Ons recycling programma

De verwerking van elektronisch afval is een probleem voor en de samenleving. Bij Philips aanvaarden we volledig onze verantwoordelijkheid als producent van elektrische en elektronische apparatuur zoals deze is beschreven in de wetgeving, bijvoorbeeld de EU-richtlijn betreffende afgedankte elektrische of elektronische apparatuur (AEEA).

De uitdaging

Elektronische en kleine elektrische producten bevatten maar erg weinig materiaal dat enige waarde heeft op de wereldwijde markt voor secundaire grondstoffen. De uitdaging is dit in evenwicht te brengen met de logistiekee kosten en de arbeidskosten voor demontage en recycling. We houden hiermee rekening bij het maken van producten.


Het creeeren van Mmogelijkheden voor recycling - inclusief het ontwerpen voor recycling en demontage - is essentieel om materiaal beter te verwerken en kosten voor recycling te verlagen. Dit is een van de gebieden waarop we ons richten in ons EcoDesign-proces [EcoDesign process should link to (lvl 1): 3 - Green Products], omdat we doorlopend de algehele milieuprestaties van onze producten proberen te verbeteren.


Ons streven
We streven ernaar de beperkte bronnen van onze aarde effectief te gebruiken en houden hierbij rekening met de brede verantwoordelijkheid van onszelf als producenten. Daarom wordt van fabrikanten ook verlangd dat ze oplossingen ontwikkelen voor de effectieve en efficiënte recycling van hun producten. We blijven verbeterde recyclingsystemen stimuleren en hierin ook investeren om het effect van elektronisch afval op het milieu te verminderen.


We zetten samen met partners recyclingsystemen op waarbij logistieke bedrijven en recyclingbedrijven worden geselecteerd in (semi-)collectieve groepen op nationaal enof provinciaal niveau. We zijn van mening dat het opzetten van gedeelde systemen en gedeelde verantwoordelijkheid voor handelingen ook onder de verantwoordelijkheid van producenten vallen. Wereldwijd werken we samen met concurrenten, overheden en andere organisaties om collectieve inzamelingssystemen op te zetten waarvoor alle belanghebbenden verantwoordelijk zijn. Het is gebleken dat met deze methode succesvol de impact op het milieu wordt verkleind, de kosten van deze activiteiten voor de samenleving worden verlaagd en het bewustzijn van consumenten wordt vergroot.


StEP (Solving the E-waste Problem)
Philips is lid van het wereldwijde publiek-private samenwerkingsinitiatief StEP (Solving the E-Waste Problem). Leden van StEP zijn onder andere Hewlett-Packard, Microsoft, Dell, Ericsson, Cisco Systems, de VN, overheidsinstellingen, non-gouvernementele organisaties, onderwijsinstellingen en recycling-/herstelbedrijven.


Het initiatief is primair gericht op wereldwijde standaardisering van recyclingprocessen, zodat waardevolle componenten van elektrisch en elektronisch afval (e-scrap) worden verzameld, de levensduur van producten wordt verlengd, de markten voor hergebruik worden vergroot en wereldwijd de wetgeving en beleidslijnen voor e-scrap worden geharmoniseerd.


Ga naar http://www.step-initiative.org  voor meer informatie over StEP.

 
Hoeveelheden AEEA-afval voor recycling ingezameld in Europa

+ Meer

 
 
Lopende recyclingactiviteiten

+ Meer