masthead philips ingenia ambition x 1 5 t mr clinician l

mei 09, 2019

Spaarne Gasthuis in Eindhovens Dagblad enthousiast over nieuwste MRI scanner

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

For English: see below

Het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp heeft als eerste ziekenhuis in de Benelux de nieuwste MRI scanner van Philips in gebruik genomen. Bart-Jan van Rooij, journalist bij het Eindhovens Dagblad, reisde af naar het noorden van het land voor een lovend verhaal. 

 

De MRI scanner, de vorig jaar aangekondigde Ingenia Ambition, verbruikt veel minder helium dan zijn voorgangers en ook is de buis waar patiënten in liggen tien centimeter breder dan voorheen. “Dat lijkt misschien een klein verschil”, zegt radiodiagnostisch laborant Ria Zuurbier in het Eindhovens Dagblad, “maar in die tunnel maakt het de ervaring wezenlijk anders.” Daarnaast helpen videobeelden de patiënt om rustig te blijven.

Nauwkeurigere diagnoses

Een ander voordeel dat benoemd wordt, is de krachtige software waarmee artsen een beter beeld krijgen en nauwkeurigere diagnoses kunnen stellen; hierdoor zijn minder onderzoeken nodig en kan sneller worden gestart met de behandeling. Ook er is maar zeven liter helium als koelvloeistof nodig in plaats van de voorheen benodigde 1.500 liter; dit maakt het apparaat lichter, het scheelt in dure onderhoudscontracten en is beter voor het milieu.

 

Radioloog Wouter de Monyé van het Spaarne Gasthuis is in de krant niet alleen te spreken over de nieuwe MRI scanner zelf, maar ook over de service van Philips. Door een grote brand bij hightech-toeleverancier Prodrive in Son gingen er vitale onderdelen voor de bestelde scanner verloren. Het ziekenhuis moest daardoor langer wachten op de Ingenia Ambition. De Monyé in de krant: “Philips heeft haar uiterste best gedaan om de impact voor het ziekenhuis zo gering mogelijk te maken door het plaatsen van een speciale bus met een mobiele mri-scanner.” 

Philips Ingenia Ambition

Spaarne Gasthuis in Eindhovens Dagblad very positive about newest MRI scanner

Het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp is the first hospital in the Benelux to use the latest MRI scanner from Philips. Bart-Jan van Rooij, journalist at local newspaper Eindhovens Dagblad, travelled to the north of the Netherlands for a positive story.

 

This MRI scanner, the Ingenia Ambition (announced last year), uses far less helium than its predecessors and the tube in which patients lie is ten centimeters wider than in the older version. "That may seem like a small difference," says radiodiagnostic lab technician Ria Zuurbier in the Eindhovens Dagblad, "but in that tunnel it makes the experience substantially different." In addition, displayed video images help the patient to remain calm.

More accurate diagnoses 

Another benefit that is mentioned is the powerful software that allows doctors to get better images and make more accurate diagnoses, which reduces the number of examinations required and speeds up the start of treatment. Also, only seven liters of helium is needed as a coolant instead of the previously needed 1,500 liters; this makes the device lighter, saves on expensive maintenance contracts and is better for the environment. 

 

Radiologist Wouter de Monyé of the Spaarne Gasthuis is not only pleased with the new MRI scanner itself, but also with the service provided by Philips. Due to a major fire at high-tech supplier Prodrive in Son, vital components for the scanner ordered were lost. As a result, the hospital had to wait longer for the Ingenia Ambition. De Monyé in the newspaper: "Philips has done its utmost to make the impact on the hospital as small as possible by installing a special bus with a mobile MRI scanner.” 

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Mascha Geerts - Prins

Mascha Geerts - Prins

Communications Manager Philips Innovation Center Eindhoven

Tel.: +31 6 24856782

You are about to visit a Philips global content page

Continue

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.