Nieuwscentrum
Supplier

jan 16, 2024

FD interviewt Robert Metzke: ‘CSRD helpt verduurzaming bedrijfsleven te versnellen’

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

Grote bedrijven staan voor de uitdaging om te voldoen aan de nieuwe Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die vanaf 2024 vereist dat ze verslag uitbrengen over hun maatschappelijke voetafdruk. Vier grote bedrijven, waaronder Philips, delen in het Financieele Dagblad (FD) hoe ze deze complexe taak aanpakken. Robert Metzke, hoofd duurzaamheid, geeft meer informatie namens Philips.

De CSRD is onderdeel van de Europese Green Deal en streeft naar streeft naar verbeterde betrouwbaarheid van duurzaamheidsinformatie om de verduurzaming van bedrijven te versnellen. Het verplicht grote bedrijven inzichtelijk te maken wat hun invloed is op de mens en de planeet. En aangezien de keten per bedrijf anders is, is ook de inhoud van deze rapportage anders. Dat is een duidelijk verschil met de financiële verslaggeving die voor ieder bedrijf hetzelfde is.

Samenwerking

Robert Metzke benadrukt in het artikel dat het verzamelen van gegevens voor CSRD een aanzienlijke samenwerking vergt tussen diverse afdelingen binnen het bedrijf. Hij wijst op het voorbeeld van het bepalen van de ecologische voetafdruk van een MRI-scanner, waarbij ingenieurs, inkoop, en gebruikers zoals ziekenhuizen betrokken zijn. Philips richtte daarom twee jaar geleden al een team van experts op om grip te krijgen op de complexiteit van CSRD, waarbij duurzaamheid, accounting en HR nauw samenwerken.

Op tijd beginnen

Die tijd is nodig, want het is voor bedrijven een flinke klus om de juiste gegevens te verzamelen en aan goed te leveren. Bij Philips gaat het bijvoorbeeld al om zo’n 800 datapunten. Het advies van Metzke aan bedrijven die zich ook moeten gaan houden aan de CSRD is om op tijd te beginnen. Hoewel Philips al jaren bezig is met duurzaamheidsverslaggeving, is het ook voor het gezondheidstechnologiebedrijf een groot project, geeft hij toe. “Als je niet goed voorbereid bent op CSRD, is het echt een draak”, zegt hij.

Waardevolle input

Voor Philips zijn de inspanningen echter zeer nuttig, want is het resultaat een bron aan waardevolle gegevens. Deze gegevens zullen helpen met naleven en het versterken van de duurzaamheidsstrategieën. Niet alleen voor Philips, maar voor alle bedrijven en hun ketens. Metzke: “Nu is er nog veel cynisme over duurzaamheidsinformatie. Maar als die straks betrouwbaar is, en mensen gaan ernaar handelen, gaat dat helpen met de verduurzaming van het bedrijfsleven te versnellen.”

Lees hier het volledige artikel: Van MRI-scanner tot bierblikje: voor CSRD lichten bedrijven alles door

Alt-text image

FD Interviews Robert Metzke: 'CSRD Accelerates Corporate Sustainability'

Major corporations face the challenge of complying with the new European Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), requiring them to report on their societal footprint from 2024. Four prominent companies, including Philips, share insights in the Financieele Dagblad (FD) on how they navigate this complex task. Robert Metzke, Head of Sustainability, provides details on behalf of Philips.

CSRD, a component of the European Green Deal, aims to enhance the reliability of sustainability information to expedite corporate sustainability. It mandates large companies to transparently showcase their impact on people and the planet. Unlike uniform financial reporting, the content of this report varies due to diverse corporate supply chains.

Collaboration

Collaboration is crucial, as Metzke emphasizes in the article, highlighting the example of determining the ecological footprint of an MRI scanner, involving engineers, procurement, and end-users like hospitals. Recognizing the significant effort required, Philips established a multidisciplinary team two years ago to tackle CSRD complexity, emphasizing close collaboration between sustainability, accounting, and HR.

Accurate data

Starting early is imperative, given the substantial task of collecting and delivering accurate data. Metzke advises companies subject to CSRD to initiate preparations promptly. "If you are not well-prepared for CSRD, it is truly challenging," he says. While Philips has been engaged in sustainability reporting for years, Metzke acknowledges the magnitude of the task for the health technology company.

Accelerate sustainability

For Philips, the efforts yield valuable data, assisting in compliance and reinforcing sustainability strategies—not only for Philips but for all companies and their supply chains. Metzke notes, "Currently, there's skepticism about sustainability information. But once it becomes reliable and people act on it, it will help accelerate the sustainability of businesses."

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

René Loman

René Loman
Woordvoerder a.i. Philips Benelux
Tel.: +31 6 51 85 22 26

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.