masthead SAEYS Philips Girlsday PSV Stadion bijschrift GT5R2033 l

apr 12, 2019

Philips geeft in Eindhoven 180 meiden kijkje in de keuken tijdens Girlsday

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

      

For English see below

 

Het jaarlijkse ‘Girlsday’, een initiatief van VHTO (het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek), laat meiden kennismaken met bèta, techniek en ICT. Door heel Nederland openen bedrijven hun deuren voor meiden van 10 tot 15 jaar. In het Philips Stadion bezochten 180 meiden van diverse middelbare scholen het programma van Philips.

 

Door middel van gesprekken met vrouwelijke rolmodellen en praktische workshops met de allernieuwste medische apparatuur zet het gezondheidstechnologiebedrijf zich in om de scholieren op jonge leeftijd al enthousiast te maken voor een carrière in technologie.

Onder de indruk

Summer Termaten (13), een havoleerling van het Huygens Lyceum in Eindhoven, ging zelf aan de slag met Lumify, de mobiele echo-oplossing van Philips. De leerlinge was onder de indruk van het bedrijf: “Wat Philips doet, maakt het leven voor heel veel mensen echt gemakkelijker.” Ook vond ze ‘Girlsday’ een goed initiatief. “Er werken veel mannen in de wetenschap, maar meiden kunnen dat natuurlijk net zo goed! Ik vind het wel goed dat wij met dit soort dagen worden gestimuleerd om daarover na te denken.” 

Er werken veel mannen in de wetenschap, maar meiden kunnen dat natuurlijk net zo goed!

Summer Termaten

13, 2 havo

Ellis van Kemenade, science docent en bèta coördinator op het Huyges Lyceum, is het volledig met haar leerlinge eens. “Het is heel goed om leerlingen buiten de muren van de school dingen te laten ervaren en leren. Niet alleen omdat ze dan in aanraking komen met de nieuwste technologie, maar ook omdat ze dan zien wat er buiten de technische kant allemaal bij komt kijken en dat je bijvoorbeeld ook marketing nodig hebt om een product of oplossing goed in de markt te zetten.” 

Het is goed om zoveel mogelijk meisjes bewust te maken van alle opties die ze hebben.

Suzanne Verzijden

Hoofd HR Philips Benelux

Girlsday afbeelding

Realistisch beeld

“Kinderen staan voor veel keuzes en juist de technische sector is er eentje die veel talenten in de toekomst nodig heeft en één van de belangrijkste motoren achter de innovatieve kracht van Nederland”, zegt Suzanne Verzijden, Hoofd HR Philips Benelux. “Daarom vinden wij het belangrijk om deel te nemen aan een dag als Girlsday. Het is goed om zoveel mogelijk meisjes bewust te maken van alle opties die ze hebben. En natuurlijk ook ze te laten zien wat wij als bedrijf allemaal doen met technologie. Op een dag als deze krijgen ze daar niet alleen een mooi en goed beeld van, maar vooral ook realistisch.”

 

Ook bij Philips Drachten gingen de deuren open voor meiden van 10 tot 15 jaar, afkomstig van scholen uit de regio. Met 100 meiden in de ochtend en 100 in de middag was ook deze Girlsday goed bezocht. De meiden konden een aantal workshops volgen. Daarnaast werden ze rondgeleid door zowel fabriek als het product research center.

Philips in Eindhoven opens its door for 180 girls during Girlsday

The annual 'Girls' Day', an initiative of VHTO (the national expertise bureau for girls/women and tech), introduces girls to beta, technology and ICT. Throughout the Netherlands, companies open their doors to girls aged 10 to 15. In the Philips Stadium, 180 girls from various secondary schools attended the Philips program.

 

Through conversations with female role models and practical workshops with the latest medical equipment, the health technology company is committed to making students enthusiastic about a career in technology at an early age.

Impressed

Summer Termaten (13), a pupil of the Huygens Lyceum in Eindhoven, took her chance to work with Lumify, Philips' mobile ultrasound solution. The student was impressed by the company: "What Philips does really makes life easier for many people." She also thought 'Girlsday' is a good initiative. "There are a lot of men working in science, but of course girls can do that just as well! I think it's a good thing that these days encourages my gender to think about it." 

Many men work in science, but girls can do that just as well of course!

Summer Termaten

13, 2 havo

Ellis van Kemenade, science teacher and beta coordinator at the Huyges Lyceum, fully agrees with her student. "It is very good to let students experience and learn things outside the walls of the school. Not only because they come into contact with the latest technology, but also because they see what is needed beyond the technical side and that, for example, you also need marketing in order to bring a product or solution to the market properly.”

It's good to make as many girls as possible aware of all the options they have.

Suzanne Verzijden

Head of HR at Philips Benelux

Girlsday afbeelding

Realistic image

"Children are faced with many choices and it is precisely the technical sector that needs many talents in the future and one that is also one of the most important engines behind the innovative power of the Netherlands," says Suzanne Verzijden, Head of HR at Philips Benelux. "That's why we think it's important to participate in a day like Girlsday. It's good to make as many girls as possible aware of all the options they have. And of course to show them what we as a company do with technology. On a day like this, they not only get a good picture of it, but also a realistic one."

 

Philips Drachten also opened its doors to girls from schools in the region, aged 10 to 15. With 100 girls in the morning and 100 in the afternoon, this Girlsday was also well attended. The girls could follow a number of workshops. In addition, they were shown around both the factory and the product research centre.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Mascha Geerts - Prins

Mascha Geerts - Prins

Communications Manager Philips Innovation Center Eindhoven

Tel.: +31 6 24856782

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.