Nieuwscentrum
Masthead blog enabling access to Mother and Childcare

dec 20, 2023

Gelijke toegang tot zorg voor moeders en kinderen

Door Marnix van Ginneken
Chief ESG & Legal Officer of Royal Philips

Gemiddelde leestijd: 4-6 minuten

Bijgewerkt in december 2023. Oorspronkelijke blog gepubliceerd september 2022.

De kans dat een moeder of baby een bevalling overleeft zou niet afhankelijk moeten zijn van waar de bevalling plaatsvindt, maar dat is maar al te vaak wel het geval [1]. Elke dag sterven er wereldwijd meer dan 800 vrouwen - ongeveer één vrouw elke twee minuten - aan meestal vermijdbare oorzaken die verband houden met zwangerschap en bevalling [2]. In 2020 waren ongeveer 87% van de honderdduizenden vrouwen die tijdens de zwangerschap of bij de bevalling overleden, vrouwen in Afrika bezuiden de Sahara en in Zuid-Azië [3]. Afrika bezuiden de Sahara heeft ook het hoogste neonatale sterftecijfer ter wereld en is goed voor 43% van de 2,4 miljoen pasgeborenen in 2020 die wereldwijd niet overleefden, van wie velen leden aan aandoeningen die geassocieerd worden met een gebrek aan kwaliteitsvolle zorg [4].

We kunnen niet toestaan dat dit zo doorgaat.

Ik ben opgegroeid op het platteland van Kenia met ouders die gepassioneerd waren over het ondersteunen van een goede gezondheid voor alle moeders en kinderen. Ik herinner me nog de moeilijkheden die mensen ondervonden om de medische zorg te krijgen die ze nodig hadden. Tegenwoordig ben ik dankbaar dat ik het voorrecht heb om bij een leidend bedrijf op het gebied van gezondheidstechnologie te werken, waar ik deel mag uitmaken van gezamenlijke inspanningen om de gezondheidszorg rechtvaardiger en toegankelijker te maken.

Bij Philips willen we de gezondheid en het welzijn van mensen verbeteren door middel van zinvolle innovatie. Ons doel is om in 2030 het leven van 2,5 miljard mensen per jaar te verbeteren, waarvan 400 miljoen in gemeenschappen waar dat nog niet het geval is. Door specifieke doelen te stellen in gemeenschappen waar de zorg het hardst nodig is, kunnen we onze impact vergroten.

Onze toewijding aan toegang tot zorg ligt me na aan het hart. Het is dringend nodig om ervoor te zorgen dat iedereen in de wereld, vooral moeders en kinderen, een gezond leven kunnen leiden.

2023 11 press mother and child care 02

Innoveren voor een rechtvaardige gezondheidszorg voor moeder en kind

 

Maar liefst 95% van de moedersterfte vindt plaats in landen met een laag of gemiddeld inkomen [5]. Mijn vader heeft een groot deel van zijn leven besteed aan het bestuderen van dit probleem en publiceerde in 1984 Maternal and Child Health in Rural Kenya: An Epidemiological Study in 1984, met verzamelde gegevens over voeding, gezondheidsgedrag en attitudes, en moeder- en perinatale sterfte op het platteland van Kenia. Studies zoals de zijne tonen de aanzienlijke invloed van sociale factoren op gezondheidsresultaten [6].

Gezondheidseducatie kan bijvoorbeeld een belangrijke factor zijn in de resultaten van moeders en kinderen [7]. Om de gezondheidsvaardigheden te verbeteren en gezond gedrag aan te moedigen, hebben Philips en de Philips Foundation verwijskaartjes voor risicovolle zwangerschappen ontwikkeld. Geteste illustraties ondersteunen belangrijke gesprekken tussen zorgverleners (bijv. verloskundigen, maatschappelijk werkers, geboortebegeleiders) en zwangere vrouwen, zoals het herkennen van de tekenen van een hoogrisicozwangerschap.

De kaarten helpen om mensen bewust te maken van gezonde zwangerschapsgewoonten en het belang van prenatale controles en een veilige bevalling in gezondheidszorginstellingen. Nadat de doeltreffendheid van de verwijskaarten voor hoogzwangere vrouwen was gevalideerd, heeft het Internationale Comité van het Rode Kruis 2.350 sets verwijskaarten verspreid over zes Afrikaanse landen. Daarnaast stelde de Keniaanse Rode Kruisvereniging de kaarten beschikbaar in vier districten in Kenia, waarmee meer dan 280.000 vrouwen werden bereikt.

Naast voorlichting en ondersteuning kan toegang tot basisapparatuur voor routinematige zorg - en om complicaties te behandelen - een uitdaging zijn. Echografie is bijvoorbeeld nog steeds niet voldoende beschikbaar in veel landelijke en afgelegen gebieden, ondanks de aanbeveling van de WHO dat elke zwangere vrouw ten minste één echografisch onderzoek moet ondergaan tijdens de zwangerschap [8].

Dankzij een gift van de Bill & Melinda Gates Foundation heeft Philips een set nieuwe AI-gestuurde algoritmen ontwikkeld voor de Philips Lumify Handheld Ultrasound en kan deze nu versneld gebruiken. Deze algoritmes kunnen zes kritieke parameters identificeren bij prenatale echografieën om aanstaande moeders te voorzien van een gezondheidscheck van hun ongeboren baby. Dankzij digitalisering, informatica en AI hoeft de operator de beelden niet meer te interpreteren, waardoor er minder training nodig is om het onderzoek uit te voeren. Als hulpmiddel ter ondersteuning van vroegtijdige interventie, wanneer aanstaande moeders zich zorgen maken, kan een second opinion worden verkregen via een bestaand prenataal verwijzingsproces naar gezondheidscentra, waar uitgebreide expertise op het gebied van verloskundige echografie aanwezig is.

Tot op heden heeft de eerste pilot, in samenwerking met de Aga Khan University en het Ministerie van Volksgezondheid van Kilifi County in klinische locaties in Kilifi County, Kenia, de eerste positieve feedback opgeleverd. Met de ontwikkeling van dit prototype wil Philips bijdragen aan het terugdringen van moedersterfte en morbiditeit en, mogelijk, de levering van kraamzorg transformeren door de uitrol van deze oplossing over de hele wereld mogelijk te maken.

Philips en de Philips Foundation onderzoeken, in samenwerking met lokale overheden, academische en klinische partners, schaalbare, op feiten gebaseerde modellen om de toegang tot verloskundige echografiediensten in achtergestelde gemeenschappen te verbeteren. Door middel van innovatieve samenwerkingsverbanden heeft de Philips Foundation de afgelopen vijf jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het dichten van de kloof in de kraamzorg in Afrika ten zuiden van de Sahara.

AMREF Flying Doctors

Samenwerken om complexe wereldwijde uitdagingen aan te pakken

 

Van ongelijkheden op het gebied van gezondheid tot klimaatverandering, de wereld wordt geconfronteerd met complexe uitdagingen die noch de publieke, noch de private sector alleen kunnen oplossen. Samenwerkingsverbanden met gedeelde waarde kunnen veelomvattende oplossingen creëren die technologieën, capaciteitstraining en andere kritieke elementen samenbrengen voor een duurzame impact. Samenwerking is de sleutel tot duurzame resultaten op de lange termijn.

Vele jaren geleden startte mijn moeder een NGO die Keniaanse vrouwen steunde bij het geven van borstvoeding. Tegenwoordig zijn we ons meer dan ooit bewust van de gezondheidsvoordelen van moedermelk voor baby's [9]. Wanneer baby's worden opgenomen in een ziekenhuis, raadt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan om donormelk te geven die wordt geleverd door een moedermelkbank wanneer de eigen melk van de moeder niet beschikbaar is [10]. In India en Oost-Afrika werken Philips en de Philips Foundation samen met de non-profitorganisatie PATH om pasgeborenen in neonatale centra toegang te geven tot menselijke melk via het Human Milk Bank-project [11].

Samen blijven we leren, samenwerken en innoveren om de toegang tot zorg voor moeders en kinderen over de hele wereld te verbeteren. Samenwerkingsplatforms zoals het Partnership for Maternal, Newborn and Child Health en de Digital Connected Care Coalition bieden mogelijkheden om bij te dragen aan de digitale transformatie van de gezondheidszorg in lage- en middeninkomenslanden en om billijke gezondheidszorg voor moeders beter beschikbaar en betaalbaar te maken.

CLC South Africa

Toegang uitbreiden in achtergestelde gemeenschappen - onderdeel van onze ESG-aanpak

 

Zorg voor mensen is niet nieuw voor Philips. Al meer dan 130 jaar zet Philips zich in voor een duurzame, mensgerichte bedrijfsvoering. Positieve sociale effecten maken deel uit van onze bedrijfsbrede ESG-aanpak (Environmental, Social en Governance) en het vergroten van de toegang tot zorg in achtergestelde gemeenschappen vormt de kern van onze wereldwijde inspanningen op het gebied van sociale effecten.

In lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (3, 12, 13 en 17) streven we ernaar om oplossingen voor gezondheidstechnologie te leveren die duurzaam, rechtvaardig en schaalbaar zijn.

SDG icons

Het doel en actieplan van Philips ondersteunen de Sustainable Development Goals 3 (Goede gezondheid en welzijn), 12 (Verantwoorde consumptie en productie), 13 (Klimaatactie) en 17 (Partnerships for the goals) van de Verenigde Naties.

De creatie van de functie van Chief ESG & Legal Officer illustreert hoe serieus we het bij Philips menen met het op een hoger plan brengen en verankeren van ESG in de hele organisatie. Ik kijk ernaar uit om onze inspanningen voort te zetten om de milieu-impact in onze waardeketen te minimaliseren en tegelijkertijd onze inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en governance te intensiveren. En meer te doen om ons werk in de hele onderneming te benutten om ervoor te zorgen dat iedereen - wie ze ook zijn of waar ze ook wonen - toegang heeft tot hoogwaardige gezondheidszorg.

Onze beloften nakomen om een blijvend verschil te maken

 

Mijn vroege leven en het werk van mijn ouders, naast mijn eigen professionele ervaring, hebben me scherp bewust gemaakt van de unieke gezondheidsuitdagingen waarmee moeders en kinderen worden geconfronteerd in omgevingen met weinig hulpbronnen. Als technologisch bedrijf in de gezondheidszorg kan Philips een belangrijke rol spelen bij het uitbreiden van gelijke toegang tot gezondheidszorg in achtergestelde gemeenschappen - en tegelijkertijd verantwoordelijk en duurzaam handelen ten opzichte van mensen en de planeet.

In 2022 verbeterde Philips de levens van 1,81 miljard mensen, waaronder 202 miljoen levens in medisch minderbedeelde gemeenschappen. We boeken vooruitgang, maar er is nog veel werk te doen om ervoor te zorgen dat iedereen - inclusief alle moeders en kinderen - toegang heeft tot de kwaliteitsgezondheidszorg die ze nodig hebben.


References

[1] UNICEF, Neonatal mortality data, January 2023. World Health Organization, Maternal mortality fact sheet, February 2023.

[2] UNFPA, Maternal health, May 2022.

[3] World Health Organization, Maternal mortality fact sheet, February 2023.

[4] World Health Organization, Newborn mortality fact sheet, January 2022.

[5] World Health Organization, Maternal mortality fact sheet, February 2023.

[6] U.S. Department of Health and Human Services, Social Determinants of Health. Institute of Health Equity,  Action on the Social Determinants of Health, 2022. World Health Organization, Social determinants of health, 2022.

[7] Prasetyo, Y.B., Permatasari, P. & Susanti, H.D. The effect of mothers’ nutritional education and knowledge on children’s nutritional status: a systematic review. April 2023.

[8] In their 2016 guideline WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience, the World Health Organization recommends that pregnant women undergo at least one ultrasound scan, preferably in the first 24 weeks of pregnancy, to accurately estimate gestational age, detect fetal anomalies, and improve a woman’s overall pregnancy experience.

[9] The Lancet, Breastfeeding series, January 2016.

[10] World Health Organization, Implementation guidance: protecting, promoting, and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services, January 2018.

[11] PATH, Helping Every Baby Receive Human Milk, November 2016.

Deel op social media

Onderwerpen

Auteur

Marnix van Ginneken

Marnix van Ginneken

Executive Vice President and Chief ESG & Legal Officer of Royal Philips

Marnix leads Environmental, Social and Governance efforts across the company and serves as Co-Chair of Philips’ ESG Committee. He is responsible for Legal, Intellectual Property & Standards, as well as Government & Public Affairs. In 2017, he was appointed to Philips’ Board of Management, and he has been an Executive Committee member since 2014.
Click here to read more on Marnix van Ginneken

Follow me on

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.