SDG flag

sep 25, 2023

Stilstaan bij duurzaamheid prestaties tijdens Sustainable Development Goal Flag Day

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

Trots hijsen alle locaties in Nederland hun vlaggen tijdens SDG Flag Day 2023. Bijdragen aan een duurzame wereld is geen onbekend concept voor Philips. Met als visie “We streven ernaar om tegen 2030 het leven van 2.5 miljard mensen  per jaar te verbeteren, waaronder 400 miljoen in gemeenschappen waar dat nog niet het geval is” laten we duidelijk zien dat wij ons hier op allerlei fronten voor inzetten.

Op 25 september is het Sustainable Development Goal FLag Day, wat deel uitmaakt van de wereldwijde SDG Action Week 2023. Deze dag wordt georganiseerd door het UN Global Compact Network Netherlands en laat ons stilstaan bij onze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 17 SDG doelen vatten samen op welke manier men kan bijdragen aan een duurzame wereld voor iedereen, waarin niemand wordt buitengesloten. Het hijsen van SDG-vlaggen staat symbool voor onze inzet, dus zijn we trots om dit onder de aandacht te brengen op alle locaties in Nederland.

SDG flag Eindhoven
SDG flag Best

Onze missie; hand in hand met SDG-doelen

Onze missie zegt het al: we streven ernaar om het leven van mensen te verbeteren. Philips streeft om voorop te lopen met innovatieve oplossingen die leiden tot betere gezondheidsresultaten, een betere ervaring voor patiënten en personeel, lagere zorgkosten - en mensen helpt beter voor hun gezondheid en welzijn te zorgen. Tijdens het streven naar onze missie werken wij aan 3 van de 17 SDG-doelen, namelijk: Goede gezondheid en welzijn, Verantwoorde consumptie en productie, en Klimaatactie.

SDG flag Amsterdam
SDG flag Drachten

Bouwen aan een duurzame weg naar de toekomst

Philips staat voor het zevende achtereenvolgende  jaar op de A-lijst van CDP Climate Change en behoort daarmee tot de wereldwijde top van bedrijven die zich inzetten om klimaatverandering tegen te gaan. We zetten ons in om samen te werken met onze klanten en leveranciers om de CO2-uitstoot te verminderen en 100% CO2-neutraal te werk te gaan. Daarnaast gebruikt Philips in Nederland duurzame energie voor alle activiteiten.

Door samen te werken en gebruik te maken van onze collectieve expertise, digitale innovatiemogelijkheden en gedeelde drive om systemische verandering te bewerkstelligen, kunnen we duurzame praktijken combineren - en net zero gezondheidszorg ondersteunen - met veilige, efficiënte en effectieve zorgmethoden. Dit alles terwijl we tegelijkertijd de toegang tot zorg bevorderen en gezondheidsgelijkheid stimuleren.

Als toonaangevend bedrijf op het gebied van gezondheidstechnologie zetten we ons in om de gezondheid van mensen en de resultaten van de gezondheidszorg te verbeteren en de zorg toegankelijker, inclusiever, meer verbonden en duurzamer te maken.

Alt-text image

Reflect on sustainability achievements during Sustainable Development Goal Flag Day

All locations in the Netherlands will proudly raise their flags during SDG Flag Day 2023. Contributing to a sustainable world is not an unknown concept for Philips. With the vision "We aim to improve the lives of 2.5 billion people a year by 2030, including 400 million in communities where this is not yet the case", we clearly demonstrate our commitment to this on many fronts.

September 25 is Sustainable Development Goal Flag Day, part of the global SDG Action Week 2023. Organized by the UN Global Compact Network Netherlands, this day lets us reflect on our sustainable development goals. 17 SDG goals summarize in what ways one can contribute to a sustainable world for all, where no one is left out. Our longstanding commitment to sustainability is globally recognized. The raising of SDG flags symbolizes this commitment, so we are proud to mark it in at all locations in the Netherlands.

SDG flag Eindhoven
SDG flag Best

Our mission; hand in hand with SDG goals

Our mission says it all: we strive to improve people's lives. Philips strives to lead with innovative solutions that lead to better health outcomes, a better experience for patients and staff, lower healthcare costs - and helps people take better care of their health and well-being. While pursuing our mission, we are working on 3 of the 17 SDG goals of Good Health and Well-Being, Responsible Consumption and Production, and Climate Action.

SDG flag Amsterdam
SDG flag Drachten

Building a sustainable path to the future

Philips is on CDP Climate Change's A-list for the seventh consecutive year, making it one of the top global companies working to combat climate change. We are committed to working with our customers and suppliers to reduce CO2 emissions and operate 100% CO2 neutral. In addition, Philips in the Netherlands uses renewable energy for all operations.

By partnering to leverage our collective expertise, digital innovation capabilities, and shared drive to effect systemic change, we can combine sustainable practices – and support net zero healthcare – with safe, efficient, and effective methods of care, while advancing access to care and promoting health equity.

As a leading health technology company, we are committed to improving people's health and healthcare outcomes, as well as making care more accessible, inclusive, connected, and sustainable.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.