt, gaf 23% aan niet te begrijpen hoe ze de uitkomsten ervan moeten interpreteren. Dit getal ligt lager in Nederland: van de Nederlandse respondenten die ‘connected care’-technologie gebruiken, gaf 17% aan niet te begrijpen hoe ze de uitkomsten ervan moeten interpreteren.

 

24% van de ondervraagde bevolking zei de indruk te hebben dat ze geen zeggenschap hebben over hun medische dossier. 35% Van de patiënten in Nederland heeft de indruk geen zeggenschap te hebben over zijn/haar medische gegevens. In 2016 lag dat getal nog hoger, te weten 43%.

 

De Future Health Index laat ook zien dat ‘empowerment’ – meer verantwoordelijkheid en mogelijkheden – voor burgers en zorgprofessionals in combinatie met wezenlijke aandacht en financiering voor preventieve zorg, de sleutel vormt voor duurzame zorgverlening. 59% van de ondervraagde zorgprofessionals vindt dat het merendeel van zijn/haar tijd en middelen zou moeten worden besteed aan preventieve zorg: gezonde mensen gezond houden. Onderzoek binnen Nederland: circa de helft (50%) van de zorgprofessionals vindt dat het merendeel van zijn/haar tijd en middelen gericht zou moeten zijn op preventieve zorg en 48% vindt dat de nadruk zou moeten liggen op het behandelen van zieken.

 

“De manier waarop we zorg verlenen, verandert in hoog tempo”, aldus Brian Donley, arts, medisch directeur bij de Cleveland Clinic. “Het is de verantwoordelijkheid van een zorgteam om innovatief te zijn en met nieuwe manieren te komen om voor patiënten en gemeenschappen op te komen. Daarbij hoort dat doorlopend wordt gezocht naar creatieve oplossingen om patiënten naadloze toegang tot zorg en informatiedeling te bieden – in een artsenpraktijk, maar bijvoorbeeld ook vanuit huis. Artsen dienen niet alleen de kracht van technologie te benutten voor een verbinding met patiënten, maar moeten ook patiënten, met name chronisch zieken, aanmoedigen om een actievere rol te spelen in hun eigen zorg. Zorgverlening is een teamsport, waarin zowel het medische team als de patiënt moeten bijdragen aan het realiseren van positieve zorgresultaten.”

 

Het rapport over de Future Health Index 2017 is te downloaden via: www.futurehealthindex.com/report/2017/?lang=nl

En op ons nieuwscentrum via: Future Health Index 2017 rapport  
Het rapport over de Future Health Index 2017 global is te downloaden via: http://www.futurehealthindex.com/report/2017/

Meer informatie over de Future Health Index is beschikbaar op: www.futurehealthindex.com/report/2017/?lang=nl

Over Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG; AEX: PHIA) is een toonaangevende aanbieder van gezondheidstechnologie die zich richt op het verbeteren van de gezondheid van mensen en het bereiken van betere zorgresultaten binnen het gehele gezondheidscontinuüm, van gezond  leven en preventie tot diagnostiek, behandeling en thuiszorg. Philips maakt gebruikt van geavanceerde technologieën en diepgaand inzicht in klinische toepassingen en de behoeften van consumenten om geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen. De onderneming is  marktleider op het gebied van diagnostische beeldvorming, beeldgestuurde behandelingen, medische IT-toepassingen, patiëntbewaking, thuiszorgsystemen en gezondheidstoepassingen voor consumenten. Het hoofdkantoor van Philips is gevestigd in Nederland. Met wereldwijd circa 70.000 medewerkers en verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen genereerden de activiteiten op het gebied van gezondheidstechnologie in 2016 een omzet van 17,4 miljard euro. Voor nieuws over Philips kunt u terecht op www.philips.nl/nieuwscentrum

Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Onderwerpen

Contact

Joost Maltha

Joost Maltha

Philips Global Press Office

Tel: +31 6 10 55 8116

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Media assets

Deel op social media

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.