masthead philips fresh air mask l

okt 07, 2020

Philips @DDW 2020: de echte verhalen achter onze design(er)s

Gemiddelde leestijd: 3-5 minuten

English version below

Design geeft onze wereld vorm. De stoel waarop je zit, het scherm waar je naar kijkt, de broek die je draagt; alles is ontworpen. 

 

Dit jaar staat design vooral in het teken van redesign. Als niets meer is zoals het was, dan heb je een redesign nodig om je aan te passen aan de nieuwe realiteit. Ook de Dutch Design Week (DDW), al jaren een vaste waarde in Eindhoven, Nederland en ver daarbuiten, ondergaat dit jaar een redesign. Het event gaat volledig online.

Philips Experience Design gaat virtueel

Met ruim 95 jaar ervaring en meer dan 500 ontwerpers is Philips Experience Design een belangrijke factor in de wereld van design. En dat laten we graag zien op DDW. Onze eigen Sean Carney, Head of Design bij Philips, is één van de drie speciale ambassadeurs van DDW 2020. 

 

Onze goedbezochte expositie in het Philips Museum kun je dit jaar virtueel bekijken.

Wat is daar te zien?

Download afbeelding

Verhalen achter onze designs

We geloven dat design echt het verschil kan maken in de missie van Philips: het verbeteren van de levens van mensen. We leven in een wereld waarin zorgkosten stijgen, er een groeiend tekort is aan voldoende gekwalificeerd personeel en medische apparatuur, de helft van de wereldbevolking nog niet voldoende toegang heeft tot basisgezondheidszorg. En dan worden we ook nog geconfronteerd met een wereldwijde pandemie. 

 

Deze trends dwingen ons tot een redesign van gezondheidszorg.

 

Tijdens Dutch Design Week kun je het verhaal horen achter dertien Philips-designs, waaronder:

LOTUS, Next generation Neonatal Intensive Care Unit - Alex Tan & David Ruthven

lotus next generation neonatal intensive care

Neonatale intensive cares zijn traditioneel niet altijd even sfeervol of comfortabel. Philips Experience Design ontwierp een compleet nieuwe manier benadering van deze ruimtes voor de allerkleinsten onder ons (en hun ouders).

Philips Fresh Air Mask - Po-Wen Shih, Yuping Cheng & Hans Han

philips fresh air mask

Noem het een luchtfilterende wearable; de Philips Fresh Air Mask heeft een ingebouwde ventilator die ademen gemakkelijker maakt.

Ellie's MRI Journey - Ozgur Tasar

Ellie''s MRI journey

Een virtuele leerervaring helpt kinderen om zich voor te bereiden op een MRI-scan.

 

Drie producten die aan bod komen tijdens DDW (LOTUS, Ellie's MRI Journey en IntelliSpace  Cognition) hebben onlangs nog een prestigieuze User Experience Design Award (UXDA) in de wacht gesleept.

Verhalen van onze designers

Onze designers delen hun persoonlijke verhalen zodat je inzicht krijgt in de keuzes die zij iedere dag maken om via design een bijdrage te leveren aan een beter leven voor miljarden mensen. 

Cecilia Brenner, Experience Design Director

Cecilia Brenner
Door deze pandemie realiseren we ons dat we zorg op afstand meer nodig hebben dan ooit. Voor ons als designers van virtuele zorgervaringen is het de taak om heel goed rekening te houden met de veranderende behoeftes en het gedrag van mensen - zowel patiënten als zorgmedewerkers. De eindgebruiker is altijd het vertrekpunt van ons design-proces.

Dirk Vananderoye, Senior Product Designer

Dirk Vananderoye
Er is een bepaalde attitude bij Philips Experience Design. Het is een plek die je mogelijkheden biedt en het is aan jou om te bepalen wat je ermee gaat doen. Jij moet het wel zelf realiseren, dan kun je echt het verschil maken. En ik denk dat dat zeker de reden is dat ik na 32 jaar nog steeds bij Phillips Experience Design werk.

David Ruthven, Senior Experience Lead

David Ruthven
Aan het begin van de pandemie begonnen mensen binnen Experience Design al gauw proactief te vragen: 'Wat kunnen we doen om te helpen?'. De één ontwierp 3D-geprinte PBM-maskers voor zorgmedewerkers in de frontlinie, de ander stortte zich op het redesigen ademhalingsapparatuur. Het was verbazingwekkend om te zien dat iedereen onzekerheid en stress zo snel kan kanaliseren naar creatieve energie om impact te maken.

Ozgur Tasar, Senior Product Designer

Ozgur Tasar
Gamification kan echt wonderen doen als je de betrokkenheid van patiënten wilt vergroten; ze kunnen zich zo op een interactieve en speelse manier voorbereiden op hun zorgreis. Wanneer je een bepaalde procedure in een spel 'beheerst', geeft het je een gevoel van controle en misschien zelfs wat plezier, vooral als je een kind bent.

Schrijf je in voor LIVE Design Talks

Op onze DDW 2020-site vind je alle verhalen achter onze designs en designers. Ook kun je er inschrijven voor LIVE Design Talks; elke dag geeft een van onze toptalenten een kijkje achter de schermen van het werken bij Philips. 

Philips @DDW 2020: the real stories behind our design(er)s

Design shapes the world as we know it. The chair you sit on, the screen you look at, the trousers you wear; everything has been designed. 

 

This year, design is all about redesign. If nothing is as it used to be, redesign can help us adapt to the new reality. Even Dutch Design Week (DDW), for years a fixture in Eindhoven, the Netherlands and far beyond, is undergoing a redesign. All exhibitions go virtual and take place at a fixed time.

Philips Experience Design goes virtual

With more than 95 years of experience and over 500 designers, Philips Experience Design is one of the largest & most diverse of its kind in the world. And we like to show this at DDW, held annually in the cradle of Philips - Eindhoven. Our own Sean Carney, Head of Design at Philips, is one of the three special ambassadors of DDW 2020.

 

The usual exhibition in the Philips Museum will be a virtual exhibition this year.

What will you see there?

Download afbeelding

Stories behind our designs

We believe that design can really make a difference to Philips' mission: to improve people's lives. We live in a world with escalating healthcare costs, a growing shortage of qualified staff and medical equipment, and where 50% of the population still do not have access to basic healthcare that they need. And then there's the a global pandemic. 

 

These trends are forcing us, now more than ever, to reinvent healthcare. Time for a redesign. 

 

During Dutch Design Week you can hear the story behind thirteen Philips designs, such as:

LOTUS, Next generation Neonatal Intensive Care Unit - Alex Tan & David Ruthven

lotus next generation neonatal intensive care

Neonatal intensive cares are traditionally not always atmospheric or comfortable. Philips Experience Design came up with a completely new design of these spaces for newborns (and their parents).

Philips Fresh Air Mask - Po-Wen Shih, Yuping Cheng & Hans Han

philips fresh air mask

Call it an air-filtering wearable; the Philips Fresh Air Mask has a built-in fan that makes breathing easier.

Ellie's MRI Journey - Ozgur Tasar

Ellie''s MRI journey

A virtual learning experience to help prepare children undergoing MRI scans.

 

Three products featured at DDW (LOTUS, Ellie's MRI Journey and IntelliSpace  Cognition) recently won a prestigious User Experience Design Award (UXDA).

Stories of our designers

Our designers share their personal stories so you can understand the choices they make every day to contribute to a better life for billions of people through design.

Cecilia Brenner, Experience Design Director

Cecilia Brenner
As we find ourselves living through the corona pandemic, we’ve realized that remote care is needed now more than ever. As designers of such care experiences, we need to pay even closer attention to address people’s changing needs and behaviors —patients and staff —and placing them at the core of the experience design process.

Dirk Vananderoye, Senior Product Designer

Dirk Vananderoye
There is this kind of attitude at Philips Experience Design. It's a place that gives you opportunities and it’s up to you to define what you going to do with it. You need to be the one to realise, you can make the difference. And I think that is definitely the reason I still stay at Phillips Experience Design after 32 years.There is this kind of attitude at Philips Experience Design. It's a place that gives you opportunities and it’s up to you to define what you going to do with it. You need to be the one to realise, you can make the difference. And I think that is definitely the reason I still stay at Phillips Experience Design after 32 years.

David Ruthven, Senior Experience Lead

David Ruthven
When everything started to shut down due to the pandemic, there was this feeling of shock at first.  But within design, everyone was very proactive and immediately started asking: 'What can we do to help?'. People were 3D printing PPE masks for front line staff,  and redesigning respiratory ventilators on the fly. It was an intense period of uncertainty and stress, but it was amazing to see everyone channel that into creative energy to make an immediate impact.

Ozgur Tasar, Senior Product Designer

Ozgur Tasar
Gamification can be a powerful design tool for patient engagement. It can help patients be better prepared for their healthcare journey in an interactive and playful way. When you “master” a certain procedure in a game, it gives you a sense of control and perhaps even some joy, especially if you are a child.

Register for our LIVE Design Talks

On our special DDW 2020 site you'll find all the stories behind our designs and designers. You can also sign up for LIVE Design Talks; every day during DDW, from October 10-25, one of our top talents gives you a glimpse behind the scenes of working at Philips. 

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.