Nieuwscentrum

Philips Innovation Awards 2024: SoundCell en AlphaPace grote winnaars

jun 14, 2024 | 3 minuten leestijd

175 innovatieve ideeën van student-ondernemers uit het hele land met één gemeenschappelijk doel: de felbegeerde Philips Innovation Award (PHIA) in de wacht slepen. Op 11 juni, na verschillende competitieronden over meerdere maanden, presenteerden de acht finalisten hun ideeën aan de jury in het Theater Rotterdam. SoundCell en AlphaPace bleken de grote winnaars en Roy Jakobs, CEO Philips en juryvoorzitter, verraste een van de teams met een speciale prijs.

PHIA finale

Gezondheid een belangrijk thema

 

De Philips Innovation Awards (PHIA) blijkt ieder jaar weer een goede graadmeter voor de thema’s die spelen onder studenten en jonge ondernemers. Waar vorig jaar de ideeën van de student-ondernemers zich kenmerkte door verduurzaming van de maatschappij, hadden dit jaar vijf van de acht innovaties een link met gezondheid, of de gezondheidszorg.

Met de Philips Innovation Awards moedigen we jonge studenten en ondernemers aan om slimme oplossingen te bedenken voor een breed scala aan uitdagingen.

- Roy Jakobs, CEO Philips en juryvoorzitter van de PHIA

“Blijkbaar is verbeteren van de gezondheidszorg een thema onder jongeren. Als CEO van een gezondheidstechnologiebedrijf moedig ik dit natuurlijk van harte aan. Maar dit is absoluut geen voorwaarde, met de Philips Innovation Awards moedigen we jonge student- ondernemers aan om slimme oplossingen te bedenken voor een breed scala aan uitdagingen,” aldus Roy Jakobs, CEO van Philips en juryvoorzitter van de PHIA.

Deze oproep lijkt steeds beter te landen bij de doelgroep, want met 175 inschrijvingen deden dit jaar een recordaantal ondernemers mee.

SoundCell

Antiobiotica screening helpt artsen sneller kiezen

 

De acht finalisten vonden op dinsdag 11 juni hun weg naar het podium van Theater Rotterdam, waar de jury hun innovaties beoordeelde op het innovatieve karakter, de uitvoerbaarheid, en het team achter het idee. De Innovator Award werd gewonnen door SoundCell, die met hun antibiotica screening artsen helpt om binnen één uur, in plaats van een dag, de juiste antibiotica te kiezen voor hun patiënt. De Rough Diamond Award ging naar AlphaPace, voor hun kwaliteitstest om de veiligheid van radioactieve isotopen, gebruikt in een nieuwe veelbelovende behandeling tegen kanker, binnen twintig minuten te testen.

AlphaPace

Ondersteuning voor de volgende generatie ondernemers

 

Het winnen van de Award is een belangrijke stap voor de ondernemers. Met het geldbedrag, €50.000 voor de Innovator Award, en €10.000 euro in de Rough Diamond League, kunnen de start-ups de volgende fase van hun start-up inluiden. Voor de Innovator Award zijn dat startups die al een tijdje bezig zijn, en de Rough Diamond League voor startups die net zijn begonnen. Met deze prijs kunnen de ondernemers verdere stappen maken in het ontwikkelen en testen van hun product en implementatie van kwaliteitssystemen.

Bijzondere prijs voor wie durft te vragen

 

Thom Weustink, mede-oprichter van Layco, een start-up in herbruikbare vacuümpomp voor bevallingen, kreeg een speciale vermelding van Roy Jakobs om te onderzoeken hoe hij de komende ontwikkelingen van Layco kan ondersteunen.
 
“Als medisch bedrijf is het natuurlijk prachtig om met Philips te mogen sparren. In de aanloop naar deze finale hadden we hele waardevolle discussies, Philips is ook echt bereid om mee te denken. Daarom vroeg ik hem (Mr. Jakobs) op het eind van mijn pitch of hij ons wil blijven ondersteunen.”

De overige finalisten voor de Innovator Award waren LAYCO, Madglove, Antennex, en Accuselect, en voor de Rough Diamond League CupHub en Algaenius.
 

Philips Innovation Award

 

De Philips Innovation Award is de grootste student- ondernemersprijs van Nederland, georganiseerd voor en door studenten. In een periode van vier maanden ontwikkelen de studenten hun idee van een one-pager tot een volledig businessplan. Deelnemende studenten krijgen deskundige begeleiding, toegang tot een groot netwerk van investeerders en persoonlijke trainingsbegeleiding voordat ze het podium van de finale betreden.

Philips Innovation Award 2024: SoundCell and AlphaPace win the big prizes

175 innovative entries and one common goal: to win the coveted Philips Innovation Award (PHIA). On June 11, following several competition rounds over several months, the eight teams that made it to the PHIA finals pitched their ideas to the jury at the Theater Rotterdam, in the Netherlands. SoundCell and AlphaPace landed the two big prizes and Roy Jakobs, CEO Philips and jury chair, surprised one lucky team with a special mention.

SoundCell

Health rises to the top

 

Every year, PHIA proves to be a good measure of prevailing themes among students and young entrepreneurs. Whereas last year the ideas of the student entrepreneurs were characterized by sustainable impact, this year, five of the eight finalists pitched innovations that had a link to health or healthcare.

With the Philips Innovation Award, we encourage young students and entrepreneurs to come up with smart solutions to a wide range of societal challenges.

- Roy Jakobs, CEO Philips and jury chair of the PHIA

“This shows that improving healthcare is a theme among young people,” Roy Jakobs said. “As CEO of a health technology company, I encourage this wholeheartedly. But this is not a prerequisite for the Philips Innovation Award, where we encourage young student entrepreneurs to develop smart solutions to a wide range of societal challenges.”

This seems to appeal to the target audience, with a record-setting 175 entries to PHIA this year.
 

SoundCell

Antiobiotic screening helps doctors choose faster

 

The eight finalists were judged on the innovative nature of their idea and its feasibility, as well as the potential of the team behind it. SoundCell won the Innovator Award for its antibiotic screening that helps doctors choose the right antibiotics for their patients faster. AlphaPace won the Rough Diamond Award for its 20-minute test to assess the safety and quality of radioactive isotopes used in promising new cancer treatment.

AlphaPace

Support for the next generation of entrepreneurs

 

Winning one of the two awards is an important step for the entrepreneurs. The prize money, €50,000 for the Innovator Award and €10,000 for the Rough Diamond Award, helps the winners continue on their journey, for example, to fund further testing and implementation. The Innovator Award category includes startups that have progressed beyond the early stages of development, while the Rough Diamond category includes startups in the very early stages.

Special prize for those who dare to ask

 

Thom Weustink, co-founder of Layco, a startup focusing on reusable vacuum pumps for childbirth, received a special mention from Roy Jakobs to explore the way he could support Layco’s upcoming developments.

"As a medical company it is of course wonderful to be able to learn from Philips,” Thom said. “In the run-up to this final we had very valuable discussions. Philips is really willing to think along. That's why I asked him [Mr. Jakobs] at the end of my pitch if he would like to continue his support with us."

The other finalists for the Innovator Award were Layco, Madglove, Antennex, and Accuselect, and for the Rough Diamond League CupHub and Algaenius.

From idea to business plan

 

The Philips Innovation Award is the largest student-entrepreneur award in the Netherlands, organized for and by students. Over a period of four months, students develop their idea from a one-pager to a full business plan. Participating students receive expert guidance, access to a large network of investors and personal training support before they take the stage at the finals.

Voor meer informatie

Tommie Dijstelbloem-Woordvoerder Philips Benelux-
Tommie Dijstelbloem
Woordvoerder Philips Benelux
Contact informatie Contact informatie

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Deel dit artikel met je netwerk

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/articles/2024/philips-innovation-awards-2024-soundcell-en-alphapace-grote-winnaars.html Link gekopieerd

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.