Hoeveelheid verzameld electronisch afval

Hoeveelheden AEEA-afval (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten) voor recycling ingezameld in Europa


Berekeningen van hoeveelheden gerecycled AEEA-afval van Philips-producten in EU-landen:

Recyclingpercentage
Het recyclingpercentage voor beeldschermen bedroeg in 2007 65% tegenover 47% in 2006 en 26% in 2005. Dit is gebaseerd op een gemiddelde levensduur van 10 jaar. Deze cijfers zijn een percentage van de verkopen in respectievelijk 1997, 1996 en 1995.
 
Hoeveelheden ingezameld AEEA-afval van alle merken (bron: weee-forum)
Uit de cijfers van 2006 over de hoeveelheden ingezameld AEEA-afval van alle merken blijkt het volgende
• 27 leden van het AEEA-forum hebben gegevens verstrekt over ingezameld AEEA-afval
• Gezamenlijk hebben zij ongeveer 161 miljoen inwoners van hun diensten voorzien en hebben zij 820.000 ton AEEA-afval ingezameld
• 820,000 tons of WEEE have been collected 
• Dit betekent een gemiddelde hoeveelheid ingezameld AEEA-afval van ongeveer 5,1 kg per inwoner

Grafiek 1 toont het bereik (gemiddelde, min., max.) van de hoeveelheden ingezameld AEEA-afval.

klik op de link voor de totale hoeveelheden gerecycled afval in Europa van alle deelnemende merken
WEEE Forum