Werkgelegenheidsplan

Philips biedt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om een jaar betaalde werkervaring op te doen in combinatie met een gedegen ontwikkelprogramma. Het programma bestaat sinds 1983 en zeer succesvol: gemiddeld 70% van de deelnemers stroomt na afloop door naar een betaalde baan. 

Company strategy masthead

Doelstelling Philips Werkgelegenheidsplan 

De doelstelling van het Philips Werkgelegenheidsplan (WGP) is om werkzoekenden kansrijker te maken voor de arbeidsmarkt, zodat WGP-deelnemers een reguliere baan kunnen verwerven na afloop van het traject. Deelname staat open voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Man of vrouw, leeftijd, afkomst of arbeidsverleden – dat doet er niet toe.   Alle onderdelen van het WGP-traject werken samen naar één doel; de werkkansen op de arbeidsmarkt van deelnemers vergroten. 

Optimaal ontwikkelklimaat 

De methodiek is gebaseerd op de drie doelen waar het WGP naar streeft en is het fundament waarop het WGP wordt opgebouwd: 

  1. Het WGP zorgt voor een verhoogd self-efficacy van de deelnemers; 
  2. Het WGP ontwikkelt de loopbaan-, werk- en leercompetenties van deelnemers; 
  3. Regie/verantwoordelijkheid nemen over eigen toekomst. 

De drie doelen worden behaald door verschillende mechanismen toe te passen in het WGP-traject bij de stakeholders; sociale steun, actieve leeromgeving, resilience, referent power, positieve houding en omgaan met emotie. Deze mechanismen zijn gebaseerd op de JOBS methodiek zoals ontwikkeld door TNO. Deze mechanismen zorgen samen, goed toegepast op de relevante stakeholder, voor een optimaal ontwikkelklimaat voor de WGP-deelnemers. Wanneer al deze elementen beschikbaar zijn op de werkvloer rondom de WGP-deelnemer is het ontwikkelklimaat optimaal en wordt er zoveel mogelijk uit het traject. 

Twee opties: Individuele werkervaringsplaats en Leerwerktrajecten (BBL) 

Philips biedt twee verschillende soorten werkervaringsplaatsen aan:  

 

1: individuele werkervaringsplaats Dit traject is vooral bedoeld voor kandidaten die al over een beroepskwalificatie beschikken, maar die het niet lukt om op eigen kracht aan een reguliere baan te komen, bijvoorbeeld omdat ze geen (recente) werkervaring hebben. Kandidaten doen werkervaring op binnen een afdeling van Philips, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de wensen en voorkeuren van de kandidaat. De traject duur is in principe één jaar.  

 

2: de leerwerkplek: Hierbij doen kandidaten relevante werkervaring op, in combinatie met het volgen van een vakopleiding, zodat het traject kan worden afgesloten met een algemeen erkend diploma op MBO-niveau. De trajectduur bedraagt 12 tot maximaal 24 maanden, afhankelijk van de duur van de vakopleiding. 

Wetenschappelijk onderzoek: meer werkzekerheid op de lange termijn  

Deelnemers aan het WGP hebben op de lange termijn aantoonbaar méér werkzekerheid dan vergelijkbare werklozen die via publieke activeringskanalen de arbeidsmarkt instromen. Het is een van de conclusies uit het proefschrift van Roy Peijen van Tilburg University naar de effecten op de lange termijn van het WGP. Sinds 1983 streeft het WGP ernaar om kwetsbare werkzoekenden een kansrijkere positie te geven op de arbeidsmarkt. Een artikel over het promotie-onderzoek is te vinden onder downloads. Het WGP biedt antwoord op de vraag hoe het bedrijfsleven een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan hogere werkzekerheid bij verschillende groepen kwetsbare werklozen.  

“In het WGP herken je het sociale DNA van Philips”

Het WGP in de praktijk

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.