Nieuwscentrum
masthead Hans de Jong President Philips Nederland Peter van Trijen l

mei 29, 2019

Hans de Jong namens Philips in rondetafelgesprek Tweede Kamer

Gemiddelde leestijd: 6-8 minuten

    

Hans de Jong, President van Philips in Nederland, nam woensdag 29 mei deel aan een rondetafelgesprek met de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. Het onderwerp van het gesprek was ‘Belastingafdracht multinationals’. De focus van dit gesprek lag op de vraag ‘Wat is de rol van multinationals en hun belastingbijdrage aan de Nederlandse economie?’.

 

Aan het begin van het rondetafelgesprek gaf Hans kort de visie van Philips op dit onderwerp. 

 

“Nederland is voor Philips van vitaal belang. Wij hebben als ieder ander een verantwoordelijkheid om bij te dragen naar letter én geest van het belastingstelsel. We hebben de afgelopen 10 jaar in totaal 150 miljoen euro aan vennootschapsbelasting afgedragen. Op dit moment doen we dat niet vanwege de verrekening van incidentele verliezen van enkele jaren geleden. Nu we de opgaande lijn weer te pakken hebben verwachten we vanaf 2021 ruim 100 miljoen Euro aan vennootschapsbelasting per jaar af te dragen”, aldus Hans.

 

“Wij vinden het van belang om het vestigingsklimaat in zijn geheel te bekijken op effectiviteit, fairness, en solidariteit, en niet te focussen op één element uit het stelsel. Het is essentieel dat wij, als Nederland, juist in deze veranderende geopolitieke omstandigheden, een sterke economie en exportpositie behouden.”

Bijdrage van Philips aan Nederland  

 

  • Philips heeft in Nederland zo’n 11.000 werknemers, twee van de grootste productie- en innovatielocaties ter wereld: in Best en Drachten, en het internationale hoofdkantoor;
  • Philips investeert in Nederland jaarlijks ruim 700 miljoen euro in R&D, dat is 40% van het totale budget á 1,8 miljard euro. In 2018 heeft Philips 1.617 nieuwe patenten aangevraagd, waarvan het overgrote deel gericht op ‘medische technologie’;
  • Philips is in 2020 wereldwijd CO2-neutraal. Alle Nederlandse activiteiten worden dan aangedreven door Nederlandse windenergie;  
  • Philips draagt in Nederland 500 miljoen euro aan loon- en dividendbelasting af. 
  • Philips heeft in de afgelopen 10 jaar in totaal 150 miljoen euro aan Vpb afgedragen. Op dit moment geen vennootschapsbelasting (Vpb) als gevolg van verrekening van incidentele verliezen. 
  • De verwachting is dat Philips vanaf 2021 ruim 100 miljoen Euro aan Vpb per jaar afdraagt;
  • Totale belastingafdracht van Philips in Nederland, dus inclusief Vpb, zal dan stijgen tot boven de 600 miljoen euro per jaar;
  • Over de laatste jaren bedroeg de wereldwijd betaalde belasting ruim een kwart van het totale Philips inkomen. Dit onderstreept dat Philips ook wereldwijd bijdraagt aan de maatschappij.

 

Philips steunt het initiatief van staatssecretaris van Financiën Menno Snel om de werking van het vestigingsklimaat in zijn geheel te bekijken op effectiviteit, fairness, en solidariteit. “Zodat we onze welvaart, welzijn en banen behouden, met een gebalanceerd pakket aan maatregelen voor een effectief vestigingsklimaat, mét een breed maatschappelijk draagvlak”.

Volledige spreektekst


De volledige spreektekst is hieronder terug te lezen. Hans de Jong, President van Philips in Nederland:

 

“Voorzitter, geachte Kamerleden,

 

Dank voor de uitnodiging om deze middag een bijdrage te leveren aan dit rondetafelgesprek over de rol van multinationals en hun belastingbijdrage aan de Nederlandse economie. Ik ben hier vandaag als eindverantwoordelijke voor Philips in Nederland, waar ik overigens sinds 1984 werkzaam ben.

 

Bijdrage van Philips aan Nederland

 

De kritische maatschappelijke houding ten aanzien van internationaal opererende bedrijven baart ook mij zorgen. Daarom wil ik u graag kort het huidige Philips beschrijven tegen de achtergrond van onze maatschappelijke rol en bijdrage aan Nederland.

 

Na een moeilijke periode heeft Philips zich in recente jaren succesvol volledig omgevormd tot een gezondheidstechnologie bedrijf.  Wij hebben onze toekomst geheel verbonden aan een van de grootste maatschappelijke uitdagingen: gezondheidszorg die kwalitatief hoogwaardig is, toegankelijk en betaalbaar voor iedereen en daarmee houdbaar.

 

Om dat te realiseren is Nederland voor Philips van vitaal belang. Wij werken hier met ruim 11.000 collega’s dagelijks aan nieuwe oplossingen voor de zorg. 

 

Bijvoorbeeld: in onze fabriek in Best bij Eindhoven, een van de grootste fabrieken van Philips wereldwijd, werken 3.000 collega’s aan de ontwikkeling en bouw van röntgenapparaten. Onze mensen werken nauw samen met onderzoekers van universiteiten en ziekenhuizen, en tientallen, veelal Nederlandse MKB-bedrijven. 

 

Inmiddels is het zo dat élke seconde ergens in de wereld iemand, vaak in levensbedreigende omstandigheden, met onze apparaten wordt geholpen. Daar zijn we trots op. 

 

Philips is een bedrijf dat veel investeert in R&D. In Nederland gaat het jaarlijks om ruim 700 miljoen euro, dat is 40% van het totale wereldwijde budget. Bovendien staan wij voor duurzaam ondernemen: reeds in 2020 opereren wij CO2-neutraal, in Nederland en ook wereldwijd. 

 

Belastingafdracht 

 

Ten aanzien van onze belastingen wil ik graag duidelijk zijn; wij hebben als ieder ander een verantwoordelijkheid om bij te dragen naar letter én geest van het stelsel. 

 

We hebben in de afgelopen 10 jaar wisselend wel en geen, VpB afgedragen. In totaal hebben wij 150 miljoen euro aan VpB betaald gedurende deze periode.

 

Op dit moment dragen wij jaarlijks 500 mio euro bij aan loon- en dividendbelasting af. Vanwege verrekening van incidentele verliezen van enkele jaren geleden, dragen we op dit moment geen VpB af. Dat kunt u ook in ons jaarverslag lezen.

 

Nu we de opgaande lijn te pakken hebben verwachten we vanaf 2021 ruim 100 miljoen Euro aan VpB per jaar te gaan betalen. Onze totale belastingafdracht in Nederland, dus inclusief VpB, zal dan stijgen tot boven de 600 mio euro per jaar. 

Over de laatste jaren bedroeg de wereldwijd betaalde belasting ruim een kwart van het totale Philips inkomen. Dit onderstreept dat Philips ook wereldwijd bijdraagt aan de maatschappij.

 

Behoud van gezamenlijke welvaart, welzijn, en banen

 

Nederland heeft altijd veel belang gehecht aan een goed vestigingsklimaat. Ingericht om bedrijven, groot én klein, te stimuleren om te investeren en internationaal te opereren. Dat is voor ons land met haar kleine thuismarkt van vitaal belang voor het behoud van onze gezamenlijke welvaart. 

 

We herkennen dat het maatschappelijke begrip voor specifieke regelingen onder druk staat. In Nederland, maar ook internationaal. Wij steunen dan ook het initiatief van staatssecretaris Snel om het vestigingsklimaat in zijn geheel te bekijken op effectiviteit, fairness, en solidariteit. 

 

Ik zou uw Commissie mee willen geven dat de focus op één element uit het stelsel een serieus risico bevat. Dit kan leiden tot ongewenste en contraproductieve effecten op de concurrentiekracht van Nederland. Het is essentieel dat wij, als Nederland, juist in deze veranderende geopolitieke omstandigheden, een sterke economie en exportpositie behouden.

 

Het dilemma waar wij, naar mijn mening, als bedrijfsleven én politiek samen voor staan: hoe behouden we onze welvaart, welzijn en banen, met een gebalanceerd pakket aan maatregelen voor een effectief vestigingsklimaat, mét, een breed maatschappelijk draagvlak.

 

Philips, en ikzelf als betrokken Nederlander, wil daar op vele fronten, breed aan blijven bijdragen, economisch én maatschappelijk. Ik dank u voor uw aandacht.”

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Beeldmateriaal

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.